Stalo sa:


– 19. 3. – slávili sme slávnosť sv. Jozefa, ženícha panny Márie a pestúna Ježiša, patróna našej farnosti

– 28. – 31. 3. – slávili sme a prežívali Veľkonočné trojdnie, najväčšie sviatky našej spásy

– 8. 4. – slávnosť Zvestovania Pána (25. 3.), keďže vyšiel vo Veľkom týždni; liturgicky sme ho slávili v pondelok po skončení oktávy Zmŕtvychvstania Pána

-re-

Ohlášky:


– sobáš 27. apríla v Ovčí o 16:00
Daniel Kráľ, syn rodičov Mariána a Anny rod. Magdovej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Petra Kráľová, dcéra rodičov Petra a Márie rod. Tartaľovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí.

-re-

Trampoty v manželstve


Keďže v manželstve sa žije s rôznymi životnými problémami, preto dochádza aj ku konfliktným situáciám. Konflikty sú na riešenie a tiež sa rôzne riešia. Niektorí to vedia riešiť jednoduchšie, iní komplikovane. U mnohých, keď príde konflikt, je ľahké sa stiahnuť do mlčanlivej urazenosti, postaviť medzi seba stenu, ktorá hrubne z hodiny na hodinu, zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, mesiac, či dokonca rok. Iní namiesto stavania steny začnú útočiť na všetkých frontoch – z mora, z pevniny, zo vzduchu – a snažia sa oslabiť pozíciu partnera a chcú ho prinútiť vzdať sa. Toto môže viesť k slovnému či dokonca fyzickému násiliu, keďže sa snažíme partnera donútiť, aby prijal náš uhol pohľadu.

No bez ohľadu na to, aké máme sklony, nasledujúca rada nám pomôže postaviť sa konfliktnému bodu zoči-voči tak, že nás naučí sústrediť sa viac na problém než na útoky voči sebe. Cieľom je zabrániť, aby problematické oblasti ovplyvnili náš vzťah.

V každom manželstve sa vyskytnú obdobia, keď naše odlišné prístupy budú vyžadovať diskusiu.

Čo robíme, ak sú v našom správaní nezhody?

Sú 4 hlavné možnosti: útok, ústup, vyjednávanie alebo diskusia.
Niektorí ľudia útočia, snažiac sa prinútiť svojho partnera zmeniť zmýšľanie na ich spôsob. To však nefunguje. Najbežnejšou reakciou na donucovacie snahy je buď prejsť do ofenzívy a postaviť sa na odpor, alebo navonok spolupracovať, ale vo vnútri zúriť.

Iní ustúpia, nechajúc svojho manžela alebo manželku, aby si všetko robili po svojom, a nikdy nevyjadria svoj názor. To tiež nie je zdravé a nevytvára to dynamický partnerský vzťah. A ďalší vyjednávajú, dúfajúc, že sa stretnú niekde v strede: “Ja trochu ustúpim pod podmienkou, že ty tiež trochu ustúpiš”. Problémom je, že naše správanie sa takto stáva podmienené odozvou nášho partnera. Keď vidíme manželstvo ako “dávaj – ber” v rovnakom pomere, vnímame len to, čo dávame my a čo si náš partner berie. Každý máme svoju predstavu o tom, kde sa nachádza stred. Ak máme pocit, že partner nesplní svoju časť dohody, prestaneme my plniť našu.

Štvrtá a najlepšia cesta je diskutovanie o našich rozdieloch. To vyžaduje, aby sme boli obaja pripravení vyjsť si navzájom v ústrety. Na rozdiel od útoku, ktorý je zameraný “na mňa”, alebo ústupu, ktorý je nezdravo zameraný “na teba”, alebo vyjednávania, ktoré je tiež zamerané “na mňa”, diskusia je zameraná “na nás”. Obidvaja sa pýtame: “Čo je najlepším riešením pre nás oboch?” Niekedy povie manžel: “ Musím sa zmeniť!” Inokedy povie manželka: “Musím robiť veci inak!” Zvyčajne obaja potrebujú urobiť nejaké zmeny.

Diskutovanie je zručnosť, ktorú možno trénovať a naučiť sa tak, že sa rozhodneme dodržiavať niektoré základné pravidlá. Prieskum ukázal, že polovica všetkých hádok medzi manželmi prebieha večer a štvrtina sa háda v najstresujúcejších okamihoch, ktoré predchádzajú mimoriadnym príležitostiam.

