Trampoty v manželstve


Väčšina z nás ľudí je dokonale schopná počúvať, len to často zabúdame robiť pri rozhovore s človekom, ktorého vídame najčastejšie a ktorého hlas najčastejšie počujeme. Obvykle si myslíme, že najdôležitejšou časťou komunikácie je hovoriť – byť výrečný, dobrý rozprávač, mať vedomosti na dokazovanie a názory na vyhlasovanie. Ale Sväté písmo silno protirečí tomuto pohľadu a kladie oveľa väčší dôraz na potrebu počúvať.

V knihe Prísloví sa hovorí: „Ak odpovedá (niekto) skôr, než (riadne) počuje, (za) bláznovstvo (sa) mu (to počíta) a (za) hanbu.” (Prís 18,13). Ale koľkí z nás presne toto robia? Apoštol Jakub nás v Novom zákone napomína podobne: “Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu” (Jak 1,19).

Možno práve preto nás Boh stvoril s dvoma ušami a jednými ústami, aby sme sa naučili dvakrát toľko počúvať ako hovoriť. Keby sme žili podľa Jakubovej rady, všetky naše vzťahy by fungovali lepšie. Jednou z najväčších túžob nás, ľudských bytostí, je, aby nás tí druhí počúvali a rozumeli nám. Vychádza to z našej základnej ľudskej potreby – nebyť sám. Niektorí ľudia navštevujú poradcov alebo terapeutov jednoducho preto, aby mali istotu, že ich niekto bude aspoň nejakú tú hodinu počúvať. Za to by sme však rozhodne nemali platiť.

V manželstve hrozí nebezpečenstvo, že sa nenamáhame počúvať buď preto, lebo sa nám nechce, alebo preto, že si myslíme, že už vopred vieme, čo nám ten druhý ide povedať. Veľmi ľahko môžeme upadnúť do zlých návykov, ako sú – prerušovať, prestať vnímať alebo dokončovať vety za druhého.
Dar byť dobrým poslucháčom, dar, ktorý vyžaduje neustále precvičovanie je pravdepodobne darom s najväčšími liečivými účinkami, aký môže niekto vlastniť. Pretože tomu druhému dovoľuje jednoducho byť, umiestňuje ho na bezpečné miesto, nesúdi ho, neradí mu, ale komunikuje mu podporu v oveľa hlbšej rovine, než je tá, v ktorej sa pohybujú slová.
Počúvanie je účinný spôsob, ako ukázať druhému, že si ho ceníme, ale je aj náročný. Vyžaduje si námahu počúvať nášho manžela alebo manželku, keď si pred nami vylievajú city alebo vyjadrujú svoje názory.

Podarilo sa objaviť päť nasledujúcich typov, ktoré nám pomôžu rozpoznať, kde v dialógu zlyhávame.

1. Rozdávač rád: Namiesto toho, aby sa pokúsil vcítiť sa do postavenia manžela alebo manželky, chce vyriešiť problém a preto rýchlo navrhuje: “Musíš urobiť toto alebo tamto.” Ak sa takýto prístup privedie do extrému a stane sa nekontrolovateľným, môže zničiť manželstvo! Mnohí ľudia nežiadajú radu, oni očakávajú naše porozumenie. Chcú, aby sme ich počúvali a venovali im pozornosť, treba dať pocítiť, že chápeme, aké prežívajú zranenia, stresy a tlak. Chcú len vedieť, že ich chápeme.

2. Prerušovač:
Namiesto toho, aby sme počúvali, keď hovorí ten druhý, pripravujeme si, čo sa chystáme povedať sami. Väčšina ľudí nepočúva so zámerom pochopiť, ale so zámerom odpovedať. Buď hovoria alebo sa pripravujú hovoriť. Človek dokáže počúvať priemerne 17 sekúnd a potom prerušuje. Toto sa niekedy stane až takým zvykom, že manželia si dokonca neuvedomujú, že to robia jeden druhému. Takéto nebezpečenstvo hrozí u toho, kto je viac výrečný ako jeho partner. Niekto má sklon premyslieť si, čo povie, priamo počas toho, ako hovorí, zatiaľ čo spôsob jeho partnera je taký, že si potrebuje najprv utriediť myšlienky a až potom hovoriť. To môže vyžadovať značnú námahu ovládnuť sa a nedopovedať vetu za partnera. No treba sa naučiť čakať a počúvať, pretože prerušovač môže odradiť partnera, že sa úplne prestane vyjadrovať.

3. Uspokojovač:
Je osoba, ktorá predčasne skáče do reči – pred dokončením vety – s komentárom: “Pravdepodobne to nie je až také zlé, ako to podávaš ty,” alebo “zajtra sa budeš na to pozerať celkom inak.” Uspokojovač v skutočnosti zamedzuje vyjadreniu skutočných pocitov, či je to znepokojenie, sklamanie alebo zranenie. Často je to preto, lebo on sám vlastne potrebuje uistenie, že nejde o žiadne veľký problém a že jeho vlastný život môže nerušene pokračovať ďalej: „Tiež som sa raz takto cítil, ale to bude v poriadku.”

4. Zdôvodňovač:
sa sústreďuje na vysvetľovanie, prečo sa cítime tak, ako sa cítime namiesto toho, aby sa snažil počúvať. Jeho reakcia na vyjadrenie: “Mal som veľmi ťažký deň” môže vyzerať nasledovne: “Bezpochyby je to výsledok kombinácie viacerých faktorov – počasie je dusné, v práci si pod tlakom a k tomu si asi robíš aj starosti o naše financie.” Teda nepočúva, ale všetko vysvetľuje a zdôvodňuje.

5. Odpútavač:
Niektorí ľudia namiesto reagovania na predložený problém odvedú diskusiu na inú koľaj, obvykle na nejakú udalosť, ktorá zaujíma ich. Hovoria: “To mi pripomína…” a už sú preč od problému.

Všetci sa môžeme stať dobrými poslucháčmi, len musíme mať ochotu spoznávať, kde robíme chyby a potom sa učiť nové zručnosti. Následovné inštrukcie sa môžu zdať na prvý pohľad umelé, ale pre dobré počúvanie sú podstatné a po niekoľkých rokoch nám osobne naozaj pomôžu zlepšiť našu komunikáciu. O tom si povieme v nasledujúcej časti.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Duchovnosť a psychológia

V minulom našom článku sme písali: “Pamätajte si, že snaha vyhnúť sa akýmkoľvek problémom a nepríjemnostiam – je fantáziou! Zaberie to príliš veľa času a síl, a predsa niektoré stresy nebudeme môcť odstrániť.“


Zmeny – vrátane nepríjemných – stavajú sa a budú sa stavať v našom živote. Ako prijímať zmeny a iné ťažkosti menej bolestne? Ako sa naučiť vidieť pozitívne stránky hocijakej situácie? Ak sa nám to podarí urobiť, znížime význam negatívneho a zmenšíme vplyv stresu na nás a teda ušetríme si zdravie. Dnes je náš článok zameraný na zvládanie stresu na úrovni vnímania.

Táto téma sa týka nášho vnútorného „ja“- nášmu prijímaniu udalostí i nášmu sebazhodnoteniu. My môžeme použiť selektívne povedomie, uchýliť sa k humoru, pestovať v sebe zmysel pre vďačnosť.

1. Selektívne vedomie.
Tu je výňatok z novinového článku: “Bob Wayland (44) prišiel o obe nohy počas vojny vo Vietname a od tej doby sa pohybuje len s pomocou rúk, bez vozíka. Bob skončil maratón Morskeho zboru v nedeľu o 10. hodine a 15. minúte večer. Od momentu štartu v Arlingtone v piatok prešlo 79 hodín a 57 minút.”

