Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.

Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy,  tzv. Istanbulského dohovoru. Pokračovať v čítaní „Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru“

V piatok bude deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, pripája sa i eRko

Bratislava 22. februára (TK KBS) Svätý Otec František vyhlásil 23. február 2018, piatok Prvého pôstneho týždňa za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára 2018. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu,“ povedal pápež František. K iniciatíve sa dá zapojiť „takými formami, aké budú považovať za vhodné,“ prihovoril sa veriacim Svätý Otec 4. februára pri modlitbe Anjel Pána. Pokračovať v čítaní „V piatok bude deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, pripája sa i eRko“

Záverečné otázky pre Birmovancov

Milí birmovanci tu si môžte stiahnuť záverečné otázky

vo formáte elektronickej knihy

vo formáte PDF

Ako čítať e-knihy na PC

ePUB je otvorený formát pre elektronické knihy. Podporuje ho väčšina dnešných moderných čítačiek, tabletov a smartfónov. Na prehliadanie a vytváranie ePUB na PC je výborný program Calibre, ktorý je zadarmo. V ňom je možné spravovať e-knihy, importovať  ich do čítacích zariadení, ale môžete si sami tiež vytvárať vlastné e-knihy. Pokračovať v čítaní „Záverečné otázky pre Birmovancov“

Farnosť Víťaz na TV Lux

Týždeň s farnosťou (22.01.2018)

Týždeň s… farnosťou Víťaz, ktorá sa v tomto týždni modlí za našu televíziu.

Watch video!
 

Duchovné povolania z farnosti Víťaz

Kňazi z Víťaza
Ladislav Franc * 27.6.1941, ord. 5.6.1966 v Bratislave + 12.10.2010, Víťaz
Pavol Čech * 26.6.1943, ord. 5.6.1966 v Bratislave
Ján Biroš * 10.7.1939, ord. 20.6.1971 v Bratislave
Viktor Grega * 4.6.1941, ord. 9.6.1973 v Bratislave + 2.3.2005, Víťaz
František Stahovec * 12.9.1949; ord. 8.6.1974 v Bratislave
Vladimír Čech * 15.11.1955, ord. 13.6.1982 v Banskej Bystrici
Martin Magda * 4.11.1927, ord. tajne v roku 1983 + 16.03.2012, Nitra Kalvária
Ján Kundrík * 30.8.1963, ord. 19.6.1988 v Banskej Bystrici
Miroslav Foriš SVD * 3.5.1975, ord. 22.6.2002 v Nitre
Vladimír Balucha CM * 16.2.1970, ord. 20.6.2004 v Bratislave
Mikuláš Uličný * 29.5.1978, ord. 11.9.2004 v Prahe

Kňazi z Ovčia
Martin Ondriáš * 11.11.1888, ord. 6.2.1914, + 9.9.1967 v Prešove, pochovaný v Snine
Andrej Galdun * 27.7.1923, ord. 19.6.1949, + 24.8.1996 Ovčie
Jozef Kočík SDB * 20.12.1924, ord. 29.6.1968 v Ríme, + 9.10.2000 Župčany, pochovaný v Košiciach
Michal Jenča * 16.9.1957 ord. 19.6.1982 v Banskej Bystrici
Jozef Humeňanský RCJ nar. ord. 19.9.1998 v Ovčí
Jozef Bednárik * 5.1.1977, ord. 14.6.2003 v Rožňave

Rehoľná sestra Spoločnosti sestier Ježišových (SSJ)
sr. Delfína – Žofia Jenčová, Ovčie

Rehoľné sestry Kongregácie milosrdných sestier III. rádu sv. Františka pod ochranou Sv. rodiny (OF) pochádzajúce z Víťaza
sr. M. Samuela – Helena Gregová * 11.3.1921 + 18.07.2010, Brno
sr. M. Mercedes – Apolónia Pavlíková * 10.12.1920 + 19.12.1999, Brno
sr. M. Dagmar – Apolónia Štofáníková * 9.2.1922 + 6.7.1987, Brno
sr. M. Vojtecha – Helena Kollárová *5.5.1920 + 19.2.2014, Brno
sr. M. Salome – Mária Kočišová * 2.1.1922 + 4.3.2006 Brno
sr. M. Expedita– Helena Gregová * 19.6.1919, 22.2.2015, Brno
sr. M. Stella – Helena Čechová *19.8.1922, + 23.9.2002 Brno
sr. M. Alma – Mária Novotná * 6.12.1923, +3.11.2014, Brno
sr. M. Edita – Žofia Pavlíková * 10.4.1925, + 18.11.1986 Brno
sr. M. Valentína – Františka Galdunová * 10.10. 1924 + 8.2.2001 Brno
sr. M. Assumpta – Regina Ungvarská * 18.9.1925 + 22.05.1994 Lechovice
sr. M. Bonita – Mária Birošová * 16.7.1925 + 11.12.1982 Lechovice
sr. M. Doubravka – Anna Štofaníková * 24.10.1929 + 27.4.2017 Brno
sr. M. Anselma – Žofia Uličná * 22.4.1931 + 28.10.2007 Brno