Aby sme vedeli správne a plodne visť diskusiu je dobré vedieť si vybrať ten správny a najvhodnejší čas a tiež jednoduché a veľmi účinné pravidlo – pravidlo desiatej hodiny.

Toto pravidlo hovorí, že ak po desiatej (22:OO) hodine vybuchne nejaký spor alebo búrlivé emócie, obaja musia byť schopní odložiť ďalšiu diskusiu na iný vhodnejší čas. A je to múdre riešenie pre mnohé rodiny.

Ja si tiež spomínam, že väčšina našich vášnivejších hádok začínala neskoro večer, a to zvlášť vtedy, keď bol náš pohľad na určitú vec skreslený únavou. V takých okamihoch sa nám ťažšie počúvalo a ťažko vnímalo hľadisko nášho partnera.

Pravidlo desiatej hodiny vyžaduje veľké ovládanie, ale pomôže predísť mnohým rozporom, ktoré by sa mohli rozvinúť do bolestivých a jalových hádok. Zvyčajne neexistuje žiaden dokonale vhodný čas na prednášanie ponôs alebo vyjadrovanie rozdielnych názorov, ale oplatí sa spolu zvážiť, ktorým okamihom by sme sa mali vyhýbať. Určite k nim patrí najmä niekoľko hektických minút pred odchodom do práce, alebo do kostola, či niekam inam. Obvykle práve nedostatok času vyvoláva potrebu urýchlene presvedčiť toho druhého o pravosti nášho pohľadu na problém a rovnako aj neochotu navzájom sa počúvať!

Snažme sa vyhýbať tomu, aby sme sporné otázky preberali počas nášho týždenného manželského času. Nič horšie nie je, ak muž má obavu pri “týždennom rande”, čo zase naňho manželka vytiahne – čo zlé v uplynulom týždni spravil. A to isté platí aj opačne. Potom pravda, prínos týždenného spoločného času sa stratí, ak nie je ten čas požehnaný a nie je radostný pre obidvoch.

Máme byť pripravení vzájomne sa počúvať. Vždy ide o náš spoločný problém, na riešení ktorého treba vzájomne spolupracovať. Dosiahnutie zhody môže vyžadovať niekoľko ťažkých rozhovorov, no je lepšie byť na jednom fronte a bojovať proti spoločnému problému, než útočiť jeden na druhého. Často pomôže, ak si zostavíme zoznam možných riešení a potom spolu zvažujeme všetky pre a proti každého z nich.

Počúvanie je životne dôležité. V dusnej atmosfére nezhody sa inštinktívne snažíme uistiť, že partner skutočne pochopil náš pohľad, sami sa však už tak neusilujeme pochopiť ten jeho.

Ak budeme hovoriť striedavo raz jeden, raz druhý, pomôže nám to efektívnejšie rokovať. Ak navzájom počúvame názor toho druhého, často nám to umožní vidieť pred nami východisko, ktoré nie je ani moje, ani tvoje, ale celkom nové a nakoniec naše.

MUDr. B. Vaščák, Široké

MÁŠ PROBLÉM…………..? (12)

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.


Starí rodičia prežili mnoho spoločných rokov v manželstve, preto majú veľa životných skúseností a múdrosti. Preto nám môžu veľa poradiť o vzťahoch medzi chlapcom a dievčaťom.
Babička spomína: “V našej dobe sa o sexe skoro nič nehovorilo, ale teraz sa o ňom priamo diskutuje. Sex je Bohom chcený a preto je posvätný. Nedovoľte, aby sa do vášho vzťahu dostalo nezodpovedné jednanie, neviazané rečí alebo okázalé prejavy náklonnosti na verejnosti. Medzi čistotou a sexuálnou voľnosťou je tenká hranica. Naše telá sú Božím chrámom. Pokiaľ posvätný dar sexu zneužijete, potom znevážite nádherný dar, ktorý nám Boh dal.”

