Duchovnosť a psychológia (časť XIII.)


Storočie, v ktorom žijeme, sa volá aj informačným storočím. Týmto názvom sa zdôrazňuje skutočnosť dôležitosti informácií v našom živote. Dôveryhodná a pravdivá informácia je naozaj veľmi dôležitá vo vzťahu medzi ľuďmi, v organizáciách a v živote celej spoločnosti. Avšak z výskumov psychológov vyplýva, že najväčšiu časť zo všetkých konfliktov vo firmách, organizáciách – až 60% – tvoria práve informačné konflikty.

Môže ich zapríčiniť nadbytok alebo nedostatok informácií. Ak je totiž informácií veľmi veľa, vznikajú typické chyby v ich prijímaní a odovzdávaní, ako je: strata informácie alebo pokrivenie informácie. Naopak, ak je informácií veľmi málo, ľudia si začnú informácie domýšľať, dopĺňať a z toho potom vyvodzujú nesprávne úsudky.
Čo možno urobiť, aby nevznikali informačné konflikty? Veľmi dobre v tomto smere pomáhajú techniky aktívneho počúvania, o ktorých sme už hovorili v našich predchádzajúcich článkoch.

Ak cítite, že sa začínate topiť v množstve informácií, využite techniku aktívneho počúvania, akou je parafrázovanie. Pripomeňme si, o čo ide. Podstatou parafrázovania je krátke prerozprávanie – vlastnými slovami – najdôležitejších faktov toho, čo vravel spolubesedník. Parafrázovanie zvyčajne začína vstupnými slovami: „Ak som ťa správne pochopil…“ „Máš na mysli…“ „Chceš povedať…“ „Ak sa nemýlim, máš na mysli…“ „Inými slovami hovoriac…“. Parafrázovanie pomáha skrátiť množstvo informácií, podčiarknuť v informácii jej podstatu a taktiež sa uistiť, či naše pochopenie podstaty informácie sa zhoduje s jej chápaním spolubesedníkom.

Zvládnuť veľký objem informácií nám pomáha taktiež základný poriadok, napr. rôzne poznámky na pracovnom stole, zakladanie rôznych materiálov do fasciklov podľa obsahu informácie, poriadok v informáciách v počítači a podobne. Rozdelením informácie na jednotlivé časti sa teda zmenší riziko, že na niečo zabudneme, či niečo popletieme.

Ak pociťujeme nedostatok informácií, vtedy zasa prejdeme k otvoreným otázkam. Tie predpokladajú širšiu odpoveď, stimulujú spolubesedníka a dávajú mu úplnú slobodu vyjadriť svoj názor. Otvorené otázky začínajú slovami: „Čo? Ako? Akým spôsobom? Za akých podmienok? Čo poslúžilo ako základ?“…

Techniky aktívneho počúvania ako „echo“, „zrkadlo“ taktiež stimulujú spolubesedníka, aby predložil svoju verziu a podal nám viac informácií. Podstata týchto techník spočíva v tom, že pomocou otázky zopakujeme časť slov, ktoré povedal náš spolubesedník.

Predstavte si nasledujúcu situáciu: váš známy, ktorého ste chceli pozvať tento víkend na chatu, vám ako prvé hovorí: „Myslím si, že by som mal začať opravovať kuchyňu.“ V tom okamihu sa vo vašej mysli začne odvíjať akoby film. V duchu vidíte, ako už presúva nábytok, chodí po obchodoch a nakupuje farby na maľovanie, ako mení linoleum, atď…. Isté je, že tento scenár sa odvíja vo vašej mysli. Pre vás potom z neho plynie, že tento známy nemôže ísť s vami cez víkend na chatu, lebo si ide dávať do poriadku kuchyňu. Dokonca sa priam ošívate čo i len spomenúť nápad s chatou, aby mu elán neopadol! A tak na chatu pozvete cez víkend niekoho iného. V pondelok sa však nestíhate čudovať: váš známy cez víkend nerobil s kuchyňou vôbec nič. Ba navyše na vás zazerá, tvári sa urazene a nekomunikuje s vami. Vy si myslíte, že vás oklamal. On si myslí, že vy s ním nechcete nič mať, lebo predtým ste s ním často chodili cez víkend na chatu a teraz ste tam boli s niekým iným.

