o. Marek Hnat oznamuje, aktualizácia 01.01.2021

Od 1. januára do 24. januára 2021 sú POZASTAVENÉ VEREJNÉ BOHOSLUŽBY

  • Úmysly sv. omši budeme sláviť súkromne tak ako boli prijaté a vyhlásene
  • Vysielať online sv. omšu z nášho farského kostola budeme aj naďalej v nedeľu o 10.30   a sviatky podľa programu. (www.farnostvitaz.sk)
  • Platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky
  • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza
  • V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu
  • Farský kostol je otvorený iba pre súkromnu modlitbu