Neverejné sv. omše

Neverejné slávenie bohoslužieb sa zatiaľ predlžuje do

31. marca 2020

Úmysly svätých omší tak ako boli naplánované, budem slúžiť v daný deň pri súkromnej sv. omši, bez účasti veriacich. Duchovne sa tak môžete pripojiť k svojím úmyslom.

V modlitbe za celú farnosť

d.o. Marek

Oznam

Keďže sv. omše od 10.3. – 23.3.2020 nebudú, informujem, že:

Úmysly svätých omší tak ako boli vyhlásené – naplánované, budem slúžiť v daný deň pri súkromnej sv. omši, bez účasti veriacich.

Duchovne sa tak môžete pripojiť k svojím úmyslom.

Birmovanecké stretnutie sa takisto rušia.

Za pochopenie ďakujem.

d.o. Marek

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020)

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu:

Pokračovať v čítaní „Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020)“