Príklady takých ľudí, ktorí aj napriek závažným fyzickým problémom, zdravotnému postihnutiu, invalidity, neprestali žiť plnohodnotný život – veľké množstvo. Nick Vuychich sa narodil bez rúk a nôh, len s malým výrastkom miesto nohy. Nielen sa nevzdal nádeje žiť, ale pomáha aj tisíckam ľudí, ktorí stratili vieru v seba a v Boha, mať radosť zo života. Pozrite si o ňom – http://www.youtube.com/watch?v=TsWm0rX3IrM.

My si sami vyberáme, o čom budeme premýšľať a na čo sa budeme sústreďovať. My môžeme myslieť na Boba Waylanda, Nicka, alebo nariekať nad neschopnosťou dosiahnuť konkrétny cieľ. Veľmi často sa ani nesnažíme kontrolovať svoje myšlienky, ale nechávame ich slobodne prúdiť v zápornom smere.

Je ľahké byť kritickým, než prijímajúcim, je ľahké si všimnúť zlo, než uvidieť dobro. Je dôležité si uvedomiť, že každá situácia má pozitívne aj negatívne stránky.

“Pokiaľ som si to neuvedomoval, nemohol som pokojne čakať na moment nastúpenia do lietadla na letisku. Čakanie som považoval za zbytočnú stratu môjho drahocenného času a to ma veľmi hnevalo. Teraz ja využívam čas na poznávanie ľudí. Toľko som sa naučil o výchove, pozorujúc rôzne jej štýly v čakárni! Naučil som sa pár nápadov, ako sa lepšie obliekať, keď som pozoroval dobre oblečených mužov pri pokladni. Získal som nové poznatky o tom, akú literatúru čítajú ľudia, pozorujúc, čo kupujú v obchodoch, ktoré sú na každom letisku. Akým zaujímavým a príjemným miestom sa môže stať letisko. Avšak, keby som mal na výber, netrávil by som svoj voľný čas na letiskách. Ale problémom je, že niekedy nemám na výber. Ak chcem letieť v lietadle, musím sa zmieriť s tým, že budem musieť sedieť v čakárni na letisku. Aj keď veľmi nemám na výber, sedieť, alebo nesedieť v čakárni, odo mňa bude záležať, ako sa vysporiadam s týmto očakávaním. Ak by sme to všetko preložili do jazyka fyziológie, tak potom záleží odo mňa, zvýši sa môj krvný tlak, hladina cholesterolu, srdcová frekvencia a svalové napätie, alebo zostane v norme. Je to môj výber. Aj keď situácia sa vyvíja tak, že horšie byť nemôže, môžem urobiť výber a skoncentrovať sa na tom, že všetko dopadne dobre“, píše D. Grinberg.

Je dôležité naučiť sa selektívne rozpoznať pozitívne aspekty situácie a znížiť význam nepríjemných aspektov (ale nepopierať ich). Rutina nám prekáža uvedomiť si seba samého, hodnotu života a tiež všetko to pozitívne, čo v ňom je. Keď sa stretávame s jedným a tým istým znova a znova, začíname si na to zvykať. Stávame sa necitliví k tejto skúsenosti. Reagujeme na ňu tak ako sme zvyknutí, takmer bez premýšľania o tom, čo robíme. Napríklad, keď každý deň jazdime po jednej a tej istej ceste, skoro prestaneme si všímať pekné domy alebo stromy, ktoré sú okolo cesty. Keď uviazneme v zápche, skôr sa budeme trápiť, rozhorčovať sa a báť sa, že sa oneskoríme. Málokto z nás bude schopný v tejto situácii obdivovať fasády domov alebo pestované záhony pred nimi.

2. Humor. Humor
– perfektný spôsob, ako sa vysporiadať so stresom. Pomáha zmierniť stres a/alebo negatívne pocity. Mnohí vedci prišli k tomuto záveru. Humor ovplyvňuje aj fyziologický aj psychologický stav človeka. Z hľadiska psychológie dochádza k nasledovným zmenám: odstraňuje sa úzkosť, znižuje sa stres, odchádza zlosť a agresia.
Ale na druhej strane, humor môže byt i nevhodný a spôsobiť zarmútenie. Dôsledky humoru nie vždy sú predvídateľné. Preto musíme byť opatrní s humorom, ak sa snažíme pomôcť niekomu vyrovnať sa so stresom, aby nedošlo k zhoršeniu situácie. Nad sebou môžeme vždy s istotou vtipkovať a smiať sa.

3. Byť vďačným.
Aj keď by u nás nič nebolo – ani bohatstvo, ani úspech, ani by sme nemali milovaného človeka vedľa seba, aj tak je nám dané veľmi veľa. Dostali sme život, dostali sme tento svet. Keď sme si ako východiskový bod nášho postoja k životu vybrali vďaku – všetko sa zmení. V právnej oblasti je pojem „prezumpcia neviny“.
V právnej oblasti existuje pojem „prezumpcie neviny“. To je jeden zo základných princípov spravodlivosti. Ak chceme riešiť a vysporiadávať sa so životnými problémami a udržiavať fyzické a duševné zdravie, prezumpcia vďačnosti by sa mala stať naším mottom, základom nášho života.

Hovorte ďakujem ostatným. Za všetko – za dobrú večeru, za nové ponožky, za list, za to, že ste pohovorili s niekým po telefóne, zdvihli pohodené pero, trpezlivo čakali, kým ktosi sa oneskoroval, za podporu, za nežnosť, za lásku…

Vďačnosť začína z uvedomenia si všetkého dobrého v našom živote a s tým, že to všetko nie je len výsledkom nášho úsilia, ale aj vkladom, príspevkom ostatných. Ďakujte Bohu za život, za pokoj, lásku, za večnosť za všetko…
(1 Sol 5, 16-18)

Miroslav a Lilia, Sanktpetersburg

Ahoj deti!

Je tu jún, posledný mesiac školského roka. Letné prázdniny už klopú na dvere a do škôl prišiel čas opravovania niektorých škaredých známok, ktoré sa zlomyseľne vyškierajú zo žiackych knižiek. Ale žiaden strach, určite sa tam dostali len náhodou 🙂 O vašej šikovnosti a usilovnosti nepochybujem.

V májovom čísle sme si vyrábali darček pre mamičku na Deň matiek. A preto nemôžeme zabudnúť ani na jeden ďalší výnimočný deň a to 1. jún – Deň detí.
Síce je už za nami, ale verím, že vás poteší, ak vám dodatočne zaželám všetko najlepšie k tomuto krásnemu sviatku 🙂

A okrem toho úspešný koniec školského roka a len to najlepšie vysvedčenie 🙂
Čítajúceho chlapčeka si môžete vymaľovať.

Najdite cestu k domčeku

stránku pripravila: Lenka Novotná

MÁŠ PROBLÉM…………..? (5)

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ príjmu naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

Už viac rokov rozmýšľam nad mladými ľuďmi, modlím sa za nich a nie je mi ľahostajná krása a najmä čistota ich tela a duše.
Keďže sa často stretávam s mladými – poznávam ich názory, sledujem ich konania a hlavne jednania v ich vnútornych vzťahoch – som často konfrontovaný s ich mnohými problémami. Na vzniknuté problémy žiadajú odpoveď alebo hneď konkrétne riešenie problému.
A tak v zmysle služby a priateľskej pomoci rád by som hľadal odpovede na ich problémy a možno aj z vlastnej životnej skúsenosti tiež dobré rady, ak budem o ne požiadaný.
A preto sa pýtam: MÁŠ PROBLÉM?


Výskumy a skúsenosti nás starších ukazujú, že jeden z najsilnejších tlakov, aby mladý človek začal so sexuálnym životom tak skoro, nevzniká z lásky alebo veľmi silnej túžby, ale väčšinou prichádza od vrstovníkov, teda od spolužiakov. Často počujeme argumenty: “Neprichádzaš o niečo?” Ani jeden mladý človek sa nemusí báť, že príde o “niečo”! Pre každého je tu Boží zákon, ktorý nás chráni pred zlom a jeho následkami.

