Čas vysielaných sv. omší naživo na youtube, kanál Farnosť Víťaz

DátumDeňKde / Kedy / ÚmyselLiturgia
9.4.ŠtVíťaz
18:00
Za ZBP Bohuznámej osoby
ZELENÝ ŠTVRTOK
(biela)
10.4.PiaVíťaz
15:00
VEĽKÝ PIATOK
(červená)
11.4.SoVíťaz
19:30
40: Stanislav
BIELA SOBOTA  
Veľkonočná vigília
(biela)
12.4.NeVíťaz
10:30
Za ZBP rodiny
Stanislav Iskra  
  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
slávnosť s oktávou  
 (biela)
vyhľadať si možete sv. omšu, obrady www.youtube.com kanál Farnosť Víťaz alebo na našej webovej stránke bude každý deň aktuálny odkaz

Neverejné sv. omše

Neverejné slávenie bohoslužieb sa zatiaľ predlžuje do

31. marca 2020

Úmysly svätých omší tak ako boli naplánované, budem slúžiť v daný deň pri súkromnej sv. omši, bez účasti veriacich. Duchovne sa tak môžete pripojiť k svojím úmyslom.

V modlitbe za celú farnosť

d.o. Marek

Oznam

Keďže sv. omše od 10.3. – 23.3.2020 nebudú, informujem, že:

Úmysly svätých omší tak ako boli vyhlásené – naplánované, budem slúžiť v daný deň pri súkromnej sv. omši, bez účasti veriacich.

Duchovne sa tak môžete pripojiť k svojím úmyslom.

Birmovanecké stretnutie sa takisto rušia.

Za pochopenie ďakujem.

d.o. Marek