Malé zamyslenie o radosti, alebo z čoho vychádza pravá radosť?


V tomto čase je často skloňované slovo fašiangy, s ktorým sú nevyhnutne spojené slová ako radosť, zábava. A máme dôvod na radosť? Evanjelium v gréčtine znamená radostná zvesť, radostná správa. Preto tí, ktorí ju prijmú, by mali byť radostní ľudia. A naopak, tí, ktorí ju nepočuli, by mali byť stále v smútku. Toto tvrdenie sa nám možno celkom nezdá, pretože poznáme veľa ľudí, ktorí uverili evanjeliu a sú smutní. A zasa naopak, veľa takých, ktorí evanjelium nikdy nepočuli a sú ľuďmi radosti.

Tí, ktorí prijali evanjelium a aj napriek tomu sú smutní, ba depresívni, ho v skutočnosti neprijali. Termín „smutný kresťan“ je vnútorným protirečením, ako sa vyjadril W. Barclay. Poznáme veľa typov radosti. No tá pravá je len jedna. A tá súvisí s evanjeliom. Odvážne tvrdenie? Možno. No preverme si ho.

Čo je vlastne radosť? Odpoveď nám poskytne malý výlet do evanjelií. Kde všade sa radosť nachádza? Kto všetko sa v evanjeliách raduje? V evanjeliách je veľa takých miest, kde sa radosť nachádza. Celkovo je slovo radosť v Novom zákone spomenutá 133 krát. No najvýraznejším miestom, kde sa radosť nachádza je 15. kapitola Lukášovho evanjelia. Sú v nej tri podobenstvá: o stratenej ovci, o stratenej drachme a o stratenom synovi. Keď sa tieto tri veci stratili, spôsobilo to prirodzene smútok. Aj keď smútok v týchto troch podobenstvách spomenutý nie je, dá sa vydedukovať. Tí, ktorí spomenuté tri veci stratili, ich úzkostlivo hľadali. A ako sa cítite, keď naliehavo hľadáte, čo ste stratili? V depresii, v úzkosti, v zmätku, v beznádeji, v hneve.

A keď konečne nájdete, čo ste tak úzkostlivo hľadali, ako sa cítite? Vyskakujete od radosti. Záleží od povahy: jedni vyskakujú po povalu, iní tancujú, ďalší iba pokojne vychutnávajú okamih, ktorý má pre nich cenu zlata. Po nájdení stratenej veci nastáva radosť.

Zo všetkých týchto textov teda vidíme, že evanjeliová radosť je odpoveďou na nájdenie strateného, na znova získanie toho, čo sa stratilo. Keď by sme to mali zosumarizovať, smútok v Písme je napojený na stratu, radosť na nájdenie toho, čo bolo stratené alebo na získanie toho, čo človek nevlastnil, ale po čom túžil, lebo to pokladal za čosi, čo ho malo skompletizovať.

Smútkom je napríklad vyhnanie z raja. To je tá najpodstatnejšia strata, ktorú človek zažil. Od nej sa potom odvíjajú všetky ostatné straty. Človek neustále túži po raji, z ktorého bol vyhnaný. Ježiš ten raj vymohol naspäť. Toto je dôvod na skutočnú radosť a tú prenášajme do každodenných udalostí nevšedného dňa.

Marek Hnat, farár vo Víťaze

Stalo sa:


– 1. 1. 2013 – začali sme nový kalendárny rok 2013 s Pannou Máriou Bohorodičkou

– 3. 1. – koncert Malá vianočná hudba, kvarteto „Ad gloriam Dei“ v podaní niekoľkých členov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

– 13. 1. – Nedeľa Krstu Pána – ukončili sme vianočný čas; začal čas do začiatku pôstneho obdobia, tzv. fašiangy

-re-

Štatistika 2012


Boli pokrstení:

