Kontakty

Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz
Víťaz 473
082 38 Víťaz
tel.: 051/ 791 62 35
vitaz@rimkat.sk

IČO:  36155322
DIČ:  2022510182

Mgr. Marek Hnat – farár vo farnosti Víťaz
tel.: 0905/ 960 793

Úradné Hodiny – Kancelária farského úradu Víťaz
Utorok: 15.00 – 16.30*
Streda: 09.00 – 10.30
Piatok: 15.00 – 16.30*
*okrem prvopiatkového týždňa, kedy spovedáme

Ružencové bratstvo – ruza@rimkat.sk

Google Maps


Zväčšiť mapu