Keby ste využili techniku „echo“, mohli by ste uniknúť nepríjemným pocitom a konfliktom. Ako by teda mal vyzerať správny dialóg ohľadom víkendu na chate?

On: „Myslím si, že by som sa mal pustiť do opravy kuchyne.“
Vy: „Opravy kuchyne?“ (technika „echo“ – zopakovanie časti vypovedaného spolubesedníkom).
On: „Áno, všetko je staré. Musím to obnoviť, dávno sa na to chystám.“
Vy: „Chystáš sa?“
On: „Myslím, že v lete, niekedy cez dovolenku, sa budem musieť tomu venovať.“
Vy: „V lete? A tento víkend máš už niečo v pláne?“ (otvorená otázka).
On: „Nie, zatiaľ nič.“
Vy: „A čo, keby sme išli spolu na chatu?“

Možno vám, milí čitatelia, tento príklad vyznie priveľmi jednoducho, až primitívne. Odhliadnuc od toho sú však v ňom veľmi jasne ukázané dva spôsoby: „echo“ a „otvorené otázky“. Naučiť sa využívať dané techniky – ako aj všetky ostatné techniky aktívneho počúvania – je nevyhnutné v jednoduchých situáciách. Treba vychádzať práve z nich. Pretože – a to treba zdôrazniť – zárodok informačného konfliktu sa skrýva práve v maličkostiach.

Jednou z príčin informačného konfliktu môže byť ešte rôzna interpretácia, rôzne pochopenie jednej a tej istej informácie. Vynikajúcou pomôckou ako takej situácii predísť sú všetky techniky aktívneho počúvania, ale hlavne úprimné želanie pochopiť spolubesedníka a uvidieť situáciu z jeho zorného uhla.
Či dôjde k informačnému konfliktu, záleží predovšetkým od nás. Máme na mysli také situácie, kedy sami ľudia skresľujú informáciu – úmyselne alebo neúmyselne – a tak hrešia proti pravde, porušujúc 8. prikázanie.

Človek prirodzeným spôsobom túži po pravde. „Ľudia by nemohli spolunažívať, keby si vzájomne nedôverovali, t.j. keby si navzájom nehovorili pravdu.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 8. článok 8. prikázanie, 2469). V tejto časti KKC máme vymenované mnohé príčiny informačných konfliktov, (ktoré nemusia byť v budúcnosti len informačnými): falošné svedectvo a krivá prísaha, nerozvážne posudzovanie, ohováranie a osočovanie, chvastanie sa alebo vystatovanie, lož.

K zoznamu príčin informačného konfliktu možno ešte doplniť klebetu. Často klebetíme – posudzujeme druhých – bez zlého úmyslu. Jednoducho len tak, aby reč nestála. Zdá sa nám, že to nič neznamená, že sa tak nič zlé nedeje. Ale to je chyba, lebo každé odovzdanie neoverenej, neúplnej alebo pokrivenej informácie sa stáva možným zdrojom konfliktu. Možno že nie teraz, ale neskôr, časom. Ruský básnik Fedor Tjutčev povedal: „Nemôžeme predvídať, ako sa naše slovo zvrtne.“

Ukončime náš článok výzvou: prijímajme informácie uvedomelejšie a zodpovednejšie ich odovzdávajme. Tak sa vyhneme nepochopeniu, negatívnym pocitom a taktiež predídeme informačným konfliktom.

Miroslav a Lilia, Sankt-Peterburg, snímka: M. Magda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.