Drahí moji mladí priatelia, nenaleťte satanovi na lož, „že to robia všetci”. Z jednej americkej štatistiky sa dozvedáme, že ani v Amerike väčšina dospievajúcich sexuálne nežije. Treba vedieť, že viac než polovička amerických stredoškolákov nemá žiadnu sexuálnu skúsenosť (52%), 78% všetkých pätnásťročných nikdy nemalo sex, 84% 15-ročných nikdy nemalo sex dobrovoľne!

So zármutkom možno konštatovať, že dnes medzi mladými zaznievajú tvrdenia: “Pokiaľ to nikomu neubližuje, rob si čo chceš!” Takýto spôsob myslenia je úplne scestný a pomýlený! Pokiaľ človek hreší, pokiaľ svojimi skutkami neoslavuje Boha, stále niekomu ubližuje. Možno sebe, svojim priateľom, členom rodiny alebo svojmu budúcemu manželskému partnerovi a svojim budúcim deťom. I keď možno jeho hriech nezasiahne žiadnu ľudskú bytosť, zakaždým sa dotkne Boha. Pokiaľ sa chceš takýmto následkom vyhnúť, je vždy najlepšie Boha počúvať, rešpektovať a dodržiavať Jeho prikázania.

Zo spomínanej štatistiky vyplýva, že viac ako 50 miliónov Američanov je nakazených pohlavnými chorobami. Mnoho dospievajúcich verí, že kondóm ich pred nimi uchráni. Pravda je taká, že prevádzať sex s kondómom ako jedinou „ochranou” znamená zahrávať sa s ohňom. Kondóm zlyháva v jednom prípade zo šiestich a v príbalovom letáku je upozornenie, že použiť kondóm nezaručuje, že sa ničím nenakazíte. Nenaleťte na klamstvo, že kondóm zaručuje “bezpečný sex”. Jediný a skutočne bezpečný sex je v rámci verného a oddaného manželstva.

Je treba vedieť, že jeden zo štyroch dospievajúcich sa do maturity nakazí nejakou prenosnou pohlavnou chorobou, každý deň sa pohlavnou chorobou nakazí 33 tisíc Američanov, 22 tisíc je vo veku 15-25 rokov, jedna z 3 dospievajúcich dievčat, ktoré mali pohlavný styk, je nositeľkou ľudského papilomavíru, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice a chlamydie trachomatis, ktoré sú pôvodcami neplodnosti! V súčasnej dobe existuje okolo 50 známych pohlavne prenosných chorôb, ktoré spôsobujú nepríjemné pálenie a bolesť v oblasti pohlavných orgánov a tiež sú smrteľné alebo nevyliečiteľné!


Jedinou ochranou pred pohlavnými chorobami je žiť s jediným výnimočným človekom, ktorého si vezmeš a prijmeš s ním sviatostné manželstvo. Boh nás tak vlastne svojim vynálezom manželstva chráni. Preto sa pýtam: „Ste ochotní riskovať celoživotné dobré zdravie pre pár chvíľ rozkoše!?”

Ďalším zjavným dôsledkom sexu pred manželstvom je nechcené a neplánované tehotenstvo. Jedna z 5 dievčat, ktorá mala pohlavný styk, otehotnie. Aj napriek tejto skúsenosti si mnohé povedia: To sa mne toto rozhodne nemôže stať!

Drahí moji mladí priatelia! Ste ochotní podstúpiť také riziko, že vaša budúcnosť kvôli jednej chybe naberie úplne iný smer vo vašom veľmi cennom a jedinečnom živote? “Čo človek zaseje, to bude aj žať!” “Kto zasieva pre svoje sebectvo, zožne zánik! Kto však zasieva pre Ducha, bude žať večný život.”

rubriku pripravuje MUDr. Blažej Vaščák

Moja púť do Krakova


Keď sa zapisovalo na 8. rozhlasovú púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, mama mi povedala, že ma prihlásila. Veľmi som sa potešil.

Na púť sme cestovali v noci a z našej farnosti išli tri autobusy, hojný počet ľudí. Cestou sme pozerali film o sv. Faustíne, ktorej sa zjavil Pán Ježiš. Keď sme došli, očarila ma bazilika Božieho milosrdenstva, vysoká veža a pred ňou stojaca socha blahoslaveného Jána Pavla II. Celý areál bol krásny a dosť veľký a predstavoval som si, ako tu žila sv. Faustína. Chcel som všetko vidieť. Najprv sme išli do kaplnky, kde je vždy vystavená Sviatosť Oltárna a potom na vežu. Bol z nej nádherný výhľad na celý Krakov.

Cez ruženec sme boli na svojich miestach, modlili sme sa a pripravovali na svätú omšu, ktorú mal celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, ale zo zdravotných dôvodov neprišiel, preto ju celebroval pomocný otec biskup Stanislav Stolárik.

Otec biskup nás na kázni povzbudzoval a v závere povedal: „Milí bratia a sestry, keď odznievali pozvánky na púť rádia Lumen spomínate si, že som vám hovoril, aby ste si zobrali batoh a do neho všetku svoju biedu, trápenie, nádeje, bolesti, prosby a ja vám teraz hovorím, čo s tým batohom. No všetko to tu vysypať a batoh vyprázdniť a do toho batoha nabrať poriadne veľké množstvo Božieho milosrdenstva. A s takým veľkým batohom, ktorý nebude ťažiť, ale vás bude niesť, s tak veľkým batohom sa treba vrátiť domov.“

Otec biskup tiež v predvečer púte umiestnil relikvie sv. Andreja Svorada a Benedikta v slovenskej kaplnke. Bola to mimoriadna udalosť a preto túto kaplnku chceli všetci vidieť. Bolo tam stále veľa ľudí.

Po svätej omši bola obedná prestávka, kedy sme sa občerstvili. Nasledoval program, v ktorom vystupovala gospelová skupina manželov Šibíkovcov. Potom sme sa boli pozrieť v malej miestnosti, kde boli rôzne veci a oblečenie, ktoré nosila sv. Faustína. Bolo to akoby maličké múzeum. Bola tam jej posteľ, stolík, pero, knihy, ruženec, atď. Tam sme mohli napísať poďakovanie a prosby na určený papier a hodiť to do schránky. Nakoniec sme sa išli pozrieť do kaplnky na obraz Božieho milosrdenstva, na ktorý som sa veľmi tešil. Tam sme sa pomodlili ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Bola to nádherná kaplnka. Tiež som videl okno, kde bývala sv. Faustína.

Táto púť sa mi veľmi páčila, boli to úžasné zážitky a určite sa tam chcem ešte vrátiť. Pán Boh je veľký a dobrý a má nás nesmierne rád. Ďakujem mu za to, že som tam mohol byť.

Benedikt Pacovský

Cez prekážky bez prekážky…

„Životná skúška k nám nikdy neobráti tú tvár, ktorú sme očakávali.“


Začala som myšlienkou, ktorú raz vyslovil francúzsky spisovateľ François Mauriac. Možno ste sa práve skepticky usmiali a pokrútili hlavou a možno ste mu práve mnohí dali za pravdu. Nech je to akokoľvek, tento človek vyslovil krásnu vetu, ktorú by sme v dnešnej dobe mohli považovať až za zázračnú.

Život každého z nás sa začal narodením, pokračoval relatívne pokojným detským obdobím, poznačeným občasnými pádmi a modrinami, gradoval okolo pätnásteho roku života, keď sme jediný ozajstný význam pripisovali vlastným názorom a odbitím osemnástky sa z neho stala sínusoida plná vzostupov aj pádov.

