Výzva arcibiskupa k modlitbe za pokoj na Ukrajine


Vo štvrtok 20. februára zaslal arcibiskup Bernard Bober prostredníctvom e.mailu prosbu kňazom a cez nich veriacim košickej arcidiecézy k modlitbe za pokoj vo svete, zvlášť na Ukrajine. Vo svojej výzve uvádza: „Znepokojene vnímame zložitú situáciu a to, čo sa deje na Ukrajine. V ťažkých chvíľach našich susedov je nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe a prosiť dobrotivého Pána Boha za pokoj pre obyvateľov Ukrajiny, za slobodu a za dodržiavanie základných ľudských práv.“

Zvlášť apeluje na spoločnú modlitbu, keď píše: „Na tento úmysel nech sa po tieto dni obetuje osobitne modlitba sv. ruženca, ktorú sa v našich kostoloch zvykneme spoločne modlievať pred sv. omšou.“ No nezabúda ani na súkromnú modlitbu, v ktorej sa môžeme spojiť na spoločný úmysel- za pokoj na Ukrajine: „ Okrem toho, povzbudzujem všetkých veriacich k osobnej modlitbe pred Svätostánkom alebo pred krížom.“ Do spoločných modlitieb veriacich arcibiskup Bober odporúča pridať prosbu:

„Ježišu, Boh pokoja, prosíme Ťa za obyvateľov Ukrajiny, chráň ich pred zlom a násilím, udeľ im dar pokoja a život v spravodlivosti, slobode a láske.“

-re-

Prosba o modlidbu za ukrajinu

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Drahí moji,
obraciam sa k vám s prosbou o modlitbu za Ukrajinu, za mier a pokoj na UA, a tiež za zomrelých na majdane(námestie, preklad redakcia).

Vďačný otec Adrián.

o. Adrián Kovaľ, Ukrajina

Zomrela sr. M. Vojtecha – Helena Kollárová, Brno (ČR)


Dnes zomrela v Brne, ČR – rehoľná sestra Kongregácie milosrdných sestier III. rádu sv. Františka pod ochranou Sv. rodiny (OF) pochádzajúce z Víťaza

sr. M. Vojtecha – Helena Kollárová, Brno *5.5.1920 +19.2.2014


Parte

Dnes 7. februára sa doživa 40 rokov života


Drahý duchovný otec, pri tejto vzácnej príležitosti Vám chceme aj takýmto spôsobom z úprimného srdca zablahoželať a v modlitbách vyprosovať od Pána Boha pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a plnosť darov Ducha Svätého.

Zároveň Vám chceme poďakovať za pozdvihnutie nášho duchovného života cez aktívnu službu sviatosti zmierenia a za pekné duchovne hlboké kázne.

Dobrý a nábožný kňaz je najväčším požehnaním nielen pre Cirkev, ale aj pre veriacich a takým ste aj Vy, drahý náš duchovný otec.

Sedembolestná Panna Mária, rozprestri svoj ochranný plášť nad našim jubilantom a vypros mu u svojho Syna Božiu ochranu a posilu v kňazskom poslaní. Váš patrón, sv. Marek, nech je Vám v tom vzorom a mocným orodovníkom u Najvyššieho.

Vaši vďační veriaci z Víťaza

Nová fotogaléria

V časti fotogaléria si môžte pozrieť nové galérie fotografií:

Odpust sv. Ondreja
Vianoce 2013
Akadémia Malý Princ
Silvester-Nový rok
Zjavenie pána

-re-