Dedko radí: “Dbajte na to, aby váš vzťah počas chodenia spolu a zásnub postupoval pozvoľne. Okrem vzťahu s Bohom je manželstvo váš najdôležitejší vzťah a človek, ktorého si vezmete, je po Bohu tá najdôležitejšia osoba. Rozhodnutie, ktoré urobíte, neovplyvní len vás a vášho budúceho manželského partnera, ale tiež aj vaše budúce deti a ďalších ľudí okolo vás a spoločenstvá, do ktorých budete patriť.”

Babka: “Neizolujte sa ako dvojica od ostatných. Schádzajte sa v skupinách, pretože takýmto spôsobom sa stanete dobrými priateľmi. Nakoniec počas známosti príde čas, keď spolu budete tráviť chvíle o samote, ale nemalo by to byť veľmi skoro a veľmi dlho! Čas trávený v skupine má najviac tú výhodu, že tam môžete byť skutočne sami sebou a i ten druhý môže byť sám sebou.”

Dedko: “Než spolu začnete chodiť, buďte priatelia. Nenechajte sa po duchovnej stránke “zapriahnuť do cudzieho jarma”, čo znamená nezačať chodiť s človekom, ktorý nie je veriaci. Nepodceňte to!!! Veď aké je spolužitie svetla s tmou? Hneď od začiatku dajte vášmu vzťahu duchovný základ, pretože to je skala, na ktorej rastie dlhotrvajúce manželstvo. Dôležité je tiež poznať zázemie rodiny, s ktorou sa prípadným manželským zväzkom spojíte.”

Nikdy nie je dobré chodiť s niekým, kto nie je kresťan. I keď si myslíte, že dokážete dotyčného “zmeniť” alebo “obrátiť”. V 2 Kor 6, 14,15 čítame: “Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?!” “Aký podiel má veriaci s neveriacim?”

Je pravdepodobnejšie, že vás ten druhý (neveriaci) stiahne na zlú cestu, než vy ho pozitívne ovplyvnite. Nechcite preto riskovať, že vám partner niečo “sľúbi” a neskôr zistite, že to všetko bolo len tak – na oko, aby si vás získal. Prečo vôbec uvažovať o tom, že strávite život s niekým, kto nerozumie najhlbším zákutiam vášho srdca? Puto, ktorým nás spojuje Ježiš, je najposvätnejšie puto zo všetkých.

Okrem toho si tiež uvedomme, že okrem dotyčného človeka si berieme aj celú jeho rodinu. Preto je dobre poznať rodinné zázemie prípadného partnera. Pokiaľ už teraz nevychádzate s matkou svojho chlapca, je pravdepodobné, že sa to ani po svadbe nezlepší. Chlapci, dochádza medzi vami a sestrou alebo bratom vášho dievčaťa ku konfliktom? Je možné, že budú pokračovať, i keď sa zoberiete. Zasahujú teraz rodičia alebo starí rodičia do vášho vzťahu? Asi budú zasahovať aj do vášho manželstva.
Jedno staré porekadlo hovorí: „Pokiaľ chce žena vedieť, ako sa k nej manžel bude v manželstve chovať, nech pozoruje, ako sa jej budúci partner chová ku svojej mamke. Nie je to vždy stopercentne zaručené, ale oplatí sa to vziať v úvahu. Ak hovorí syn s matkou povýšene alebo neúctivo, je pravdepodobné, že sa bude chovať k vám podobne. Chlapci, ak pozerá dievča, ktoré si chcete vziať, na svojho otca zvysoka a chová sa k nemu vzpurne a nezdvorilo, je možné že si neváži mužov všeobecne. A s takouto ženou to budete mať v manželstve veľmi ťažké!!! Dobre to zvážte a múdro konajte.

rubriku pripravuje MUDr. Blažej Vaščák

MÁŠ PROBLÉM…………..? (14)

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.


Za ten čas, čo budete čakať, keď do vášho života vstúpi “veľká láska”, poradím vám, aké charakterové vlastnosti treba hľadať u svojho budúceho životného partnera. Som presvedčený, že tieto charakterové rysy by mal hľadať každý, kto sa chce nachystať na celoživotné spojenie dvoch ľudí v jedno manželské telo. A bolo by to mimochodom veľmi dobré, keby sme tieto charakterové rysy rozvíjali taktiež na sebe.

