OPATRENIA

ÚČINNÉ od 12. januára 2022
 • Bohoslužby bez spevu
  • iba v režime OP, (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch)
  • maximálne 50 % kapacity kostola (Víťaz 250 a Ovčie 200)
  • povinné šachovnicové sedenie
 • Bohoslužby so spevom
  • iba v režime OP                                                          
  • maximálne 25 % kapacity kostola (Víťaz 125 a Ovčie 100)                                    
  • šachovnicové sedenie v každom druhom rade
 • Prekryté dýchacie cesty respirátorom a dezinfekcia rúk
 • Režim základ
  • individuálna pastorácia  –  po dohovore s kňazom
 • Pohrebné obrady
  • sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia
 • Sobášne obrady a obrady krstu
  • môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
 • Platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky