Zodpovednosť kresťanskej dospelosti


Sviatosť birmovania ustanovil Pán Ježiš na udeľovanie posily a lásky Ducha Svätého.
Pred svojím nanebovstúpením povedal učeníkom: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“

Birmovanie je sviatosť, v ktorej nám Duch Svätý dáva zrelosť viery. Považujeme ho za „doplnok krstu“.

Duch Svätý posilňuje našu vieru, ktorú sme dostali pri krste. Touto sviatosťou duchovne dozrievame a stávame sa dospelými kresťanmi.

Dokonalejšie sa pripodobňujeme Kristovi a plnšie sa zapájame do života Cirkvi.
Sviatosťou birmovania v nás Duch Svätý ďalej rozvíja a zdokonaľuje dielo vykúpenia, ktoré začalo krstom.

Dospelosť kresťana je v samostatnosti vo viere a v zodpovednosti za Cirkev.

Samostatnosť vo viere prejavujeme tým, že konáme na základe vlastného presvedčenia.
Zodpovedný kresťan je dospelý a zrelý veriaci, ktorý si plne uvedomuje zodpovednosť za duchovné hodnoty, za svoj večný život i za večný život druhých ľudí.

Sviatosť birmovania dáva poslanie: byť obrancom viery, apoštolom Krista a jeho svedkom vo svete.

Úloha obrancu viery znamená, že chránime seba i iných ľudí pred neverou a nástrahami zlého.

Služba laického apoštolátu je všetka naša činnosť, ktorou sa pričiňujeme o budovanie a vzrast Cirkvi. Apoštolovať môžeme dobrým príkladom, šírením Kristovho učenia, ale aj modlitbami a duchovnými obetami.

Úlohu svedka Ježiša Krista vo svete najlepšie spĺňame svojím životom a konaním.
Birmovaním dostávame aj nezmazateľný znak, ktorý nás dokonalejšie zjednocuje s Kristom a jeho Cirkvou.

-re-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.