Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.

Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy,  tzv. Istanbulského dohovoru. Pokračovať v čítaní „Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru“

V piatok bude deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, pripája sa i eRko

Bratislava 22. februára (TK KBS) Svätý Otec František vyhlásil 23. február 2018, piatok Prvého pôstneho týždňa za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára 2018. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu,“ povedal pápež František. K iniciatíve sa dá zapojiť „takými formami, aké budú považovať za vhodné,“ prihovoril sa veriacim Svätý Otec 4. februára pri modlitbe Anjel Pána. Pokračovať v čítaní „V piatok bude deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, pripája sa i eRko“

Záverečné otázky pre Birmovancov

Milí birmovanci tu si môžte stiahnuť záverečné otázky

vo formáte elektronickej knihy

vo formáte PDF

Ako čítať e-knihy na PC

ePUB je otvorený formát pre elektronické knihy. Podporuje ho väčšina dnešných moderných čítačiek, tabletov a smartfónov. Na prehliadanie a vytváranie ePUB na PC je výborný program Calibre, ktorý je zadarmo. V ňom je možné spravovať e-knihy, importovať  ich do čítacích zariadení, ale môžete si sami tiež vytvárať vlastné e-knihy. Pokračovať v čítaní „Záverečné otázky pre Birmovancov“

Farnosť Víťaz na TV Lux

Týždeň s farnosťou (22.01.2018)

Týždeň s… farnosťou Víťaz, ktorá sa v tomto týždni modlí za našu televíziu.

Watch video!
 

Duchovné povolania z farnosti Víťaz

Kňazi z Víťaza

Ladislav Franc * 27.6.1941, ord. 5.6.1966 v Bratislave + 12.10.2010, Víťaz
Pavol Čech * 26.6.1943, ord. 5.6.1966 v Bratislave
Ján Biroš * 10.7.1939, ord. 20.6.1971 v Bratislave
Viktor Grega * 4.6.1941, ord. 9.6.1973 v Bratislave + 2.3.2005, Víťaz
František Stahovec * 12.9.1949; ord. 8.6.1974 v Bratislave
Vladimír Čech * 15.11.1955, ord. 13.6.1982 v Banskej Bystrici
Martin Magda * 4.11.1927, ord. tajne v roku 1983 + 16.03.2012, Nitra Kalvária
Ján Kundrík * 30.8.1963, ord. 19.6.1988 v Banskej Bystrici
Miroslav Foriš SVD * 3.5.1975, ord. 22.6.2002 v Nitre
Vladimír Balucha CM * 16.2.1970, ord. 20.6.2004 v Bratislave
Mikuláš Uličný * 29.5.1978, ord. 11.9.2004 v Prahe

Kňazi z Ovčia

Martin Ondriáš * 11.11.1888, ord. 6.2.1914, + 9.9.1967 v Prešove, pochovaný v Snine
Andrej Galdun * 27.7.1923, ord. 19.6.1949, + 24.8.1996 Ovčie
Jozef Kočík SDB * 20.12.1924, ord. 29.6.1968 v Ríme, + 9.10.2000 Župčany, pochovaný v Košiciach
Michal Jenča * 16.9.1957 ord. 19.6.1982 v Banskej Bystrici
Jozef Humeňanský RCJ nar. ord. 19.9.1998 v Ovčí
Jozef Bednárik * 5.1.1977, ord. 14.6.2003 v Rožňave

Rehoľná sestra Spoločnosti sestier Ježišových (SSJ)

sr. Delfína – Žofia Jenčová, Ovčie

Rehoľné sestry Kongregácie milosrdných sestier III. rádu sv. Františka pod ochranou Sv. rodiny (OF) pochádzajúce z Víťaza

sr. M. Samuela – Helena Gregová * 11.3.1921 + 18.07.2010, Brno
sr. M. Mercedes – Apolónia Pavlíková * 10.12.1920 + 19.12.1999, Brno
sr. M. Dagmar – Apolónia Štofáníková * 9.2.1922 + 6.7.1987, Brno
sr. M. Vojtecha – Helena Kollárová *5.5.1920 + 19.2.2014, Brno
sr. M. Salome – Mária Kočišová * 2.1.1922 + 4.3.2006 Brno
sr. M. Expedita– Helena Gregová * 19.6.1919, 22.2.2015, Brno
sr. M. Stella – Helena Čechová *19.8.1922, + 23.9.2002 Brno
sr. M. Alma – Mária Novotná * 6.12.1923, +3.11.2014, Brno
sr. M. Edita – Žofia Pavlíková * 10.4.1925, + 18.11.1986 Brno
sr. M. Valentína – Františka Galdunová * 10.10. 1924 + 8.2.2001 Brno
sr. M. Assumpta – Regina Ungvarská * 18.9.1925 + 22.05.1994 Lechovice
sr. M. Bonita – Mária Birošová * 16.7.1925 + 11.12.1982 Lechovice
sr. M. Doubravka – Anna Štofaníková * 24.10.1929 + 27.4.2017 Brno
sr. M. Anselma – Žofia Uličná * 22.4.1931 + 28.10.2007 Brno