Každý z nás si svoj vlastný život vysníval už v útlom veku, keď pri hraní sa na pieskovisku sníval o kariére šéfkuchára, pri obliekaní bábik v sebe objavil módneho návrhára, alebo sa zásluhou vodnej pištole nachvíľu stal policajtom. Snov bolo veľa.
Lenže postupom času sa koláčiky z piesku prestali dariť, bábikám sa „záhadne“ poodtŕhali končatiny a vodnú pištoľ zamkla mama do skrine zo strachu, že v dome vychováva teroristu. Sny sa rýchlosťou blesku rozplynuli, pretože narazili na prekážky.

A potom to išlo samé od seba: nástup do školy, každodenné vstávanie, domáce úlohy, písomky, výber strednej školy, nové priateľstvá, letné lásky, nespočetne veľakrát zlomené srdce, maturita, vysoká škola, záverečné skúšky, prvé zamestnanie… až po dnešný deň. Keby sme mali vypisovať všetko, čo nás v živote už stretlo, museli by sme si zaviesť kroniku vlastného života.
Určite mi najmä starší dajú za pravdu, že si už toho v živote preskákali naozaj veľa. Objavilo sa mnoho prekážok, menších aj väčších, zvládnuteľných, ale aj takých, ktoré sa s nimi ťahajú doteraz. Maturanti si už takisto uľahčene vydýchli, pretože majú za sebou jednu z najdôležitejších skúšok – skúšku dospelosti.

Lenže… Aj keď sa nám občas prekážky v živote zdajú nezvládnuteľné a príliš veľké, s odstupom času sa na nich pozeráme ako na nepatrné čiastočky, ktoré nám ozvláštnili život a nedovolili, aby bol jednotvárny. Veď si len spomeňte na ten strach, keď ste s napoly zastaveným srdcom vstupovali do miestnosti pred maturitnú komisiu, sediacu za zeleným stolom. A teraz sa zamyslite nad tým, aký pocit ľahkosti sa vás zmocnil po tom, čo ste za sebou zavreli dvere a povedali si: „Stredná je za mnou.“

S každou prekonanou prekážkou či problémom sa cítime bohatší a zároveň ľahší. A s každým takýmto pocitom prichádza čoraz väčšia odvaha zdolávať omnoho väčšie a náročnejšie skúšky. Cítime sa silní a odhodlaní. Nič a nikto nás nemôže zastaviť v tom, aby sme dosiahli cieľ.
A aj keď sa nám občas zdá, že si neporadíme alebo spadneme, vždy je tu Niekto, kto nedovolí, aby k nám tá spomínaná Mauriacova skúška obrátila tú tvár, ktorú sme očakávali. Nedovolí nám spadnúť a utrpieť akúkoľvek ujmu na zdraví. Jednoducho preto, že nás miluje, bojí sa o nás a nedokáže sa pozerať na to, ako Jeho dieťa trpí. Podobá sa už spomínanej mame, ktorá má strach z budúcnosti svojho dieťaťa.
A prečo som túto myšlienku v úvode považovala a stále považujem za zázračnú? Pretože dnes, v dvadsiatom prvom storočí, v zmodernizovanom svete plnom vedeckých pokrokov, keď sme pod nánosom nárokov a problémov často až na hranici svojich možností a čakáme, kedy nám všetko prerastie cez hlavu a my sa nervovo zrútime, je jedinou nádejou už len naša viera.

Pretože, keby sme neverili, že sme natoľko silní duchom, že zvládneme všetko, čo sa ná
m „pripletie“ do cesty, len ťažko by sme to naozaj zvládli. Všetko totiž závisí od nášho srdca a od toho, ako sa k životným skúškam postavíme. Či sa na ne budeme pozerať z pohľadu optimistu, ktorý sa vidí už v cieli alebo očami pesimistu, ktorý sa utápa v beznádeji.

Želám Vám, aj sebe, aby sme mali stále väčšiu odvahu zdolávať nástrahy a aby sme sa nikdy nepúšťali pomocnej ruky nášho Otca, s ktorého podporou sa nám podarí preskočiť aj tú najväčšiu prekážku 🙂

Lenka Novotná

Skutočný príbeh

Bolo to dávno. Viac ako pol storočia nazad. Mala som dvadsať. V jedno jarné ráno som kráčala domov. Plná radosti a nadšenia. Áno, o 9 mesiacov budem držať v rukách svoje prvé dieťa. Darujem život… Plesala som. I môj manžel sa tešil. Nosil nás v náručí…


Až do chvíle, kým predbežné vyšetrenie ukázalo, že niečo nie je v poriadku. „Potrat nie!“ vykríkla som. „Donosím! Darujem život!“ – bila som sa o svoje právo. Martin, veľvyslanec v cudzej krajine a môj vlastný manžel sa nevzdával: „Vieš, že si to nemôžeme dovoliť. Mať postihnuté dieťa, to sa nepatrí… Mám vysoké postavenie, skvelú kariéru. Ak by sme si ho nechali, pokazí nám celý život.“ Omdlela som. Od strachu, bolesti, od zmätku, v ktorom som volala na celé nebo a prosila som o zmilovanie. Boh mlčal a ja som plná zlosti podpísala pri svetle zapadajúceho slnka papier, že dieťa privediem na svet, ale hneď po pôrode sa ho zrieknem. Neuvidím jeho tvár, odhodím svoje materstvo, odhodím svoje materinské mlieko a dovolím, aby… život z môjho života bol daný inému.

Ó, Bože, ako som ťa prosila o pomoc. Volala som, ale nemala som pri sebe nikoho, iba môjho manžela, ktorý ma ubezpečoval, že som sa rozhodla správne. Aké šťastie v nešťastí, že som nepodpísala potrat. A aká bolesť, keď som sa zriekla života, ktorý som počula plakať. Narodil sa nám chlapec… A hoci som ho nevidela, moje srdce vedelo, že to nie je naše posledné stretnutie…
Čas plynul. Pokojne. Ako vlny mora. Prilieval nové priateľstvá, úspechy i radovánky. Odliv odplavoval so sebou smútok zo zapredania vlastnej krvi. A takto prešlo desať rokov – šťastných rokov a predsa žobrácky chudobných, áno chudobných na lásku i na plač dieťaťa.

V jednu tmavú noc sa znova ozvala vo mne stará túžba: „Dieťa, dieťa!“- bilo v pravidelnom rytme moje srdce. Strach sa miešal s bolesťou a neistotou. Nasledovali dlhé večery slzavých i tvrdých dialógov na tému „áno životu, nie smrti.“ Zvíťazila som.
Na jeseň, keď zapadalo slnko, som vychádzala z gynekologickej kliniky so správou, že čakám dieťa. Šla som po pobreží, pozerala som sa na more a v duchu som volala: „ Bože, Ty, ktorý vraj vládneš aj nad morom, aj nad hviezdami, požehnaj ma. Daj, aby som bola matkou a aby moje dieťa bolo zdravé.“ Počul si ma. A my sme do svojej rodiny prijali zdravé modrooké dievčatko: Janku.
Stala sa pre nás všetkým. Bola veľmi múdra. Vychovali sme ju bez problémov, rada sa učila a zdalo sa, že je šťastným dieťaťom svojich – pre kariéru – žijúcich rodičov.

Spomínam, bolo to v tretí rok jej štúdia na gymnáziu. Prichádzala zo školy a v očiach jej žiarilo nezvyčajné svetlo. „Mami“, povedala a objala ma, „mami, ja chcem byť kresťankou. Dnes som stretla Martina. Vieš, on raz bude farárom, ale on je ku mne taký dobrý. Mami, ak je taký dobrý aj Boh, tak ja inak nemôžem. Prosím, dovoľ mi, aby som sa mohla dať pokrstiť.“
Rozplakala som sa. Spomenula som si, ako ma moji rodičia nútili každú nedeľu chodiť do kostola a ako som sa na to hnevala. Ako som zakaždým zlyhaním videla Teba Bože, starého dedka, sediaceho na mraku a hroziaceho sa palicou, čakajúceho na chvíľu, kedy sa potknem. Spomenula som si, ako si ma udrel, veľmi udrel a hoci tomu bolo skoro 30 rokov, pamätala si všetko do posledných detailov, veď si mi chcel dať postihnuté dieťa. A ja som sa rozhodla, že ti nikdy nedám svoje dieťa, že si ho ochránim sama. A nedala som ho ani pokrstiť.

