Záver misií, 9.deň

Záver Misií v našej farnosti sa niesol v znamení kríža, ako nositeľa našej spásy.

„Možno poviete prečo kríž, keď ste hovorili že kresťanstvo je náboženstvo radosti. Ale či poznáte šťastie bez kríža, alebo radosť bez bolesti? Či skutočná radosť, to nie je pretrpená bolesť? A o tomto nám svedčí kríž – aj tento misijný kríž“.

Takto nás na záver misií povzbudil P. Michal a vyzval nás, aby sme sa nebáli sprítomňovať Pána Ježiša všade tam kde sme. Vo svete, v práci, doma!

Veď aj Pán Ježiš poslal svojich učeníkov, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium!

Foto-galéria z misií, 9. deň (18. 6. 2017, sv. omša 7:30 a 15:00 záver misií)

Pokračovať v čítaní „Záver misií, 9.deň“

Misie, 8.deň

V sobotu na rannej sv. omši misionári nás povzbudili s príhovorom o modlitbe.

P. Michal nám už v predchádzajúcich dňoch pripomenul dôležitosť rannej modlitby, ktorou sa na celý deň nasmerujeme k Bohu.

Večer pred sv. omšou sme novénou ďakovali Matke ustavičnej pomoci za jej ochranu. P. Michal nám ponúkol výklad k obrazu Matky ustavičnej pomoci a požehnal obrazy MUP.

Láska našej Nebeskej Matky Márie nám bola ponúknutá v homílií pri večernej sv. omši.

Foto-galéria z misií, 8. deň (17. 6. 2017, sv. omša 8:00, 18:00)

Pokračovať v čítaní „Misie, 8.deň“

Misie, 7.deň

V piatok počas rannej sv. omše na tému Utrpenie pátri misionári udelili pomazanie chorých a pri večernej sv. omši na tému Láska si zas manželia obnovili svoje manželské sľuby.

Po večernej sv. omši nasledoval program pre mladých, ktorí večer vyplnili koncertom a svedectvami.

Foto-galéria z misií, 7. deň (16. 6. 2017, sv. omša 8:00, pomazanie chorých, páter Michal navštívil chorých po domoch a vyskúšal kosenie či nezabudol, sv. omša  18:00, 19:00 svedectvá a stretnutie s mladými)

Pokračovať v čítaní „Misie, 7.deň“

Misie, 6.deň

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi veriaci počas misijných príhovorov uvažovali o téme Viera a Eucharistia.

Po večernej sv. omši sa konala procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou ku kostolu sv. Ondreja, v rámci ktorej si deti, ktoré tento rok prvýkrát prijali Pána Ježiša, pripravili aj lupienky kvetov, ktorými zdobili cestu počas procesie.

V Kostole sv. Ondreja dostali nakoniec veriaci Eucharistické požehnanie.

Foto-galéria z misií, 6. deň (15. 6. 2017, Procesia)

Pokračovať v čítaní „Misie, 6.deň“

Misie, 5.deň

Piaty deň misií vo farnosti Víťaz sa niesol v znamení tém „Cirkev“ a „Ježiš – darca života“. Veriaci z farnosti Víťaz a z filiálky Ovčie mali príležitosť pristúpiť k Sviatosi zmierenia. Počas dňa sa konali tri sväté omše vo farskom Kostole sv. Jozefa, robotníka, a vo filiálke Ovčie v Kostole sv. Barbory, mučenice.

Pri sv. omši pre deti vznikla spontánna atmosfera radosti doplnená spevom a ukazovačkami.

Na konci sv. omše o 18.00 h bola premietnutá druhá časť filmu Ježiš, podľa Evanjelia sv. Matúša.

Foto-galéria z misií, 5. deň (14. 6. 2017, sv. omša 8:00, 16:15(Detská) a  18:00)

Pokračovať v čítaní „Misie, 5.deň“

Misie, 4.deň

Štvrtý deň misií vo farnosti Víťaz sa niesol v znamení tém „Spoveď“ a „Smrť a Súd“. Od tohto dňa pátri redemptoristi zároveň začali vysluhovať vo farnosti Sviatosť zmierenia. Počas dňa sa konali sväté omše vo farskom Kostole sv. Jozefa, robotníka, ale aj vo filiálke Ovčie v Kostole sv. Barbory.

Pátri redemptoristi svojimi misijnými príhovormi duchovne obohatili veriacich a povzbudili ich vo viere. Okrem toho pripravili hodnotný a pestrý program aj pre deti. Počas misií sa od pondelka do stredy pravidelne o 16.15 stretávajú na spoločnej detskej svätej omši.

Foto-galéria z misií, 4. deň (13. 6. 2017, sv. omša 8:00, 16:15(Detská),  18:00 a film o 19:00)

Pokračovať v čítaní „Misie, 4.deň“

Misie, 3.deň

Na tretí deň misií vo farnosti Víťaz mohli veriaci počas misijných kázní a svätých omší rozjímať o hriechu a obrátení.

Po večernej svätej omši pátri redemptoristi pripravili katechézu a program pre všetkých mužov farnosti.

Foto-galéria z misií, 3. deň (12. 6. 2017, sv. omša 8:00, 16:15(Detská),  18:00 a katechéza pre mužov 19:00) Pokračovať v čítaní „Misie, 3.deň“

Misie, 2.deň

Počas druhého dňa misií sa pátri redemptoristi dopoludnia stretli s mladými, s ktorými diskutovali o hľadaní viery uprostred uponáhľaného každodenného života.

Popoludňajší program sa začal o 16:00 spoločnou pobožnosťou spolu so spievanými Litániami k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním. Po pobožnosti nasledovala katechéza pre všetky ženy farnosti, ktorej ústrednou myšlienkou bolo vnímanie ženy ako Božej dcéry a jej nenahraditeľného miesta v spoločnosti, rodine i Cirkvi.

Záver nedeľňajšieho programu patril filmu Ježiš spolu so spoločnou piesňou a poďakovaním za požehnaný deň plný milostí.

Foto-galéria z misií, 2. deň (11. 6. 2017, sv. omša 7:30, 10:30 a katechéza pre ženy 16:00)

Pokračovať v čítaní „Misie, 2.deň“