Moje Rany zachránia svet


Sestra Marta bývala v kláštore v Chambéry (Francúzsko), keď dostala toto posolstvo a tam aj zomrela 21. marca 1907. Ježiš sa sestre Marte zjavil viackrát. Učil ju úcte k svätým Ranám a poveril ju, aby rozšírila túto pobožnosť po svete.

Pánove slová: Teba som si vyvolil, aby si oživila pobožnosť uctievania môjho bolestného utrpenia, k mojim svätým Ranám v tomto smutnom svete, kde žijete. Kto sa nachádza v ťažkostiach alebo pociťuje potrebu pomoci, nech príde ku Mne a nech načiera zo zásluh môjho utrpenia a mojich Rán! Cesta mojich Rán je jednoduchá a privádza vás do neba. Tým, že obetujete zásluhy mojich Rán Nebeskému Otcovi, dávate zadosťučinenie za hriechy ľudí.

Moje Rany sú prameňom všetkých milostí. Proste Ma, aby som rozmnožil vašu lásku k mojim Ranám. Veďte k tomu aj iných. Každé slovíčko, ktoré vyrieknete k ucteniu mojich Rán, Ma poteší.

Skrze moje Rany a Srdce je všetko dosiahnuteľné. Z mojich Rán pochádza ovocie svätosti života. Duše svojich blížnych vložte do mojich Rán. Tam sa očistia ako zlato pri tavení. V mojich Ranách si vždy môžete vyčistiť svoje duše. Ak máte ťažkosti alebo trpíte, vkladajte svoje starosti do mojich Rán! Uľahčím vaše ťažkosti. U chorých opakujte často povzdych: Môj Ježišu! Skrze zásluhy Tvojich Svätých Rán odpusť nám a zmiluj sa nad nami!

Moje Rany vás istotne ochránia a zachránia celý svet! Pre tie duše, ktoré odchádzajú z tohto sveta v spojení s mojimi Ranami, nejestvuje smrť. Moje Rany zaistia pre ne život.

Koľkokrát pozriete s čistým srdcom na Ukrižovaného, vždy získate vyslobodenie päť trpiacich duší, zodpovedajúc počtu mojich Rán. Nezabúdajte, že milosti, dané skrze mojich päť Rán, máte vyprosovať aj pre trpiace duše v očistci.
Za každé slovo pri modlitbe ruženca k mojim Svätým Ranám nechám po kvapke mojej krvi padnúť na tú-ktorú hriešnu dušu.


Ruženec k Svätým Ranám

Na krížiku: Ježiš Kristus, náš Božský Spasiteľ, buď k nám a celému svetu milostivý a milosrdný. Amen.

Na tri po sebe nasledujúce zrnká:

1. Svätý Otče, svätý Mocný Bože, svätý Nesmrteľný Bože, zmiluj sa nad nami a nad celým svetom. Amen.

2. Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, môj Ježišu, v dnešných nebezpečenstvách. Prikry nás svojou drahocennou, Svätou Krvou. Amen

3. Večný Otče! Ukáž nám svoje milosrdenstvo skrze Krv Ježiša Krista, Tvojho jednorodeného Syna! Amen.

Na veľké zrnká: Večný Otče! Obetujem Ti sväté Rany nášho Pána Ježiša Krista, aby sa zahojili rany našich duší.

V desiatke na malé zrnká:Môj Ježišu, skrze zásluhy Tvojich Svätých Rán, odpusť nám a buď k nám milosrdný!

Na konci (3x): Večný Otče! Ukáž nám svoje milosrdenstvo skrze Krv Ježiša Krista, Tvojho Syna! Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.