Svoj jediný poklad, moju milovanú dcéru, som držala v náručí a cítila som, že mi ju chceš vziať. Ešte tuhšie som si ju privinula k sebe a ponorila som sa do svojich myšlienok. „Mami, prečo plačeš?“ – zaznel jej nežný hlas. Chcela som jej povedať, že nechcem, aby sa modlila, že nechcem, aby sa dala pokrstiť, ale z môjho hrdla sa v tej chvíli vydrali slová, ktoré vôbec neboli v mojej mysli: „To nič, len som si na niečo spomenula. Urob, ako myslíš. A ak chceš, môžeš ku nám niekedy priviesť aj toho Martina.“
Čas plynul. Priviedla ho. Stal sa našim rodinným priateľom a známym. Nehovoril o Bohu, ale žiarilo z neho niečo, čo nás spájalo. Veľmi by som sa tešila, keby práve Martin bol našim zaťom a často som si opakovala, že cesta, ktorú si vybral, nie je jeho…
Mal niekoľko mesiacov pred vysviackou. Odišiel domov k mame, ktorá ho vychovávala sama. Jeho otec zomrel pri autonehode. Miloval ju a nosil ju vo svojom srdci. Spomínal na chvíle, ako sa s ním hrávala, ako sa prechádzali popri mori, ako stavali z piesku hrady a vôbec neboli smutní z toho, že im ich nejaká vlna zničila. Vraveli si, že ty, Bože, si im dal ruky a oni môžu postaviť nový hrad – ešte krajší a väčší…

Keď sa vrátil od mamy späť do našej farnosti, veľmi sa zmenil. A našej Janke, len tak medzi rečou, raz povedal, že jeho mama nie je jeho mamou, a že on sám je adoptovaný, pretože sa mal narodiť ako postihnutý a jeho rodičia by si nemohli dovoliť vychovávať postihnuté dieťa. Vraj mali pred sebou veľkú kariéru. Keď nám to Janka pri pohári džúsu rozprávala, mňa i môjho manžela prenikol zvláštny pocit. Stíchli sme. Obaja. A naša dcéra v ten večer zakončila naše spoločné posedenie vetou: „Mami, oci, idem sa pomodliť za Martina. Mám ho rada ako svojho brata a veľmi mu prajem, aby skôr ako sa stane kňazom, našiel svojich pravých rodičov.“ Vstala a odišla.

Také ticho, aké nastalo medzi nami, som zažila iba raz. Keď som sa dozvedela, že moje prvé dieťa bude postihnuté. Hlavou mi hýrili myšlienky: „Čo ak sa lekári mýlili? Čo ak sa malý narodil zdravý? Čo ak si to namýšľam? A Martin nie je našim synom? A ak je, ako to vysvetlíme Janke?“


Manžel zvieral v rukách peňaženku a hľadel na veľký guľatý mesiac. Hoci mal za sebou náročný deň v práci, na spánok ani len nepomyslel. „To nie je možné“, zamrmlal a pozval ma na prechádzku po brehu mora. Bože, dobre si pamätám, ako za nami ostávali stopy v piesku, hoci vlny dorážali k našim nohám. Akoby si nám chcel povedať: „Nič predo mnou nezakryjete, je to márne.“ Mlčali sme. Držali sme sa za ruky a každý z nás si v sebe ťažkal bremeno minulosti… Vrátili sme sa, no sny v tú noc vôbec neprichádzali.
Janka sa chystala oslavovať svoje 18. narodeniny. Bola šťastná a tešila sa zo všetkých známych i z darov. Len jedno ju zarmútilo. Jej oslava sa konala bez Martina. Povedal, že príde, keď bude sama a prinesie jej dar, o akom sa jej ani nesnívalo. Svoj sľub splnil.
Prešlo niekoľko dní a vstúpil na našu terasu. Všetci traja sme si nastúpili pred dvere. Martin držal v ruke dve kytice a jednu slávnostne zabalenú fľašu alkoholu. V očiach sa mu leskli slzy.

Oprela som sa o manžela. Kŕčovito stláčal kľučku na dverách. Nič netušiaca Janka sa Martinovi hodila okolo krku a on ju objal. Podal jej kyticu bielych ruží a povedal: „Janka, nemôžem ti dať viac, ako to, že som a chcem zostať tvojim bratom. Prišiel som, aby som tebe i tvojim rodičom porozprával svoj príbeh…“ Podlomili sa mi kolená. Cítila som, ako ty Bože, odhaľuješ najväčšiu ranu môjho života. Ale vedela som, že nemôžem ujsť. A tak som prosila o tvoje milosrdenstvo, ktoré mi malo byť preukázané cez môjho syna.
Martin zvieral vo svojej ruke kyticu červených ruží a pozeral sa na more. „Bože“, začal, „ďakujem ti za dar života. Ďakujem ti, že si mi dovolil, aby som sa narodil. I keď som nemal byť zdravý, a ja viem, že moja mama sa ma zriekla. Môj Bože, teraz ti ju odovzdávam a ponáram ju do tvojej lásky. Chcem jej povedať, že jej odpúšťam a že ju veľmi ľúbim. Ďakujem ti za odvahu ktorú si jej dal i za to, že mi darovala život.“ Obrátil sa ku mne. Podal mi kvety a bez slova ma objal. Slzy boli tou najvýrečnejšou rečou a nepotrebovali slová.

Môj syn sa však nadýchol a pokračoval: „Môj Bože, keď sa otcovi narodí syn, je na neho hrdý. Zavolá kamarátov a spolu oslavujú. Môj otec mal však radšej svoju kariéru ako dieťa. No chcem, aby si vedel, že je to chlap a že on nie je vrah. Súhlasil s tým, aby som sa mohol narodiť. A viem, že je natoľko odvážny, že dnes bude oslavovať so svojim synom. Preto som mu priniesol túto fľašu.“
Ešte nikdy som nevidela svojho manžela kľačať a plakať na kolenách. Zvíjal sa v prachu terasy pred svojim synom. A on? Kľakol si k nemu, objal ho a plakali dvaja.

Po desiatich minútach vstali. „Nie!“ – ozval sa výkrik mojej dcéry. „Prečo ste mi to nikdy nepovedali? Prečo? Ako ste mohli, ako ste to mohli urobiť?“ Ruže, ktoré držala v dlaniach, odhodila a rozbehla sa k moru. Utekali sme za ňou. Chcela som ju objať, ale nedovolila mi to. „Nechajte ma! Nechajte ma, chcem byť sama!“- vzlykala a utekala po pláži.
Ó, Bože, keď som videla ako sa jej silueta odráža v zapadajúcom slnku, zdalo sa mi, že v mojom živote zapadlo to najväčšie šťastie. Ja, úbohá, bezmocná matka som sa ocitla v pevnom objatí svojho vzlykajúceho manžela. Stáli sme tam ako dve osamelé palmy, pozerajúce sa na vzďaľujúci sa ideál života.