Ako sám Pán Ježiš mal 12 apoštolov, tak bolo by dobré, keby nás ani jedna charakterová črta a vlastnosť nezradila. Ide o týchto 12 “služobníkov”:
1. vľúdnosť; 2. srdce služobníka; 3. trpezlivosť; 4. radostný duch; 5. cieľavedomosť; 6. lojalita a vernosť; 7. láska k Bohu; 8. ochota dávať; 9. nesebeckosť; 10. srdce plné nádeje; 11. láskavosť; 12. otvorenosť a úprimnosť. Vždy treba pozerať na hodnoty a kvalitu srdca, ako len iba na krásu zovňajška či spoločenské postavenie.

Ako vyzerá biblické manželstvo? Možno, že sme mali aj my šťastie – odpozorovať ho aspoň čiastočne na prežívaní našich rodičov. Oni by nám mohli tiež veľa povedať! So vzťahom sa netreba ponáhľať. Dnešná mladá generácia je veľmi, niekedy až chorobne sústredená na sex. Naša „padlá” prirodzenosť túži stále flirtovať a pohybuje sa na ostrej hrane. Keď sa k tomu ešte pridá, na aké filmy a televízne seriály sa pozeráme, určite zatúžime potom zistiť, aké to je!!!
Pretože je nám takto sex predstavovaný, musíme k tomu, aby sme telesný vzťah neurýchlili, rozhodne zaujať aktívny postoj.

Nastavte si konkrétne hranice a pravidlá vzťahu, ktoré vám napomôžu, aby váš vzťah rástol postupne, a to citlivo a zodpovedne z oboch strán. Nevrhajte sa do chodenia spolu príliš skoro a neuvážene. Pokiaľ nie ste v situácii, že by ste mohli zhruba do 3 rokov vstúpiť do manželstva, potom ste pravdepodobne na známosť veľmi mladí a neskúsení.

Aby ste niekoho dobre poznali, musíte ho vidieť v bežnom živote a v reálnych životných situáciách, ako ich zvláda a ako sa chová. Musíte dotyčnú osobu pozorovať medzi členmi jeho rodiny a ona zase vás vo vzťahu k vašej rodine. Doma sa človek chová uvoľnene a je menej pravdepodobné, že sa bude pretvarovať, alebo sa na niekoho hrať. Veľmi dobre pozorujte vzťahy v rodine a pozorne sledujte, ako sa k sebe členovia rodiny navzájom chovajú. A aby ste niekoho dobre spoznali, je dôležité si veľa vzájomne porozprávať. Častý a úprimný rozhovor pomáha rozvíjať priateľstvo, pomôže vám pochopiť, čo sa v druhom človeku odohráva a čo ukrýva. Dobrá a správne v láske a dôvere vedená komunikácia je pevným základom pre manželstvo.

Musíte vedieť, že zmyslom manželstva je zjednotenie dvoch ľudí – muža a ženy a preto treba hľadať víziu spoločnej cesty životom. V čase nosenia ešte “ružových okuliarov” je ťažké vidieť sa reálne a správne rozlíšiť, čo je len naše zbožné prianie a čo skutočnosť. Preto potrebujeme dlhší čas známosti, aby sme videli pravdivo skutočnosť, ako v pravde má vyzerať náš vzťah. Je potrebné poznať, aké hodnoty v živote sú pre vás dôležité.

Počas čakania na “veľkú lásku” je potrebné sa rozprávať a radiť sa so staršími, ako sa najlepšie pripraviť na manželstvo. Treba mať jasnú predstavu o poradí hodnôt: duchovný život – výchova detí – materiálne zabezpečenie – štúdium – práca – šport – zábava – oddych. O poradí vzťahov – Boh – partner – dieťa- rodič – súrodenci – priatelia; o budúcom životnom štýle – čas pre seba – pre detí – vybavenie bytu; o spôsobe regulácie pôrodnosti a zodpovednom rodičovstve; o miere aktivity vo farnosti; o kontakte s rodičmi a ďalšou rodinou; o finančnom hospodárení; o daroch; o koníčkoch a pod. Treba si rozumne vyplniť chvíľu čakania a dobre sa pripraviť včasnou prípravou na manželstvo, a to už počas známosti a nie tesne pred termínom sobáša!

MUDr. B. Vaščák, Široké

MÁŠ PROBLÉM…………..? (13)

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.


Ako to treba brať?

„Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh“ (Hebr 13,4).