Michal Jenča, nar. 15.10.2011 (Víťaz);
Roman Polanský, nar. 20.10. (Bratislava-Víťaz);
Laura Miková, nar. 11.12. (Bratislava-Ovčie);
Karolína Ondriová, nar. 29.12. (Ovčie);
Michaela Bednárová, nar. 12.1.2012 (Víťaz);
Nataša Novotná, nar. 24.1. (Víťaz);
Eva Baluchová, nar. 30.1. (Víťaz);
Sebastián Lacko, nar. 3.2. (Dolina);
Matej Franc, nar. 26.2. (Víťaz);
Sasha Eva Šusterová, nar. 15.3. (Ovčie);
Marko Uličný, nar. 23.3. (Víťaz);
Timea Mihaľová, nar. 23.3. (Víťaz);
Adam Kostelník, nar. 24.3. (Víťaz);
Matúš Balucha, nar. 24.3. (Víťaz);
Ivana Stašíková, nar. 27.3. (Víťaz);
Tomáš Galdun, nar. 4.4. (Víťaz);
Matej Jenča, nar. 19.4. (Ovčie);
Krištof Ondrej Balucha, nar. 23.4. (Víťaz);
Ivana Pokutová, nar. 19.1.(Dolina);
Petronela Anna Kostelníková, nar.17.5. (Víťaz);
Karolína Galeštoková, nar. 19.5. (Víťaz);
Dominik Lovás, nar. 24.5. (Víťaz);
Melánia Tomašová, nar. 22.5. (Víťaz);
Klaudia Galdunová, nar. 6.6.2012 (Víťaz);
Zuzana Balogová, nar. 31.5. (Martin-Víťaz);
Liana Rosa Kolářová, nar. 14.6. (Víťaz);
Adrián Ungvarský, nar. 9.7. (Ovčie);
Alex Baran, nar. 11.7. (Víťaz);
Martin Maskaľ, nar. 6.7. (Víťaz);
Veronika Mertinková, nar. 1.7. (Víťaz);
Jerguš Jurčišin, nar. 3.7. (Víťaz);
Adrián Lacko, nar. 13.4.2010 (Dolina);
Lukrécia Lacková, nar. 7.8. (Dolina);
Renáta Macková, nar. 19.11.2007 (Dolina);
Darina Macková, nar. 12.8.2010 (Dolina);
Tomáš Macko, nar. 1.5.2005 (Dolina);
Denisa Macková, nar. 16.3.2004 (Dolina);
Dominik Macko, nar. 22.12.2008 (Dolina);
Vladimír Jenča, nar. 18.8. (Víťaz);
Branko Baloga, nar. 7.9. (Ovčie);
Tomáš Uličný, nar. 31.8. (Víťaz);
Tomáš Berthóty, nar. 4.9. (Kluknava-Víťaz);
Ryan Patrick Casey, nar. 15.3. (Muff Nobber, Írsko-Víťaz);
Filip Kočiš, nar. 3.7. (Ovčie);
Jozef Lacko, nar. 27.4. (Dolina);
Alexandra Lacková, nar. 7.4. (Dolina);
Františka Lacková, nar. 8.2. (Dolina);
Svetlana Horvathová, nar. 20.3. (Dolina);
Nina Bednáriková, nar. 24.9. (Ovčie);
Patrik Humeňanský, nar. 24.9. (Krompachy-Ovčie);
Melánia Čuchranová, nar. 9.10. (Ovčie);
Diana Forgáčová, nar. 2.10. (Víťaz);
Fabián Tuleja, nar. 14.2.2010 (Dolina);
Sandra Lacková, nar. 4.10. (Dolina);
Kristián Pecha, nar. 17.10. (Dolina);
Valentína Horvathová, nar. 11.4.2011 (Dolina);
Štefánia Lacková, nar. 4.10. (Dolina).

Zosobášili sa:

2.6.2012 Marek Pokuta (Ovčie) a Anna Dunková (Ovčie);
16.6. Lukáš Gáll (Medzany) a Anna Uličná (Víťaz);
23.6. Peter Uličný (Víťaz) a Veronika Paľková (Nižný Kručov);
14.7. Lukáš Kovaľ (Víťaz) a Miroslava Kollárová (Víťaz);
14.7. Marcel Ondáš(Richnava) a Martina Čechová (Víťaz);
28.7. Peter Galdun (Víťaz) a Anna Bartošová (Víťaz);
4.8. Peter Džačovský (Červená Voda) a Edita Stašíková (Víťaz);
18.8. Mária Kuzmiaková (Víťaz) a Rastislav Grivalský (Krompachy);
18.8. Marek Wágner (Spišské Podhradie) a Monika Balogová (Víťaz);
25.8. František Kuruc (Víťaz) a Antónia Sedláková (Šindliar);
1.9. Peter Galdun (Víťaz) a Lucia Sabolová (Víťaz);
15.9. Martin Krištofík (Víťaz) a Natália Balogová (Ovčie);
22.9. Jozef Jenča (Ovčie) a Dominika Bakošová (Ovčie);
29.9. Marek Lendacký (Široké) a Martina Čechová (Víťaz);
29.9. Rastislav Mega (Hnúšťa) a Mária Hudáková (Ovčie);
6.10. Štefan Hančár (Modrá nad Cirochou) a Katarína Ondriová (Ovčie);
13.10. Stanislav Ferenc (Križovany) a Monika Novotná (Víťaz);
20.10. Jaroslav Vardžík (Prešov-Solivar) a Lenka Magdová (Víťaz);
27.10. Milan Čech (Víťaz) a Katarína Maškulková (Spišská Nová Ves);
17.11. Jozef Hovančák (Hrabkov) a Agáta Uličná (Ovčie);
24.11. Ondrej Kandráč(Šarišské Dravce) a Andrea Bednárová (Ovčie).

