Kríž


Aké to krátke slovo,
ale koľko bolesti na ňom bolo.
Kým Pán Ježiš dokonal,
kríž to všetko prekonal.

Kríž pri ceste a či v poli,
kto sa pri ňom zastaví,
Ježiša hneď pozdraví.

Kríž drevený, či zo železa,
stojí hrdo, za tmy, svetla.
Nebojí sa veru chladu
ani tepla, dažďa, mrazu.

Pokľaknúť si pred krížom
a čas stráviť s Ježišom,
nezabudni, kresťane,
veľmi Ti to pristane.

Marta Pacovská, Široké