Martin pokojne kráčal za Jankou. On jediný mohol vstúpiť do jej samoty a bolesti. Posadili sa do piesku a mlčky pozerali na odchádzajúci deň. Lúče slnka sa odrážali na morskej hladine a rozprávali trasľavou rečou nádeje. Príde niečo nové. Akoby hovorili to, čo bolo v ten deň povedané v liturgii: „Odpúšťajte a bude vám odpustené. Proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám.“

Janka plakala a zvierala päste. Viem Bože, mala na to právo. Mala právo nás nenávidieť, odvrhnúť, veď sme ju klamali celých osemnásť rokov. „Tvoje slzy sú slané ako more. Ono vždy prináša niečo nové a odnáša staré. Dnes ti prinieslo pravdu o tvojom i mojom živote,“ povedal Martin. „Ak chceš, odídem. Ak chceš, ostanem. Pôjdeme za rodičmi a povieme im, že začneme odznova. Rozhodni sa sama.“ Ostalo ticho, len vlny spievali svoj ustavične opakujúci sa refrén. „Ostaň“, precedila pomedzi zuby. „Chcem im odpustiť, ako si im odpustil ty.“

Vstali, videla som, ako sa ku nám blížia a počula som, ako rýchle mi bije moje srdce. Manžel hľadel do zeme. Už sme počuli šelest ich krokov, keď sa ozval Jankin plačúci hlas: „Dnes som dostala najväčší dar. Pravdu. Mami, ocko, ďakujem za brata, za to, že ste mu dali život.“ Bez slov sme kráčali domov.

Čakala nás večera. Skoro po pol storočí sa v našom dome ozývala úprimná modlitba k tebe, Bože: „Požehnaj nás, i tieto dary, ktoré budeme jesť z tvojej štedrosti…“

Prešlo zopár týždňov a my sme sa plní strachu a bolesti zberali na kňazskú vysviacku svojho syna. Chceli sme sa skryť vzadu v kúte katedrály. Keď sme sa blížili k bráne, vystúpila ku nám žena s tvárou plnou vrások. „Vitajte, nech sa páči. Martin si praje, aby ste sedeli v prvej lavici.“ Od prekvapenia sme niečo zamrmlali a nechali sme sa viesť. Rovno pred oltár. Úbohá v slzách a v bolesti sa topiaca žena sa poklonila a odišla. No stihla nám podať obálku. Otvorila som ju. Vypadol z nej lístok: „Milá mamička, ocko, sestrička, žena, ktorá vás priviedla na toto miesto je moja druhá mama. Ona ma vychovávala a ju si Boh vyvolil, aby ma sprevádzala životom. Milujem ju, rovnako ako Vás a túžim, aby dnes, keď sa stanem kňazom, sedela vedľa vás. Prijmite ju tak, ako ste prijali mňa. Pri mojej prvej svätej omši budem ďakovať Bohu za vás a prosiť ho, aby rozplietol naše cesty svojou láskou a milosrdenstvom. Váš syn Martin.“

Bez slova som list podala manželovi a modlila sa, aby som bola schopná pozrieť sa tej žene – „mame Anne“ do tváre. Prichádzala. Poklonila sa pred svätostánkom a posadila sa vedľa mňa. Objala som ju. Premožená tvojou prítomnosťou Bože a istotou, že „nič nie je také skryté, aby sa neprezvedelo“, som vzlykajúc povedala : „Prosím, odpustite!“ Usmiala sa, dotkla sa môjho líca a pokojne, s múdrosťou prežiarenou utrpením života, kývla hlavou: „Boh a ja sme vám už dávno odpustili.“
Čas plynul. Deti rástli. Janka šla študovať do zahraničia a tam si našla svoju životnú lásku. Ostala na druhej strane mora. Občas zavolá, napíše email, pošle fotky…. Môj vnuk má už dva roky a ešte som ho nevidela.

Martin ešte niekoľko rokov ostal v našej blízkosti. Navštevoval nás i sobášil v kostole. A bol to veru najvyšší čas. O pár mesiacov na to môj manžel dostal mozgovú príhodu a odišiel do večnosti. Maťko bol pri ňom, vyspovedal ho a povedal mu poslednýkrát: „Rozhrešujem ťa od všetkých hriechov. Bože, Ty si mu všetko odpustil…“
Ostala som sama. Túžiaca robiť niečo dobré. Pod svoju strechu som prijala „mamu Annu“, ženu, ktorá sa so mnou delila o môjho syna. Bože, bola to ona, čo ma učila, ako ťa mám milovať, ako sa mám s tebou rozprávať, ale ja som si nevedela odpustiť zlobu môjho hriechu.

Na Veľkú Noc prišiel medzi nás Martin a oznámil nám, že sa začína pripravovať na cestu do Afriky. Chce sa stať misionárom. Odišiel. Ešte len vtedy som ti, Bože, začala vyčítať, že si krutý a trháš moje materinské srdce na kúsky. Anna však mlčala. Držala v rukách ruženec a aj so slzami v očiach vravievala: „Panna Mária, postaraj sa o Maťka, veď pre teba ani Afrika nie je ďaleko.“
Rok po Martinovom odchode, ráno na veľkonočnú nedeľu nevyšla zo svojej izbičky. Našla som ju bez života. V pravej ruke zvierala kríž a v ľavej fotku svojho syna.
Ježiš, prišiel si pre ňu, ty, Pán života i smrti, a to vo chvíli, keď vychádzalo slnko. Vzal si si ju a poďakoval si sa za to, že prijala to, čo odhodilo ľudské sebectvo….

Ostala som sama. Každý deň pred západom slnka prichádzam sem na breh mora a volám, kričím na teba: „Pane, zmiluj sa! Kyrie eleison!“ Prežívam svoju starobu čakajúc, že ty, Bože, mi vrátiš moje deti.
Ak som sa rozhodla prerozprávať tento príbeh, je to len preto, lebo túžim, aby ostatné ľudské stvorenia brali život vážne a aby si raz nemuseli kruto uvedomiť to, čo s istotou viem: „Nič nie je také utajené, aby sa neprezvedelo.“ A hoci „svoj hriech mám stále pred sebou, viem Pane, že ty si dobrý, milostivý a láskavý a odpúšťať nám naše neprávosti.“ Prosím ťa, zmiluj sa nado mnou i nad všetkými ženami, ktoré odhodili „Život.“
A hoci o chvíľu zapadne slnko, mám nádej, že i zajtra ho uvidím vychádzať.

Pochválený buď Ježiš Kristus.

-re-

O mamách, otcoch a deťochMôj ocko je milý, obetavý, spravodlivý. Je veľmi pracovitý, rád pracuje okolo domu i na záhrade. Vždy mi ochotne pomôže, opraví bicykel. Keď má voľno, hráme spolu futbal. Keď je ocko nablízku, cítim sa bezpečne. Má rád mamku i nás, a to je najdôležitejšie. dieťa

Môj tatík je najlepší na svete. Stále sa so mnou modlí. Rád ma vodí do škôlky. Stále mi niečo kúpi, keď ho o to poprosím. Veľmi ho ľúbim. Danielko

Môj ocko je najlepší na celom svete, veľakrát keď my ešte ráno spíme, on odchádza do práce a vráti sa, keď mi už dávno spíme. Je veľmi pracovitý a šikovný. Nikoho neodmietne, ak ho niekto požiada o pomoc. Je dobrý, milý, usmievavý, len tak pre hocičo sa nenahnevá. Vie šoférovať na hocijakom stroji. Jeho záľubou je oprava áut, hokej, futbal, lyžovanie, korčuľovanie, teda skoro všetky športy. Všetky tri ho veľmi ľúbime. Bernadetka

Mamka je moje veľké potešenie. Vždy pri mne stojí. Dala by za mňa aj život a ja za ňu. Robí mi raňajky, pomáha s učením a nikdy ma nesklame. Kade ona chodí, slniečko svieti. Moju mamku mám z celého srdca rada. Chcela by som jej zniesť aj kúsok neba, no škoda, že sa to nedá. Nepamätám si, aby mamka na mňa niekedy zdvihla ruku. Keď som niekedy smutná a pozriem sa mamke do očí, hneď sa m v nich zobudí potešenie. Som veľmi rada, že tu v kostole môžem ukázať, ako ju mám rada z celého srdca. Deniska