Predišli nás do večnosti:

31.12.2011 Oľga Godlová rod. Dudová, 82 r. (Ovčie);
8.1. Žofia Šeďová rod. Ondriová, 85 r. (Víťaz);
15.1. Mária Uličná rod. Rodáková, 70 r. (Ovčie);
6.2. Matej Galdun, 45 r. (Víťaz);
22.3. Mária Balogová rod. Kollárová, 82 r. (Ovčie);
25.3. Irena Kovaľová rod. Humeňanská, 83 r. (Víťaz);
12.5. Vincent Jurčišin, 78 r. (Víťaz);
5.6. Žofia Berthotyová rod. Novotná, 87 r. (Víťaz);
19.6. Tomáš Magda, 71 r. (Víťaz);
23.6. Albert Bednár, 73 r. (Víťaz);
12.7. Žofia Blizmanová rod. Magdová, 75 r. (Víťaz);
24.7. Valentín Magda, 86 r. (Víťaz);
10.8. Helena Iskrová rod. Krankotová, 84 r. (Víťaz);
25.8. Regína Gregová rod. Sedláčková, 84 r. (Víťaz);
19.9. Jozefína Uličná rod. Janošová, 57 r. (Víťaz);
27.9. Andrej Pribula, 79 r. (Ovčie);
29.9. Helena Jenčová rod. Galdunová, 77 r. (Ovčie);
30.9. Jadranka Horváthová – dieťa, 20 dní, (Víťaz-Dolina);
30.9. Flavián Jenča, 72 r. (Víťaz);
12.10. Helena Baluchová, 88 r. (Víťaz);
20.10. Mária Balogová rod. Hudáková, 78 r. (Ovčie);
24.11. František Novotný, 49 r. (Víťaz);
11.12. Imrich Baloga, 73 r. (Ovčie).

-re-

Stalo sa v roku 2012

– 1. 1. 2012 – začali sme nový kalendárny rok 2012 s Pannou Máriou Bohorodičkou

– 6. 1. – koncert Malá vianočná hudba v podaní niekoľkých členov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

– 8. 1. – Nedeľa Krstu Pána – ukončili sme vianočný čas; začal čas do začiatku pôstneho obdobia, tzv. fašiangy • v kostole sa uskutočnili vianočné pastorále s našimi deťmi z Materskej škôlky a so speváckym zborom Chorus Via Musica z Prešova

– 24. 1. – deň ustavičnej poklony v našej farnosti

– 11. 2. – 20. Svetový deň chorých

– 13. 2. – 8. valentínska púť k patrónovi zaľúbených do Krížovan

– 22. 2. – Popolcová streda – začiatok 40. dňového pôstneho obdobia

– 19. 3. – slávili sme sviatok sv. Jozef, ženích Panny Márie

– 26. 3. – sviatok Zvestovanie Pána – pripomenuli sme si začiatok nielen Ježišovho života pod srdcom Panny Márie, ale aj každého jedného z nás; povedzme celú pravdu život začína počatím

– 5. – 8. 4. – oslávili sme Ježišovo zmŕtvychvstanie – Veľkú noc

– 15. 4. – nedeľa Božieho milosrdenstva, mimoriadna zbierka na katedrálu sv. Alžbety v Košiciach

– 16. 4. – uctili sme si relikviu sv. Cyrila.

– 22. 4. – 83 našich bratov a sestier prijalo sviatosť birmovania

– 1. 5. – bardejovský dekan Mgr. Pavol Marton predsedal odpustovej slávnosti ku cti sv. Jozefa, robotníka

– 12. 5. – putovali sme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

– 19. 5. – navštívili sme Staré hory s Rodinou Nepoškvrnenej

– 27. 5. – sedem našich detí prijalo prvýkrát Pána Ježiša pod spôsobom chleba do svojho srdca v Ovčí

– 3. 6. – vo Víťaze prijalo dvadsaťjeden deti do svojho srdca po prvýkrát Pána Ježiša pri slávnostnej sv. omši o 10:30

– 7. 6. – prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

– 15. 6. – uctili sme si Božské Srdce putovaním do Krížovan

– 1. 7. – rozlúčka s duchovným otcom Oliverom Székelym, ktorý odišiel za farára do farnosti Sťatia Jána Krstiteľa v Humennom, pod Sokolejom.

– 2. 7. – privítali sme nového duchovného otca Mareka Hnata, ktorý prišiel z farnosti Bohorodičky Panny Márie v Medzilaborciach

– 7. – 8. 7. – nezabudli sme ani tento rok na Pannu Máriu Levočskú

– 7. 7. – požehnanie pútnikov na odpust do Levoče ráno o 05:00

– 10. 7. – narodeniny výpomocného duchovného otca Jana Biroša

– 26. – 29. 7 – večerné sv. omše pri sv. Anne a hlavná odpustová slávnosť, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Dominik Tóth

– 30. 7. – uctenie si relikvie bl. Zdenky Schelingovej po sv. omši v Ovčí, kde je uložená pri príležitosti jej sviatku