Rehoľné sestry Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža (SSS)

sr. M. Marcela – Mária Marušáková * 5.2.1926, Víťaz, + 22.8.1995
sr. M. Goretti – Mária Stašíková * 6.7.1947, Ovčie
sr. M. Justína – Alžbeta Čigarská * 7.4.1954, Ovčie
sr. M. Mansueta – Marta Kráľová * 11.5.1956, Ovčie
sr. M. Salvia – Mária Galdunová * 22.8.1957, Víťaz
sr. M. Terezka – Terézia Stašíková * 3.10.1958, Ovčie
sr. M. Leona – Edita Pribulová * 19.11.1957, Ovčie
sr. M. Damiána – Silvia Vihonská * 19.1.1969, Víťaz
sr. M. Školastika – Regina Balogová * 25.10.1965, Ovčie
sr. M. Dávida – Eva Humeňanská * 23.12.1963, Ovčie
sr. M. Mariella – Agáta Humeňanská * 22.9.1960, Ovčie
sr. M. Anna – Helena Pribulová * 16.8.1963, Ovčie
sr. M. Adela – Jana Jenčová * 27.8.1976, Víťaz

Kostol sv.Ondreja apoštola, História


Vo Víťaze (okr. Prešov) sa nachádza kostol, ktorý je všade v literatúre (Súpis pamiatok na Slovensku, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, alebo prípadné príspevky o obci) považovaný za barokovo-klasicistický z konca 18.stor. Posledná renovácia v roku 2000 však odhalila gotické okná, či maľby, ktoré zásadne menia donedávna platné informácie o kostole. Pritom aj pred opravou všetko nasvedčovalo tomu, že pochádza zo stredoveku. Totiž orientácia V-Z, presbytérium na východe, absencia okien v severnej stene, vstup z juhu alebo západu, umiestnenie na výraznom mieste v strede obce, či hrubé kamenné múry stien, sú jasné znaky stredovekej sakrálnej stavby.Kostol stojí na vyvýšenine (504 m n. m.) súčasného východného okraja obce, no v stredoveku v centre Víťaza. Okolo neho bol cintorín, na ktorom sa pochovávalo ešte v novoveku a šľachta aj v 20. storočí.

Najstaršia zmienka o chráme pochádza z registru pápežského desiatku z 30. rokov 14. stor., čiže fungoval už skôr. Pokračovať v čítaní „Kostol sv.Ondreja apoštola, História“

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Široké od začiatku 20. storočia

Ján Dobránsky (1899–1915) * 9.5.1869 Veľký Šariš, + 20.2.1950 Solivar
Jozef Čársky (1915 – 1923) * 9.5.1886 Gbely pri Skalici, + 11.3.1962 Košice
Florián Kofrit (1923 – 1924) * 13.2.1893 Námestovo, + 28.1.1968 Prešov
Vojtech Jančári (1924 – 1931) * 28.3.1897 Sabinov, + 26.3.1973 Sabinov
Ján Boľanovský (1931–1935) * 11.3.1902 Nižná Šebastová, + 19.3.1935 Nižná Šebastová
Vojtech Hrabský (1936 – 1940) * 29.10.1894 Hrabské, + 13.4.1951 Hraň
Andrej Jerga (1941–1951) * 6.4.1909 Košická Belá, + 3.11.1996 Košická Belá
Emanuel Kocun (1951) * 27.10.1923 v Stará Ľubovňa, zomrel koncom mája 1984 Prešov
Andrej Oros (1951–1957) * 24.7.1914 Košická Nová Ves, + 4.3.1979 Košická Nová Ves
Peter Adamčák (1957–1975) * 12.9.1914 Oravský Biely potok, + 30.5.2000 Župčany
Anton Lesník (1975 – 1976) * 1.1.1950 Kojatice
Andrej Palša (1977 – 1980) * 3.6.1943 Giraltovce, +16.12.2007
Milan Balica (1980 – 1990) * 6.6.1947 Slovenské Krivé, +07.11.2012 Slovenské Krivé
Jozef Dugas (1990 – 1997) * 16.12.1950 Hermanovce

FAČA 2007

Časť našej redakcie Spektra v dňoch 28. 08 až 02. 09. 2007 sa zúčastnila na letnom žurnalistickom seminári, ktorý usporiadal Network Slovakia (Spoločenstvo mladých katolíkov aktívnych v médiach).

Na tomto seminári bola vyhodnotená celoslovenská súťaž farských časopisov FAČA 2007.

Naš farský časopis Spektrum sa umiestnil na 3. mieste.

Celkové poradie:
1. miesto: časopis Cesta, farnosť Kežmarok
2. miesto: časopis Farský list, farnosť Dolný Kubín
3. miesto : časopis Spektrum, farnosť Víťaz

Niečo o práci

Človek bol stvorený na Boží obraz. Dostal príkaz podrobiť si zem so všetkým, čo sa na nej nachádza a zamerať seba samého a vesmír na Boha, ktorého uznáva za Stvoriteľa všetkých vecí.

Výdobytky ľudského génia a ľudskej schopnosti kresťania nikdy nestavajú proti Božej moci. Naopak, sú presvedčení, že víťazstvá ľudského pokolenia sú znamením Božej veľkosti a ovocím jeho nevystihnuteľných úmyslov.

Ľudská činnosť má svoj pôvod v človekovi a je usmernená na človeka. Človek svojou prácou Pokračovať v čítaní „Niečo o práci“