Manželstvo – aký zdravý, milujúci, oddaný manželský vzťah vyzerá a akú hodnotu má manželský sľub. Manželstvo je však krásna a vážna vec, preto ju nemožno bagatelizovať.
Obvykle svetský pohľad na manželstvo je neuveriteľne mimo! Tak úplne sa míňa s tým, čo naplánoval Boh, že je potrebné, aby sme svoj pohľad na manželstvo znovu definovali. Mnohých ovplyvňujú rozvody, hnev, rozluky, cudzoložstvá a úplná neúcta k manželskej zmluve, ktoré vidíme všade okolo seba, takže niet divu, že naša predstava o pravej manželskej láske je naoko pomýlená. V 1 Kor, 13 sa v kresťanských kruhoch označuje manželstvo ako kapitola lásky. Obsahuje jeden z najlepších biblických popisov toho, ako má vyzerať pravá manželská láska. Boh nám v mnohých ďalších textoch ukazuje, aká by mala byť pravá a čistá láska medzi manželmi. „Ženy podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte svoje manželky a nebuďte voči nim nevrlí!” (Kol 3, 18-19)


Biblia vykresľuje pravdivý obraz manželstva na príklade Ježiša, ktorý za svoju nevestu – Cirkev položil život. Ježiš manželom ukázal najvyšší vzor lásky a ochrany. Pohľad sveta na vzťahy a na manželstvo sa točí len okolo „ja”. Pestuje v nás užívateľský postoj: „Pokiaľ ma to s ním baví, tak s ním zostanem.“ Ide tu o podmienečnú oddanosť a v konečnom dôsledku o absolútne sebectvo. Biblia nám ukazuje celkom opačný pohľad. Človek sa v manželstve vzdáva svojich práv a slúži druhému.

Vaše manželstvo nikdy nebude šťastné, pokiaľ budete hľadať len samých seba. Aj od vlastných rodičov počujeme, že ich manželstvo začalo byť skvelé až vo chvíli, keď sa naučili dávať a nerátať, milovať a slúžiť a nielen čakať, že niečo dostaneme. To je princíp, ktorý kľudne môžeme začať používať už teraz, pretože je to obecný princíp života a neplatí len v manželstve.

Vždy, keď sa rozhodneme slúžiť sami sebe, rastie naše sebectvo, nehovoriac o pocite nespokojnosti. Ale keď svoj život úplne odovzdáme Bohu, milujeme Jeho i ľudí okolo seba a slúžime Jemu i druhým – vládne v našom srdci láska. „Kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho” (Mt 10, 39).

Mnohí majú o manželstve veľmi zidealizované predstavy, ale časom sa ukáže, ako je dôležité milovať bez podmienok a nemyslieť na to, čo za to dostaneme. Potom aj partner/ka zareaguje na bezpodmienečnú lásku pozitívne a potom kvalita vzťahov v manželstve výrazne stúpa. Pokiaľ je niekto vyslovený sebec, potom je pre neho manželstvo šokom! Chce to potom veľkú zmenu od egoizmu k rozdávaniu sa. Prežívať veľkú lásku stojí tiež veľa driny a veľa práce na sebe.

Ústredným tajomstvom vytrvalej lásky – je spoločné zdieľanie sa. Čo vťahuje dvoch ľudí do blízkosti a lásky? Je tu tajomstvo fyzickej príťažlivosti, ale tu presahujú veci, ktoré spolu zdieľajú. A tak môžeme vytvoriť tisíce väzieb, veľkých i malých, ktoré nás spájajú. To vzájomné prepojenie v našich každodenných vzťahoch dáva silu čakať. Nemám na mysli romantické vzťahy, ale hovorím i o vzťahoch s rodičmi, súrodencami a blízkymi priateľmi rovnakého pohlavia. Moc spočíva v zdieľaní, v prepojenosti. Verím, že keby toľko mladých ľudí nemalo v srdci pocit, že „stoja sami proti celému svetu”, bolo by okolo nás oveľa menej sexuálnej nemorálnosti.