– 31. 7. – ustanovenie do úradu farára Mareka Hnata pri večernej svätej omši, za účasti dp. dekana Ladislava Cichého

– 15. 8. – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Doline, ktorú celebroval výpomocný duchovný Ján Biroš

– 20. – 22. 8. – detský letný tábor na Slanej vode, ktorý usporiadali mladí animátori spolu s Janou Iskrovou

– 25. 8. – požehnanie novo osadeného nerezového kríža s korpusom na kopci Roháčka, za ktorý vďačíme Jozefovi Jenčovi s Renátou a ich rodine

– 26. 8. – sv. omša na kopci Sľubica, o ktorú sa pričinil jej vďačný farník Jozef Grega s rodinou

– 8. 9. – vo sviatok Narodenia Panny Márie sme slávili slávnostnú svätú omšu v kaplnke Narodenia Panny Márie v Doline o 10:30

– 12. 9. – mal narodeniny náš výpomocný duchovný otec František Stahovec

– 15. 9. – na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bola svätá omša o 10:30 v Doline, ktorú celebroval náš rodák Mikuláš Uličný

– 30. 9. – výlet z Ovčia do Polomky k rodákovi Michalovi Jenčovi, kde miestni veriaci pri slávnostnej sv. omši ďakovali za úrodu – „dožinky“

– 7. 10. – celebroval ďakovnú sv. omšu pomocný biskup Stanislav Stolárik v kaplnke Narodenia Panny Márie v Doline spolu s poľovníckym združením a veriacimi

– 28. 10. – v kostole sv. Jozefa vo Víťaze koncertovala Hanka Servická

– 25. 11. -nedeľa Krista Kráľa – touto nedeľou sme vstúpili do posledného cirkevného týždňa pred začatím nového cirkevného roka, ktorý začal prvou adventnou nedeľou

– 28. 11. – slávili sme 11. výročie od požehnania kostola sv. Ondreja, a to slávnostnou sv. omšou ráno o 7:00; v ten istý deň sme slávili aj 20. výročie od požehnania farského kostola sv. Jozefa, robotníka o 17:00 slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, ktorý presne pred dvadsiatimi rokmi ho posvätil

– 29. 11. – sme oslávili taktiež 20. výročie od požehnania kostola Sv. Barbory v Ovčí, a to slávnostnou sv. omšou večer o 17:00, ktorú celebroval Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, jeho posvätiteľ

– 30. 11. – odpust sv. Ondreja sme oslávili v starobylom kostolíku na Vyšnom konci slávnostnou sv. omšou o 18:00; túto omšu celebroval náš rodák Ján Kundrík, ktorý je toho času farárom v Michalovej

– 2. 12. – na 1. adventnú nedeľu sme oslávili sv. Barboru odpustovou slávnosťou o 10:30, ktorej je zasvätený kostol v Ovčí

– 25. 12. – mladí z Ovčia pripravili jasličkovú pobožnosť o 18:00 v kostole, ktorou spestrili náš vianočný čas

Z koledovania na Sviatok Narodenia Pána sa vo Víťaze vyzbieralo 1 847,- eur. Tieto peniaze boli odoslané na pomoc v Afrike.
Z koledovania na Sviatok Sv. Štefana sa v Ovčí vyzbieralo na Afriku 1 260,10 eur. Nech Boh žehná všetkých darcov!

-re-

Narodenému JežiškoviMrazivá, tmavá
decembrová noc,
určite viete,
akú má moc.

Na oblohe
jasná hviezda svieti,
nájdite ju,
prosím, deti.

Tá hviezda
nám smer udáva,
je to pre nás
krásna správa.

Narodilo sa nám
malé nemluvniatko,
je pri ňom
mamka, tatko.

Vôl, osol dýchajú,
krehké telo zohrievajú.
Vítame Ťa, Božie dieťa,
Ty najkrajšie
naše kvieťa.

Veľkú radosť
z Teba máme,
pri jasličkách
pokľakáme.
Prežime v radosti
ten vianočný čas,
nech je láska
v každom z nás.

Búvaj dieťa krásne,
uložené v jasle,
Glória Ti spievame,
narodenému Ježiškovi
všetci sa klaniame.

Marta Pacovská, Široké

Trampoty v manželstve


V predchádzajúcej téme sme v prvej kategórii uvažovali nad rozdielnosťou introverta a extroverta.

Druhá kategória – typ rozumový alebo intuitívny – táto kategória zahŕňa spôsob, akým pozeráme na svet okolo seba.
Rozumový typ – sú to ľudia, ktorí uprednostňujú rozum, používajú svojich 5 zmyslov na zhromažďovanie informácií. Oni chcú fakty. Pozerajú do minulosti a učia sa prostredníctvom skúseností. Cítia nutkanie všetko objasniť a uprednostňujú veci praktického významu pred dohadmi. Zaujímajú ich detaily a problémy riešia pomocou starostlivej analýzy faktov. Ostatní ich charakterizujú ako metodických, pragmatických a zameraných na súčasnosť.
Intuitívny typ – sú to ľudia, ktorí uprednostňujú idey pred faktami. Sú viac inovatívni, než praktickí. Vidia skôr celkový obraz než detail. Radi špekulujú o tom, čo by mohlo byť a zameriavajú sa skôr na budúcnosť. Často riešia problémy prostredníctvom predtuchy a ľahko preskakujú od jednej činnosti k druhej. Ostatní ich vnímajú ako nápaditých a nekonvenčných.

