Nové úradné hodiny

 Rímskokatolícky farský úrad sv. Jozefa, robotníka

082 38 Víťaz 473; tel.: 051/791 62 35; www.vitaz.rimkat.sk; email: vitaz@rimkat.sk
Úradné hodiny
kancelária RKFÚ

Utorok: 15:00 – 16:30*
Streda: 09:00 – 10:30
Piatok: 15:00 – 16:30*

*okrem prvopiatkového týždňa, kedy spovedáme

Marek Hnat, duchovný otec