Rehoľné sestry Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža (SSS)
sr. M. Marcela – Mária Marušáková * 5.2.1926, Víťaz, + 22.8.1995
sr. M. Goretti – Mária Stašíková * 6.7.1947, Ovčie
sr. M. Justína – Alžbeta Čigarská * 7.4.1954, Ovčie
sr. M. Mansueta – Marta Kráľová * 11.5.1956, Ovčie
sr. M. Salvia – Mária Galdunová * 22.8.1957, Víťaz
sr. M. Terezka – Terézia Stašíková * 3.10.1958, Ovčie
sr. M. Leona – Edita Pribulová * 19.11.1957, Ovčie
sr. M. Damiána – Silvia Vihonská * 19.1.1969, Víťaz
sr. M. Školastika – Regina Balogová * 25.10.1965, Ovčie
sr. M. Dávida – Eva Humeňanská * 23.12.1963, Ovčie
sr. M. Mariella – Agáta Humeňanská * 22.9.1960, Ovčie
sr. M. Anna – Helena Pribulová * 16.8.1963, Ovčie
sr. M. Adela – Jana Jenčová * 27.8.1976, Víťaz

Kostol sv.Ondreja apoštola, História


Vo Víťaze (okr. Prešov) sa nachádza kostol, ktorý je všade v literatúre (Súpis pamiatok na Slovensku, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, alebo prípadné príspevky o obci) považovaný za barokovo-klasicistický z konca 18.stor. Posledná renovácia v roku 2000 však odhalila gotické okná, či maľby, ktoré zásadne menia donedávna platné informácie o kostole. Pritom aj pred opravou všetko nasvedčovalo tomu, že pochádza zo stredoveku. Totiž orientácia V-Z, presbytérium na východe, absencia okien v severnej stene, vstup z juhu alebo západu, umiestnenie na výraznom mieste v strede obce, či hrubé kamenné múry stien, sú jasné znaky stredovekej sakrálnej stavby.Kostol stojí na vyvýšenine (504 m n. m.) súčasného východného okraja obce, no v stredoveku v centre Víťaza. Okolo neho bol cintorín, na ktorom sa pochovávalo ešte v novoveku a šľachta aj v 20. storočí.

Najstaršia zmienka o chráme pochádza z registru pápežského desiatku z 30. rokov 14. stor., čiže fungoval už skôr. Keďže obec bola založená v období pred rokom 1245, kostol mohol vzniknúť len v rozmedzí daných rokov. Podľa typu architektúry to bolo najskôr začiatkom 14. stor. Vybudovaný bol ako pomerne veľký kostol v ranogotickom slohu. Pozostával z pozdĺžnej lode (pokrytej freskami) a polygonálneho presbytéria, čo sa nepodobalo jednoduchým kostolom okolitých dedín v tom období a svedčí to o bohatstve a význame Víťaza, keďže si dovolili postaviť kostol s náročnejšími parametrami. Chrám je písomne doložený ešte v 16.stor. a opäť sa spomína v rokoch 1776 – 78. No odborníci v 60. a 70.rokoch 20.storočia sa domnievali, že šlo o obdobie výstavby a neupozornili ani na predchádzajúcu stavbu. Koncom 18.stor. bol však kostol barokovo upravený a nie nanovo postavený.

Ďalšie stavebné zásahy r. 2000 mali preto väčší význam pre poznanie jeho historického vývoja ako samotná rekonštrukcia. Zo stredoveku sa zachovala takmer celá stavba okrem veže a južnej predsiene, ktoré sa pristavali v 18. stor. Existovala aj sakristia a zostal po nej zamurovaný vstup zo svätyne, ktorý mohol byť tvorený gotickým portálom. I keď svätyňa je v celej hmotnej podstate gotická, v jej interiéri sa zachoval iba jeden viditeľný gotický arch. článok, kamenná konzola z klenby v JZ rohu. No v exteriéri sú pôvodné ranogotické okná s hrotitým záklenkom a kamennými šambránami a zároveň kamenné nárožné kvádre (tzv.gotické armovanie), ohraničujúce hrany stien šesťbokej svätyne. Podobne vysoké a úzke gotické okno sa nachádza i v južnej stene lode.