Prvý rozumový typ – mohli by sme ich nazvať “puntičkár”; zatiaľ, čo druhý typ intuitívny, by sa dal opísať ako “s hlavou v oblakoch”. Ale dobre vieme, že každý projekt potrebuje obidva druhy osobnosti. Čím viac to intuitívnu osobu ťahá k víziám, ideám a cieľom, tým viac sa rozumová sústreďuje na praktické stránky, detaily a plány činnosti.

Tretia kategória – typ “orientovaný na úlohu alebo orientovaný na ľudí.” Táto tretia kategória určuje spôsob, akým robíme rozhodnutia na základe získaných informácií.

“Orientovaní na úlohu” – sú to ľudia, ktorí majú jasno v otázke cieľa. Sú motivovaní výkonnosťou, spravodlivosťou a pravdou. V podnikaní má najvyššiu prioritu produktivita a zisk. Ak osoba orientovaná na úlohu dostane jasný cieľ, rýchlo a bezpečne sa prepracúva do cieľovej stanice.
“Orientovaní na ľudí” – sú to ľudia, u ktorých srdce riadi hlavu a vzťahy riadia ciele. Sú hlboko spolucítiaci a ľahko sa vžívajú do pocitov druhých. Ich rozhodnutia sú založené na tom, ako ich voľba ovplyvní iných. Majú skôr sklon ospravedlňovať než obviňovať a často vidia “sivú” tam, kde osoba orientovaná na úlohu vidí čiernobielo. Tí, čo sú viac orientovaní na ľudí, môžu u osôb orientovaných na úlohu obdivovať ich rozhodné sledovanie cieľa zatiaľ, čo tí druhí môžu u prvých oceňovať schopnosť vytvoriť atmosféru tolerancie, povzbudzovania a záujmu o druhých. Efektívny tím – vyžaduje obidva tipy osobnosti.

Štvrtá kategória – typ metodický alebo flexibilný – táto kategória sa zaoberá tým, či plánujeme vopred alebo či máme sklon k spontánnosti.
Metodický typ – ľudia, ktorí dávajú prednosť organizovanému životu, ľahko sa rozhodujú o ďalšom smere činnosti a podľa neho potom postupujú.
Flexibilný typ – ľudia, ktorí sa snažia držať možnosti, čo najdlhšie otvorené pre prípad, ak by sa objavili nové informácie, lepšia ponuka alebo lacnejšia kúpa.

Tí, ktorí majú radi metódu, sú dobrí pri stanovovaní priorít. Majú sklon k organizovanosti a poriadku. Sú spokojní, keď dodržia termín, ale nie sú až takí dobrí pri riešení neočakávaných situácií.

Tí, čo uprednostňujú flexibilitu, majú sklon ísť s prúdom. Majú radi slobodu a spontánnosť a váhajú pri finalizácií plánov. Zdajú sa byť bezstarostní a netrápia sa s presným načasovaním udalostí, keďže sú presvedčení, že aj tak všetko dobre dopadne. Občas im ujde príležitosť, pretože odkladajú rozhodnutie. Vedia sa však dobre prispôsobiť nepredvídaným udalostiam a niekedy dosahujú úspech tam, kde iní očakávajú zlyhanie.
Piata kategória – typ iniciátor alebo podporovateľ. Táto piata kategória odráža skutočnosť, či od narodenia radšej vedieme alebo nasledujeme.
Iniciátor – ľudia, ktorí radi prichádzajú s novými ideami, ľahko sa rozhodujú a neboja sa zmeny. Radi prijímajú záväzky a bývajú dobrými vodcami.
Podporovatelia – ľudia, ktorí sú radi, ak sú iní iniciatívny namiesto nich. Pozorne počúvajú a neradi vyjadrujú svoje názory. Najradšej sa vyhýbajú konfrontácii a sú pripravení prispôsobiť sa, aby udržali súlad.

Aby sme nadobudli rovnováhu medzi vedením a podporovaním, treba sa vyhnúť dvom nebezpečenstvám. Iniciátor môže zlyhať v tom, že nekonzultuje veci s partnerom. Podporovateľ zas môže presúvať všetko zodpovednosť na svojho manžela, či manželku.

