Čas vysielaných sv. omší naživo na youtube, kanál Farnosť Víťaz

DátumDeňKde / Kedy / ÚmyselLiturgia
9.4.ŠtVíťaz
18:00
Za ZBP Bohuznámej osoby
ZELENÝ ŠTVRTOK
(biela)
10.4.PiaVíťaz
15:00
VEĽKÝ PIATOK
(červená)
11.4.SoVíťaz
19:30
40: Stanislav
BIELA SOBOTA  
Veľkonočná vigília
(biela)
12.4.NeVíťaz
10:30
Za ZBP rodiny
Stanislav Iskra  
  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
slávnosť s oktávou  
 (biela)
vyhľadať si možete sv. omšu, obrady www.youtube.com kanál Farnosť Víťaz alebo na našej webovej stránke bude každý deň aktuálny odkaz

Dekanátny futbalový turnaj miništrantov 2017

Naši miništranti sa aj tento rok zúčastnili na dekanátnom futbalovom turnaji.

Futbalový turnaj sa konal 7. augusta 2017 vo filiálke Jakubovany, rímskokatolíckej farnosti Sabinov.

Mladší miništranti z farnosti Víťaz sa umiestnili na 1. mieste a naši starší miništranti sa umiestnili  na 3. mieste.

Srdečne im blahoželáme a zároveň ďakujeme, že statočne reprezentovali našu farnosť.