Treba ešte milencom pripomenúť, že „vrahom lásky” je plíživá oddelenosť. Záleží na milencoch, či budú zamilovanosť hýčkať, alebo ju zničia tým, že ju budú brať ako samozrejmosť… a prestanú robiť veci spoločne. Keď si budú nachádzať každý sám pre seba svoje záujmy, keď naše „my” sa nahradí „ja”. Čo chcem robiť ja, je v mojom vlastnom záujme a v záujme budovania našich vzájomných vzťahov.

MUDr. B. Vaščák, Široké

Večerná modlitbaPred krížom Tvojím,
môj Pane,
kľačím,
za všetko,
čo urobil si
pre mňa dnes,
úprimne Ti vďačím.

Pred Tvojím krížom
kľačím
s veľkou pokorou,
buď mne
aj mojej rodine
vždy oporou.

Ďakujem Ti
v túto
večernú hodinu,
že ochraňoval si
počas dňa mňa
i moju rodinu.

Ver, že zajtra
pokľaknem
pred Tvoj kríž
zas,
dovtedy ochraňuj
a žehnaj všetkých
nás.

Marta Pacovská, Široké

ADSM 2013 v Prešove


„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“ (porov. Mt 28, 19). V duchu tohto citátu sa nieslo tohtoročné stretnutie mladých Košickej arcidiecézy konajúce sa pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa-metropolitu. Stretnutie sa uskutočnilo 6. 4. 2013 v hale na Baštovej ulici v Prešove.

Počas celého programu, ktorý „odštartovali“ svojím vystúpením parkuristi, sa približne 1500 mladých naozaj zabavilo. V priebehu dňa mali možnosť vypočuť si rozhovor s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, stretnúť a vidieť ľudí, ktorí ovplyvnili dianie v našej arcidiecéze – víťazov ankety HLAS (Hľadáme lídrov a spoločenstvá). V tomto roku cenu HLAS získali – kňaz z farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné Mgr. Marek Kunder, členka tímu z Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Mgr. Mária Aľušiková a spoločenstvo z Trebišova – Spolko TV. Všetci menovaní aktívne pracujú s mladými ľuďmi, pomáhajú im a venujú im svoj čas. Odovzdané boli aj certifikáty pre účastníkov animátorskej školy.

Vrcholom celého dňa bola sv. omša celebrovaná o. arcibiskupom, ktorý v príhovore pripomenul mladým, že ich potrebuje: „.Ja a naši kňazi – ako jeho pomocníci – nemôžeme byť všade. Preto vám dnes chcem povedať, že vás potrebujem! Vy ste moje predĺžené ruky! Vy môžete urobiť veľa! Vy ste prvými misionármi medzi vašimi rovesníkmi.“

Po sv. omši sa mladí zúčastnili workshopov – každý si mohol vybrať to, čo sa mu páčilo napr. tance, spoločenské hry, prednášky o rôznych aktuálnych témach…

Ďalším bodom programu bol koncert skupiny 30tri, ktorý mal, samozrejme, veľkú odozvu. Záverom a pomyselnou bodkou bola spoločná adorácia, pri ktorej sme sa poďakovali za skvelý deň Tomu, ktorý nám ho dal.

A záver? Ako záver môžu slúžiť slová o. arcibiskupa: „Poďakujme sa mu za to spoločným vyznaním: Pane, len ty nás môžeš nakŕmiť a posilniť! Ku komu inému by sme išli, iba ty máš slová večného života!

Z našej farnosti sa na akcii ADSM zúčastnilo 65 mladých, hlavne birmovancov.

snímka: d.o. M. Hnat

pripravil: M. Magda

Ahoj deti!


Zdravím vás, Spektráči!
Ani vám počasie nevonia jarou? No nech je už vonku ako chce, na tom, že sme prežili Veľkonočné sviatky a s nimi spojené prázdniny to nič nemení. Sme o krôčik bližšie k letu, ktoré máme všetci tak radi. Snáď sa počasie trochu umúdri a onedlho budeme môcť kabáty a bundy vymeniť za ľahšie tričká a naplno si užiť dlhšie jarné dni.
Ozaj a viete, aký sviatok bude 12. mája? Je to deň, kedy oslavujú naše milované osôbky, ktoré sa o nás tak veľmi starajú – naše milované mamky.

Asi premýšľate nad tým, ako potešiť svoju mamu. Určite nezabudnite na pusu na líce, na sľub, že už budete naozaj dobrí 😀 a možno aj nejaký pekný darček. Chcem vám ponúknuť aj zopár rád, ako mamke urobiť počas tohto dňa radosť.

