Účty

  • Číslo účtu, farnosti Víťaz : 
    • SK36 0900 0000 0050 3744 5647
    • do poznámky pre príjemcu uveďte, účel platby
  • Číslo účtu,  filiálky Ovčie : 
    • SK49 0900 0000 0050 3758 8779
    • do poznámky pre príjemcu uveďte, účel platby