o. Marek Hnat oznamuje, 25.11.2021

 • Z dôvodu opatrení súvisiacich s lockdownom od 25. 11. 2021 sv. omše sa slávia bez účasti veriacich až do odvolania.
 • Platí dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky.
 • Úmysly ktoré som prijal budem slúžiť vždy v daný deň súkromne v kostole.
  • Na výveske nájdete aj časy v ktorých budem slúžiť, aby ste sa vedeli duchovne spojiť.
 • Kostol je otvorený každý deň od 08.00 – 18.00 k individuálnej súkromnej modlitbe.
 • V prípade individuálnej sv. spovede, krstu alebo pohrebu
  • kontaktujte ma telefonicky alebo osobne na fare.
 • Svätú omšu v nedeľu budeme vysielať naživo o 10.30 na našom YouTube kanáli „farnosť Víťaz“. Odkaz nájdete aj na našej webovej stránke. Ďakujem.
 • Pokiaľ ide o adventnú zbierku na charitu: prispieť môžete počas celého adventného obdobia A to:
  • hotovosťou v pokladničke v predsieni kostola
  • QR kódom –  nájdete ho na letáčikoch v kostole ale bo na plagáte pred kostolom
  • poštovou  poukážkou – nájdete ju v kostole