V lodi sú zaujímavé zvyšky gotických nástenných malieb (2 x 1,5 m) s vyobrazením ľudskej postavy a ďalšími, už slabšie viditeľnými atribútmi. Zachovala sa tiež renesančná pamiatka: kamenný epitaf miestneho šľachtica Jána Berthóthyho z r.1643. Náhrobná doska bola vyhotovená z červeného mramoru a zobrazený nie je zosnulý, ako bolo zvykom, ale rodový erb a nápis v latinčine. Netradičné je drevené točité schodište, vedúce z exteriéru (kamenným portálom) do podkrovia. Areál kostola s bývalým cintorínom je vymedzený pôvodne stredovekým kamenným múrom. Z daných skutočností je nepochopiteľné, že taký hodnotný stredoveký kostol, jeden z najstarších v regióne, si nenašiel za posledné obdobie v literatúre, či tlači, patričné ohodnotenie. Verím, že tento príspevok aspoň pomôže napraviť chybné informácie kolujúce v literatúre o kostole. Zdroj – SABOL, D.: Kostol sv.Ondreja apoštola v obci Víťaz. In: Korzár, príloha Pohoda,14.11.2008,s.13
Kňazi pôsobiaci vo farnosti Široké od začiatku 20. storočia

Ján Dobránsky (1899–1915) * 9.5.1869 Veľký Šariš, + 20.2.1950 Solivar
Jozef Čársky (1915 – 1923) * 9.5.1886 Gbely pri Skalici, + 11.3.1962 Košice
Florián Kofrit (1923 – 1924) * 13.2.1893 Námestovo, + 28.1.1968 Prešov
Vojtech Jančári (1924 – 1931) * 28.3.1897 Sabinov, + 26.3.1973 Sabinov
Ján Boľanovský (1931–1935) * 11.3.1902 Nižná Šebastová, + 19.3.1935 Nižná Šebastová
Vojtech Hrabský (1936 – 1940) * 29.10.1894 Hrabské, + 13.4.1951 Hraň
Andrej Jerga (1941–1951) * 6.4.1909 Košická Belá, + 3.11.1996 Košická Belá
Emanuel Kocun (1951) * 27.10.1923 v Stará Ľubovňa, zomrel koncom mája 1984 Prešov
Andrej Oros (1951–1957) * 24.7.1914 Košická Nová Ves, + 4.3.1979 Košická Nová Ves
Peter Adamčák (1957–1975) * 12.9.1914 Oravský Biely potok, + 30.5.2000 Župčany
Anton Lesník (1975 – 1976) * 1.1.1950 Kojatice
Andrej Palša (1977 – 1980) * 3.6.1943 Giraltovce, +16.12.2007
Milan Balica (1980 – 1990) * 6.6.1947 Slovenské Krivé, +07.11.2012 Slovenské Krivé
Jozef Dugas (1990 – 1997) * 16.12.1950 Hermanovce

FAČA 2007

Časť našej redakcie Spektra v dňoch 28. 08 až 02. 09. 2007 sa zúčastnila na letnom žurnalistickom seminári, ktorý usporiadal Network Slovakia (Spoločenstvo mladých katolíkov aktívnych v médiach).

Na tomto seminári bola vyhodnotená celoslovenská súťaž farských časopisov FAČA 2007.

Naš farský časopis Spektrum sa umiestnil na 3. mieste.

Celkové poradie:
1. miesto: časopis Cesta, farnosť Kežmarok
2. miesto: časopis Farský list, farnosť Dolný Kubín
3. miesto : časopis Spektrum, farnosť Víťaz

Niečo o práci

Človek bol stvorený na Boží obraz. Dostal príkaz podrobiť si zem so všetkým, čo sa na nej nachádza a zamerať seba samého a vesmír na Boha, ktorého uznáva za Stvoriteľa všetkých vecí.

Výdobytky ľudského génia a ľudskej schopnosti kresťania nikdy nestavajú proti Božej moci. Naopak, sú presvedčení, že víťazstvá ľudského pokolenia sú znamením Božej veľkosti a ovocím jeho nevystihnuteľných úmyslov.

Ľudská činnosť má svoj pôvod v človekovi a je usmernená na človeka. Človek svojou prácou nielenže pretvára veci a spoločnosť ale aj zdokonaľuje seba samého, mnohému sa učí, rozvíja svoje schopnosti, stáva sa otvorenejším a prekonáva seba. A práve tento rast, správne chápaný, má väčšiu cenu, ako všetko možné hromadenie vonkajších bohatstiev. Človek je viac hodnotný pre to, čím je, než pre to, čo má.

Cirkev uznáva pokrok, ktorý slúži k šťastiu človeka, ale pritom je vedomá krehkosti a zlej náklonnosti človeka: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, to jest duchu márnivosti a zloby, ktorý premieňa ľudskú činnosť určenú na oslavu Boha a službu ľuďom na nástroj hriechu“ (Porov. Rim 12, 2).

Vykúpený človek prijíma veci a všetky svoje diela od Boha, vidí ich vychádzať z Božích rúk a ako také má ich v úcte. Užíva ich v duchu chudoby a slobody, a tak sa stáva skutočným držiteľom sveta, ako nič nemajúci a predsa všetko vlastniaci človek v duchu: „Všetko je totiž vaše, vy ste však v Kristovi a Kristus Boží“ (Porov. 1Kor 3, 22-23).

Na tejto zemi sme iba hosťami. Boh nám pripravuje nový príbytok a novú zem, preto človekovi nič neosoží, keby aj celý svet získal ale svojej duši by uškodil.