Ani jedna z týchto tendencií nie je v manželstve zdravá, pretože každý z partnerov musí byť zapojení do všetkých rozhodnutí, ktoré ich ako manželský pár ovplyvňujú. Treba pamätať, že “viesť” neznamená dominovať, ovládať, kontrolovať alebo presadzovať vlastné záležitosti. A ani podporovať neznamená len pasívne nasledovať alebo zostať nevypočutý. Aby sme mohli pracovať efektívne ako tím – iniciátor navrhuje a uskutočňuje, zatiaľ čo podporovateľ povzbudzuje a asistuje.

Manželstvo najlepšie funguje, keď je každý z partnerov v niektorých oblastiach iniciátorom a v iných zas svojho manžela alebo manželku podporuje. Zaradenie sa do týchto kategórií neznamená popieranie našej jedinečnosti. Každý jeden osobnostný typ zahŕňa obrovskú pestrosť. Prvým krokom je rozpoznať naše rozdiely, vzájomne sa akceptovať a navzájom sa dopĺňať.

MUDr. Blažej Vaščák

MÁŠ PROBLÉM…………..? (11)

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.


Možno úprimne veríte, že máte vstúpiť do manželstva, ale kým ten krok urobíte, chce vás Boh niečo naučiť a vidieť, ako v niektorých ohľadoch rastiete. Keď máte pocit, že Boh na vaše modlitby neodpovedá tak, ako by podľa vás mal, potom život v poslušnosti vyžaduje opravdivú vieru.

Ale Boh môže takéto obdobie čakania využiť k tomu, aby vo vás rozvíjal zbožné vlastnosti, ako je láskavosť a sebaovládanie. Spýtajte sa sami seba, aké vlastnosti by ste chceli a mali vo svojom živote viac rozvíjať. Pokiaľ sa budete pravidelne stretávať v modlitbe, ukáže vám, čo sa skrýva vo vašom srdci a v čom sa musíte zlepšiť. Ďakujte Mu za také chvíle a za takú príležitosť k rastu a naplno to využite. K viere treba pridružiť čnosti – poznania, zdržanlivosti, trpezlivosti a zbožnosti.

Sú ľudia, ktorí si nechránia čistotu a nevychutnávajú si čakanie, ale miesto toho si povedia, že viac než vzťah s Bohom potrebujú pozornosť človeka. Zvlášť ľudia, ktorí pochádzajú z rozvrátených rodín túžia, aby ich niekto objal. Ale veľmi dobre zvážte, čo robia len tak náhodné a neviazané objatia. A ako poslušné deti Nebeského Otca nedajte sa opantať a opanovať telesnými žiadosťami.

Je potrebné byť obozretnými a predvídať aj možné útoky zo strany druhého pohlavia a vyhýbať sa možnej príležitosti na znásilnenie. Nezostať sama v miestnosti s mužom, ktorého nepoznáte a tiež pamätať, že niektoré opustené miesta môžu byť nebezpečné i za bieleho dňa. Tiež pripomínam, že ani vy, chlapci, nie ste voči hrozbe znásilnenia úplne imúnni. „Radšej prehnaná opatrnosť, než potom oči pre plač.“ Toto varovanie platí viac ako niekedy predtým.

Pokiaľ ste sa stali obeťou znásilnenia alebo sexuálneho obťažovania, môžem vás uistiť, že Boh si váš záväzok – zostať čistý – stále váži. Ak ste sa nevzdali svojho panenstva, alebo panictva dobrovoľne, Boh pozná všetky okolnosti. Ak to nebolo z vašej viny, v jeho očiach ste v oblasti sexuálnej čistoty úplne čistý, a teda bez viny. Ďakujte Bohu, že môže vo svojej milosti úplne uzdraviť vaše vnútro. Aj keď je to veľmi ťažké, môže vás dokonca doviesť k tomu, aby ste odpustili človeku, ktorý vás zneužil. Iný spôsob, ako sa v období čakania zamestnať, je nájsť si osobného radcu (mentor) – dôveryhodný človek, ktorý zastáva rolu poradcu, či sprievodcu, konzultanta alebo trénera, ktorý “vie, ako to je”, a môže vám dať múdre rady na cestu, ktorá je pred vami. Môže to byť dedko, babka. Môžeme byť radi v ich spoločnosti a môžeme sa nechať nimi ovplyvňovať. Máme dať šancu, aby na nás pozitívne pôsobili a zanechávali stopy. Často môžeme obdivovať ich hlbokú úctu, ktorú prejavujú k starším ľuďom. Oni sú vedení k tomu, aby si hlboko vážili múdrosť, ktorú získali od ich rodičov a prarodičov.

Úcta, ktorú mali v minulých dobách mladí ku starším ľuďom a množstvo času, ktorý s nimi trávili, zabránili mnohým problémom. Poriadok a morálka ostali zachované vďaka múdrosti, predávanej prostredníctvom mentorstva!