Môj ocko je láskavý, trpezlivý, pracovitý, spravodlivý. Má oči, ktoré ma sledujú, uši, ktoré načúvajú, ústa, ktoré pochvália, ale aj pokarhajú, ruky, ktoré pohladia, nohy, ktoré ma nesú, keď nemôžem ísť a srdce plné dobroty a pochopenia. Keď vyrastiem, chcem byť ako on. Je mojím vzorom. Jeden otec je lepší ako sto učiteľov. Marek

Moja mama je ako veža zo slonovej kosti a dom zlatý, lebo je veľmi cenná. Je akoby príčina našej radosti, lebo stále sa máme s kým porozprávať a s kým sa zasmiať. Je ako stolica múdrosti, lebo nás stále opravuje a zrkadlo spravodlivosti, lebo sa stále podelí a vie spravodlivo rozdeliť vec medzi nás. Jožko

Moja mamka je dobrá, milá a vie sa podeliť o radosť, šťastie, lásku a dobro. So všetkým. Vie byť ku človeku dobrá. Má veľký zmysel pre humor. Stále sa zasmeje, ale najviac zo všetkého jej záleží na rodine. Je veriaca. Niekedy vie byť spravodlivá, to znamená, že niekedy, keď ju otravujeme, tak na nás niekedy pokričí. Nikdy jej nič nestálo v ceste do kostola. Chodí, keď je doma sama, keď sa necíti dobre alebo má zlú náladu. Keď nie je omša, tak prosí Boha, aby jej pomohol v živote. Moja mamka je super. Niekedy si nájde čas aj na nás. Jej lúčik šťastia k Pánu Bohu je tak silný, že sa nedá rozdeliť. Je stále usmiata. dieťa

Naše deti sú pre nás darom. Sú veselé, šikovné, neustále sa pýtajúce. Občas sú hyperaktívne a hlučné, čo nám v danom momente prekáža, ale ak nie sú doma a je ticho, uvedomíme si, že nám chýbajú. Myslím, že sú slušné – to ale musia posúdiť aj iní. Naše deti by sme nevymenili za nič na svete. Vedia nás síce niekedy nahnevať, ale častejšie nám robia radosť, vedia nás rozosmiať i prejaviť lásku a vďačnosť. Deti sú naša veľká radosť, ale aj zodpovednosť. Sú to naše slniečka a sme za ne Bohu vďačné. mamka

Mamka má rada pesničky. Tancuje zumbu. Chodí do práce. Má rada zvieratká. Anetka

Niekedy sú veru nezbedníci, ale ich dobrosrdečnosť, láskavosť, nevinnosť, šikovnosť, múdrosť prevyšuje vlastnosti, ktoré sa ako rodičia snažíme ešte „okresať.“ Sú milé, usmievavé, radi pomôžu, energické, štedré, minútu neposedia. Ich večné otázky, fakt je to denne aj niekoľko sto otázok pre mňa ako mamu a s úsmevom musím dodať, že niekedy skoro iba jedna pre otca a to tá: „Ocííí… a kde je mamka?“ Ale ako každá mamka, ani ja by som tie svoje deti nevymenila za nič na svete, lebo sú kúskom mňa, všetko s nimi prežívam a niekedy mám pocit, ako keby boli so mnou ešte stále spojené pupočnou šnúrou. mamka

-re-

Odpust vo farnosti Dovhe, Ukrajina

Drahí naši čitatelia, chceme Vás poprosiť o duchovnú podporu slovenských veriacich v zakarpatskej oblasti Ukrainy.
Farnosť Dovhe spravuje slovenský rímskokatolícky kňaz dp. Adrián Kovaľ, rodák z Nižného Hrabovca. Jeho a jeho bratov formoval náš rodák dp. František Stahovec, ktorý tam bol v tomto čase farárom. Tento duchovný otec ma ešte dvoch bratov kňazov – jeden pôsobí v reholi redemptoristov v Bratislave a jeden v reholi jezuitov v Prešove. Do farnosti Dovhe patrí aj filiálka Lysičevo, v ktorej si chcú postaviť kostolík.


Tu sa tohto času slúžia sv. omše, v pozadí 75-ročná kostolníčka

Pozdrav z Ukrajiny, z farnosti Dovhe
Bohu vďaka, odpust dopadol veľmi dobre. Kazateľ otec Marcel Gábor sa mi páčil, mal veľmi peknú, jednoduchú a poučnú kázeň. Poprosil som ho, aby pomaly rozprával a artikuloval, aby mu porozumeli. Škoda, že ju nepočuli vo svojom jazyku, ale verím, že Duch Svätý urobil svoje. Kazateľ otec Marcel ma potešil, som rád, že prijal moje pozvanie. Poznáme sa už 20 rokov. Spolu sme začínali na Spiši, on po 2. ročníku odišiel do Talianska, tam doštudoval, odslúžil 10 rokov, vrátil sa na Slovensko a teraz je v ordinariáte pri policii.

Počasie bolo na objednávku, ľudí prišlo veľa, kňazov nás bolo 5 (3 rím.kat, 2 gr.kat) Po prvýkrát za 10 rokov sa stalo, že som na odpust pochovával. Zomrela 56-ročná žena a tak pohreb bol až o 15:30 h. Včera na Turíčny pondelok som mal dve sv. omše – ráno o 7:30 h na filiálke a potom o 10:00 h vo farskom kostole. Nakoľko je pracovný deň, prišlo dosť veriacich. Poobede o 14:00 h sme si s mladými a sestričkami urobili na fare opekačku až do 21:00 h. Pozreli sme si v počítači fotky z „mladosti“, z minuloročných odpustov a z iných akcií, všetci sa pritom smiali, ako sme vyrástli a my starší zmužneli:)). Dnes odchádza môj kantor Viťo do Ruska na robotu a príde až na Vianoce. Priznám sa, že mi je trošku smutno, lebo si veľmi dobre rozumieme, je mojou pravou rukou, ale verím, že Duch Svätý ma nenechá a pomôže mi, keď budem potrebovať pomoc. Nech mu Pán pomáha.

Vyprosujem Vám všetkým vo vašej farnosti a Vašej rodine požehnanie a ďakujem za modlitby.

o. Adrián Kovaľ, Dovhe, Ukrajina

ROZHOVOR


Iste vám mnohým, ktorí sledujete pravidelne televíziu Lux, neunikla informácia, že dňa 19. mája tohto roku sa konal v tejto televízii Deň otvorených dverí. Mali ste tak možnosť v tento deň putovať priamo do tejto našej prvej kresťanskej televízie a na vlastné oči vidieť ako to tam vyzerá, čo sa tam vlastne deje, ako sa vyrábajú jednotlivé programy, atď. Keďže aj v našej redakcii Spektra patríme k takým zvedavcom, vybrali sme sa aj my. Najbližšia je nám prešovská pobočka, tak naša cesta smerovala priamo tam.
V kratučkom čase medzi živým vstupom a prestávkou sa mi podarilo na minirozhovor odchytiť aj samotného pána Martina Michelčíka, ktorý s ochotou vďačne odpovedal na moje otázky.

Ako ste sa vlastne dostali k tejto práci?