Raňajky do postele. Stačí si privstať, urobiť kávu, čaj a pripraviť jej niečo chutné, postačí, ak to bude chlebík s maslom a paradajkou (nech je tam niečo červené).


Poriadok v izbe. Uprac si izbu, ale nehovor, že to je ku Dňu matiek. Proste ju len tak nenápadne potešíš.

Obrázok z lásky. Najmä malé deti kreslia obrázky so srdiečkami, ak ti to pripadá trochu trápne, tak to urob v počítači. Jednoducho buď originálny.
Pusti hudbu tichšie. Určite sa poteší, že ju nebolí hlava z večného hluku tvojich reprákov. Uč sa do školy.

Choď natrhať kvetiny. Kvetinami určite vyčaríš úsmev na mamkinej tvári. Veď to je to najviac, keď sa na teba usmeje a ty si rád(-a), že si ju potešil.
Objím ju a povedz jej, že ju máš rád.

Pomodli sa za svoju mamku, poďakuj Bohu za to, že ju máš, za to, že ťa ľúbi. Nezabudni ani na nebeskú matku Máriu, veď ona je pri Tebe stále, keď ju potrebuješ.


Tebe mamička

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,

na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

Kvetná nedeľa
v ÚVTOS Košice-Šaca

24. marca 2013 mladí zo Združenia Mariánskej mládeže z Víťaza, pod vedením Dcér kresťanskej lásky – vincentiek, zavítali za brány tunajšej väznice so svojim predstavením hranej Krížovej cesty. Po skončení krížovej cesty väzenský dekan mjr. PaedDr. Rudolf Galambos slúžil svätú omšu, v rámci ktorej mladí slúžili spevom a čítaním pašií. Po svätej omši väzenský dekan udelil svoje požehnanie všetkým prítomným, osobitne sa poďakoval sestričkám a členom Združenia Mariánskej mládeže za ich ochotu a obetavosť.

zdroj: http://www.zvjs.sk/

prevzal: Tomáš Magda ml.

Poďakovanie a pozdrav zo Širokého


Chceme sa poďakovať zvlášť duchovnému otcovi vdp. Marekovi Hnatovi za otvorenosť a prijatie 10. marca 2013 v priestoroch Farského úradu vo Víťaze, kde sa konali tvorivé dielne na výrobu šperkov a filmové popoludnie pre deti, mládež a mamičky. Ďakujeme aj našim pomocníkom a všetkým, ktorí prispeli svojou účasťou a kreativitou…


Zároveň vás srdečne pozývame do priestorov Klubu Quo Vadis v Širokom (budova Poľnohospodárskeho družstva pod Farským úradom) na nasledujúce aktivity:
7. apríl – 15:30 h – tvorivé dielne na výrobu šperkov a filmové popoludnie pre deti, mládež a mamičky
12. apríl – 19:00 h – filmový večer pre mládež a dospelých (film: Nič nás nerozdelí)
21. apríl – 15:30 h – tvorivé dielne na výrobu pohľadníc a filmové popoludnie pre deti, mládež a mamičky
28. apríla 2013 pôjdeme, v prípade záujmu, autobusom na večer chvál, ktorý bude v čase od 19:00 do 21:00 h. v Centre voľného času blah. Jána Pavla II. v Prešove. Autobus bude pristavený vo Víťaze pred kostolom o 18:00 h, v Širokom pred kostolom o 18:10 h a vo Fričovciach na zastávke pred Obecným úradom o 18:15 h.

V prípade záujmu o večer chvál, realizovaného vždy poslednú nedeľu v mesiaci, môžete kontaktovať sestru Imu Juskovú, e-mail: juskova@gmail.com, č. tel.: 0904 892 124 alebo Facebook: Ima Jusková.

Tieto stretnutia sa môžu uskutočniť vďaka neziskovej organizácii Mikuláš so sídlom v Širokom, ktorá finančne podporuje aktivity pre všetky vekové kategórie od najmenších detí po seniorov.

KONTAKT na Mikuláš n. o. (údaje o prijímateľovi 2 %):
Široké 368
082 37 Široké
IČO: 45731527
Č. účtu: 0505523173/0900

sestry františkánky zo Širokého