Ale v dnešnej dobe, keď stále menej mladých ľudí vyhľadáva radcov, vyvstáva oveľa viac problémov. Rastúci počet mladých, ktorí sa stávajú členmi gangov svedčia o tom, že veľa mladých ľudí, ktorí odmietli hodnoty rodičov, teraz hľadá identitu a miesto, kam by patrili. Okrem iného, sexuálna aktivita mladých postupne narastá. Títo mladí teenageri zúfalo potrebujú zbožný vplyv múdreho radcu.

Dobrý radca (mentor) môže mať veľký vplyv na kultúrny prejav mladých. Je to forma umenia, ktorú treba obnoviť aj vo vlastnej rodine. Požiadajte otca, mamku, strýka, tetu alebo dedka, či babku, ak ešte žijú, aby vám robili poradcu. Vypočujte si ich “životný príbeh,” spolu ho študujte alebo sa tiež s nimi spolu modlite. Budete žasnúť, čo všetko sa dozviete. „Staršie ženy nech vyučujú mladšie ženy v dobrom a vedú ich k tomu, aby mali rady svojich mužov a deti, aby boli rozumné, cudné, aby sa starali o domácnosť, boli láskavé a poslúchali svojich mužov, aby slovo Božie nebolo znevážené!” (to isté platí aj pre mužov).

MUDr. Blažej Vaščák

Koledovanie Dobrej noviny 2012Po roku sa opäť naša farnosť zapojila už do 18. ročníka Dobrej Noviny organizovanej Hnutím kresťanských spoločenstiev detí.

„Iba vtedy, keď dávame samých seba, rozdávame opravdivo“, hovorí známy spisovateľ Gibran. To platí o všetkých našich deťoch a mladých, ktorí počas vianočných sviatkov navštívili rodiny s koledami, vinšami a trojkráľovským požehnaním nedbajúc na únavu, zimu a neprítomnosť vo sviatočnom kruhu ich rodín.

Spolu koledovalo okolo sedemdesiat detí, rozdelených do šiestich skupín vedených animátormi, ktorí navštívili okolo 400 rodín a vyzbierali 1 847 eur. Tieto peniaze poputujú na projekty venované v tomto roku deťom v Afrike s mentálnym a telesným postihnutím.

Touto cestou by som chcela vysloviť veľkú vďaku všetkým, ktorí aj v tomto roku mali otvorené dvere pre našich koledníkov a venovali akýkoľvek príspevok.

Vyzývam všetky deti, aby boli vždy také obetavé a ochotné pomáhať tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Janka Iskrová

Duchovnosť a psychológia


Drahí čitatelia!
Dnes by sme Vám chceli porozprávať o takom fenoméne, akým je „lokus kontroly” (voľne preložené ako ťažisko, miesto kontroly). V psychológii táto fráza označuje zdroj alebo miesto kontroly nad naším životom. Vonkajší lokus kontroly znamená, že človek verí, že jeho život riadi niečo alebo niekto mimo neho – okolití ľudia (šéf, vedúci, manžel(ka), rodičia, politici), vonkajšie okolnosti, „osud“, Boh. Ľudia s vonkajším lokusom kontroly sú menej sklonní riadiť svoj osud, lebo neveria, že to bude mať nejaký zmysel. Títo ľudia neveria v možnosť vplývať na život a meniť ho podľa seba.

Často môžeme počuť slová: „No čo už, raz som sa takým narodil, nič sa nedá robiť.” Toto je jasný príklad závislosti na okolnostiach. Paradoxné je, človek pri tom vníma svoje vlastné kvality, či už duševné alebo fyzické, ako niečo vonkajšie, nezávislé od neho, ako niečo, čo je vopred zadané a nemenné. Je známe, že pri vedeckých výskumoch bola odhalená spojitosť medzi obezitou a vonkajším lokusom kontroly. Dá sa predpokladať, že obézni ľudia sú menej schopní mať nad sebou kontrolu, a pri jedení viac zaváži aróma, druh jedla, či ponuka priateľov zajesť si s nimi len tak, než vlastná potreba hladu. Väčšina fajčiarov, ako sa ukázalo, tiež patrí k ľuďom s vonkajším lokusom kontroly. Sú závislí na svojich cigaretách a vôbec nepremýšľajú o tom či prestať fajčiť, alebo sa nejakým iným spôsobom starať o svoje zdravie. Zvyknú napríklad hovoriť: „Veď je to jedno, či fajčím alebo nie, vzduch je aj tak znečistený!“

Naproti tomu, vnútorný lokus kontroly svedčí o našej istote kontrolovať udalosti vo svojom živote. „Môj život – to je výsledok môjho konania“ – povie človek s vnútorným lokusom kontroly. Vnútorný lokus kontroly, teda pocit, že mnoho vecí v mojom živote závisí odo mňa, nám pomáha vyrovnávať sa s mnohými problémami a stresujúcimi situáciami a chrániť si tak svoje zdravie.