Dostal som sa tu takým komplikovaným spôsobom, niekto by to dnes nazval, že rodinkárstvom, ale vlastne celá televízia Lux vznikala veľmi rodinným spôsobom medzi ľuďmi, ktorí sa poznali. Oslovil ma Juraj Drobný, kňaz, ktorého dlhé roky poznám, pretože sa už skoro 20 rokov zúčastňujeme na festivale „Verím Pane“, kde sa stretávame jednak ako muzikanti, jednak ako priatelia. A oslovil ma vtedy, keď vznikala televízia, či by sme nezriadili pobočku tu v Prešove, pretože vedel, že týmto činnostiam sme sa my tu s kolegom venovali aj pred vznikom televízie, to znamená audiovizuálnej tvorbe. A tak sme sa zamysleli a povedali si, že to skúsime, tak sme to skúsili. A a tak pobočka funguje vyše tri roky a televízia vyše štyri.

Ste takou dušou prešovského štúdia. Je to pre vás iba práca, alebo je to aj povolanie, poslanie, či služba pre ľudí?

Som rád, že vnímate, že som dušou, lebo niekedy si pripadám, že som skôr tým telom, lebo tej manuálnej roboty tu je viac než dosť. Televízia Lux nie je mojou jedinou prácou, mám okrem toho aj ďalšie svoje vlastné aktivity, ale to nie je dôležité. Dôležité je to, že televízia Lux je pre mňa tým gro roboty, ktorú robím. V podstate je to práca, ktorú mám rád. Nikdy som sa nezamýšľal nad tým, či je to poslanie. Je to skôr o tom, že robím veci, ktoré dúfam, viem robiť a ešte ma navyše aj bavia. Myslím si, že to je ten základ, keď človek funguje v takomto režime, čiže robí veci, ktoré vie robiť a bavia ho a myslím si, že tam spolu prichádza aj zmysel. A možno, keď chcete, tak aj poslanie.

Televízia Lux je aj šíriteľkou evanjelizácie cez fenomén televíznej obrazovky a teda aj vy máte možnosť stretávať sa tu z množstvom veľkých a múdrych ľudí. Sú pre vás tieto stretnutia nejakým spôsobom podnetné, obohacujúce?

Keď som si zrátal, koľko relácií som tu za za tie tri roky, odkedy fungujem v pobočke, vyrobil, tak to bolo dosť vysoké číslo na jedného človeka. Musím povedať, že nikdy som netušil, že stretnem toľko ľudí a že toľko ľudí ma dokáže, nazvime to, obohatiť, lebo človek má svoje vlastné záujmy a stretáva sa možno s ľuďmi hlavne z okolia týchto záujmov. No a keď potom postretávate v štúdiu ľudí aj zo sfér, o ktorých ste netušili dovtedy vôbec nič, tak vám to otvorí nové obzory. A stretol som tu mnoho zaujímavých ľudí od mladých, ktorí mi vyvrátili podozrenie, že s mládežou to ide dole vodou, pretože to boli veľmi aktívni a naozaj pre mňa obohacujúci mladí ľudia, cez dospelých ľudí, u ktorých som možnože našiel takú veľkú životnú silu aj v tom produktívnom veku, ktorý nie je ľahký dnes, až po starých ľudí, ktorí aj napriek tomu, že niekedy mám pocit, že so starobou sa stráca múdrosť, ktorú by sme mali v tých ľuďoch nachádzať, tak opäť mal som tu kopec ľudí, ktorí mi vyvrátili túto moju domienku a boli to ľudia, ktorí so svojou starobou priniesli obrovskú životnú múdrosť a skúsenosť. Čiže pre mňa osobne veľmi obohacujúce stretnutia. Pritom ja sa na relácie, priznám sa, pripravujem len v minimálnej možnej miere, kvôli tomu, že mám také krédo, že zastupujem toho najnevzdelanejšieho diváka, alebo aj neinformovanejšieho diváka a za neho má byť ten moderátor, ktorý sa za neho pýta tie najvšetečnejšie otázky, ale zase má to pre mňa presne ten rozmer, že sa tie veci dozviem o tých ľuďoch nie z internetu, z kníh, ale dozviem sa od tých ľudí a je to omnoho prekvapujúcejšie.

Podľa vás má táto pobočka svoje opodstatnenie, má svoj zmysel a má perspektívu ďalšieho rozvoja.

Má svoj zmysel a ja som veľmi rád, že aj napriek tomu, že televízia prechádzala rôznymi štádiami vývoja, aj štádiami, kde nebolo isté, či budú financie na to, aby sa udržala aj takáto pobočka, čo si povedzme nie je lacná záležitosť. Som rád, že existuje nielen kvôli mne osobne, ale má zmysel aj kvôli tomu, že táto televízia má byť medzi ľuďmi. Slovensko nie je geograficky veľké, ale tá pobočka práve pomáha tomu, aby sme boli medzi ľuďmi aj tu na východe, ktorý, nechcem pôsobiť ako nejaký uplakaný východniar, ale myslím si, že Bratislava je fyzicky dosť ďaleko a nie všetko sa dá vyriešiť z Bratislavy. Čiže som rád, že sme tu a ak vieme byť bližšie k ľuďom, tak sa z toho teším. A to je ten zmysel.

A ešte poprosím o maličký odkaz pre našich čitateľov, alebo vaše životné krédo.

Nebudem teraz hovoriť o televízii, lebo, mohol by som povedať, pozerajte televíziu, prispievajte do klubu priateľov, to sú všetko jasné veci. Ale mal by som možno taký odkaz – keď mám možnosť ľuďom čosi povedať, tak sa snažím povedať im jednu vec. Mám pocit, že sa z našich životov vytráca istý druh pokory a že sa stávame veľmi zamračenými ľuďmi. To ma mrzí. Bol by som rád, keby ľudia vedeli byť k sebe trošku, možno pôsobí to ako klišé, ale myslím to úprimne, aby vedeli byť k sebe trošku príjemnejší, možno aj usmievavejší, skrátka bolo by nám lepšie všetkým.

V tom už z réžie zakričali: „Martin o minútu si v živom vysielaní“. Tak som sa poďakovala za rozhovor a cestou do vonkajšieho átria som sa pozdravila s otcom Jánom Knapíkom, ktorý bol svojho času propagovať televíziu Lux aj v našej farnosti. Do cesty som sa priplietla k redaktorke spravodajstva a tá mi okrem iného prezradila, ako vznikajú jej spravodajské relácie, že na konkrétne miesto sa vydávajú na základe podnetov ľudí, ktorí ich pozývajú na tie-ktoré miesta a sú veľmi radi, keď ich niekam pozvú. „Narozprávať rozhovor nie je vždy ľahké, lebo niekedy je rozhovor nepoužiteľný, ale snažíme sa to rozstrihať a narozprávať, vlastne ja narozprávam a niečo dám aj od tej osoby. Ale snažím sa položiť otázku tak, aby som dostala odpoveď celou vetou, lebo je najhoršie, ak položíte otázku a ten človek odpovie áno, alebo nie a nič viac. Potom to sami redaktori zostriháme a komplet upravíme materiál, ktorý potom ide do vysielania“, priblížila mi prácu redaktorky Janka Pavelová. Bolo poznať, že túto prácu robí rada, že ju táto práca napĺňa, že to nie je o peniazoch, alebo o ukazovaní sa na obrazovke, že je to o darovaní sa druhým ľuďom. Ako sama podotkla, túto prácu berie ako svoje osobné evanjelizovanie, ktoré ju zmenilo, pretože v televízii vládne súdržnosť a priateľská atmosféra.

Medzitým vonku prebiehala súťaž o to, kto z divákov a hostí Dňa otvorených dní prinesie do televízie najchutnejší zákusok. A bolo veru z čoho vyberať. Zákusky čokoládové, ovocné, šľahačkové, kysnuté koláče. Radosť ochutnať.

Naše zaujímavé a podnetné popoludnie v televízii sa už blížilo ku koncu, s príjemnými pocitmi, nabitý pozitívnou silou do ďalších dní, pookriaty zo stretnutia s milými, usmievavými ľuďmi sme sa pobrali domov. Už teraz sa tešíme dovidenia na budúci rok v televízii Lux.

spracovala Martina Gondová