Svoje životy môžeme riadiť v oveľa väčšej miere, než si vieme predstaviť. Samozrejme, bolo by nerozumné domnievať sa, že môžeme kontrolovať „všetky“ udalosti nášho života. Tak ako vo všetkom i tu je potrebné nájsť zlatú strednú cestu. Niektoré udalosti dokážeme ovplyvniť, iné však nemáme vo svojej moci. A nie všetci ľudia badajú tento rozdiel. Mnohí sa domnievajú, že majú úplne všetko pod kontrolou, zatiaľ čo niektorí veria, že nemôžu kontrolovať vôbec nič. Toto sú dva extrémy. Najefektívnejšou cestou sa ukazuje pozícia spoluautorstva. My všetci sme spoluautormi nášho života. Spolu s ostatnými ľuďmi a Bohom vytvárame jedinečné a unikátne dielo – náš život.

Lokus kontroly sa formuje a vyvíja počas dlhej doby a nedá sa zmeniť v priebehu jedného dňa. Tak ako veľa iných vlastností, aj lokus kontroly je do istej miery získaným od rodičov. Avšak uvedomením si svojho stavu sa pred nami otvára cesta k zmenám. Vyvstáva hneď otázka, ako sa dá diagnostikovať lokus kontroly? Samozrejme, je možnosť urobiť si špeciálny test. To však vôbec nie je nevyhnutné. Je skôr dôležitejšie sledovať seba samého, svoje reakcie a ich prejav v situáciách úspechu i sklamania. Človek s vonkajším lokusom kontroly pripisuje ako svoje úspechy, tak i zlyhania vonkajším činiteľom a okolnostiam. „No vieš, urobil som dobre tú úlohu preto, lebo za jej nevyplnenie by som dostal pokutu.“ „Ja som to neurobil, lebo som na to nemal čas.“ Človek s vnútorným lokusom kontroly povie: „Nezvládol som to preto, že som si nesprávne rozvrhol povinnosti; že som sa dostatočne nesnažil.“

Na náš lokus kontroly (vonkajší, alebo vnútorný) poukazuje náš postoj v rozličných sférach života. Čo si myslite, lídrami sa ľudia narodia, alebo sa nimi stávajú vďaka tvrdej práci? Mať dobreho šéfa – je to čistá náhoda, alebo výsledok budovania vzťahov? Môžu jednoduchí občania vplývať na vládou prijaté rozhodnutia? Dlhovekosť – je to dedičný faktor, alebo výsledok absencie zlých návykov? Nezhody v rodine – je za tým nesprávny výber partnera, alebo nedostatok úsilia zlepšiť situáciu?

Vnútorný lokus kontroly – to je zodpovednosť za svoje úspechy i za svoje zlyhania. Zodpovednosť, ktorú pociťujeme za svoj život, vytvára priestor pre aktívny zásah do deja, vytvára schopnosť vynakladať úsilie a niečo meniť. Zodpovednosť, aktívnosť, ochota vynakladať úsilie, to všetko rodí a živí nádej. Potom sa aj ťažké situácie nevidia beznádejnými a v duši sa nerodí clivosť, ale želanie bojovať a vstať na odpor. Ten, kto v sebe cíti schopnosť aspoň trochu riadiť a meniť svoj život, býva podstatne zdravší než ten, ktorému tento pocit chýba.
Naše spoluautorstvo s Bohom v budovaní vlastného života môže nadobúdať rozličné podoby. V každej situácii, v závislosti od okolností a nášho stavu, si vyberáme tú najvhodnejšiu formu.

Spolupráca – to je pochopenie toho, že za mnohé zodpovedám ja sám (sama). Boh mi dal všetko potrebné pre úspešný život. Boh mi daroval život, jedinečný svet, do ktorého som sa narodil, obdaroval ma schopnosťami a talentami, aby som svet prírody a svet ľudí, urobil ešte viac krajším a lepším. Som povolaný Bohom k spolupráci, obraciam sa k Nemu s prosbou dať mi potrebnú silu a podporu a nasmerovať ma.

Pokora – je potrebná na to, aby si človek uvedomil, že v živote mnohé závisí od Boha a prírodných síl. Preto sa k Nemu obracia za pomocou, prosí Ho, aby zasiahol do toho, čo sa v jeho živote deje, a prosí Ho o silu prijať to, čo zmeniť nemôže.

Úloha spoluautorstva rodí zvláštny dialóg s Bohom – modlitbu: modlitbu vďakyvzdania, chvály, prosby, nádeje.

Záver tohto článku by sme chceli nahradiť modlitbou amerického protestantského teológa a pastora Reinholda Niebuhra:
„Pane, daj mi vnútorný pokoj, aby so prijímal to, čo nemôžem zmeniť. Daj mi odvahu meniť to, čo môžem zmeniť. Daj mi múdrosť, aby som vždy vedel rozoznať jedno od druhého.“

Táto modlitba vystihuje podľa nás veľmi presne vnútorný lokus kontroly, teda schopnosť niesť zodpovednosť za vlastný život.

Miroslav a Lilia, Sankt Petersburg