Vznik sv. ruženca, tradícia ružencového bratstva a naše ružencové bratstvo

Ako a kedy vznikol ruženec?
Nikto presne nevie, ale píše sa, že keď bolo vo Francúzsku bolo okolo roku 1206 veľké prenasledovanie kresťanov a rozšírilo sa albínske kacírstvo, vtedy sv. Dominik v meste Tulus veľmi napomínal a káral ľud a ešte horlivejšie sa modlil k Panne Márii. Tri dni a tri noci vytrval v modlitbe na kolenách, až sa mu zjavila Matka Božia Kráľovná. Dala mu do rúk sv. ruženec s tým, že je to zbraň proti všetkým útokom a bludom a učila modliť sa ho. Sv. Dominik sa tomu veľmi potešil, začal sa ho modliť aj šíriť modlitbu sv. ruženca a zvíťazil.

Ako vzniklo ružencové bratstvo?
Tradícia hovorí, že istá zbožná žena chcela duchovne pomôcť misionárom. Tak začala vymieňať tajomstvá ruženca medzi 15 ľuďmi, ktorí uverili, že v spoločenstve je sila modlitby v Božích očiach účinnejšia. Toto sa začalo šíriť, až vzniklo ružencové spoločenstvo, ktoré dostalo názov ružencové bratstvo. Jeho šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V. je rehoľa dominikánov.

Kedy sa začal u nás sv. ruženec modliť?
Z ústneho podania našich prarodičov asi okolo roku 1890 – 1892. Najprv sa ho učili modliť v kostole s kňazom spoločne bez výmeny. Až keď sa do modlitby zapojilo viac ľudí, zakúpili sa tajomstvá, utvorili sa skupinky – každá mala aj svojho horliteľa, ktorý sa staral o svoju skupinu, o výmenu tajomstiev, ktorá v tom čase bola po domoch. Hlavný horliteľ nebol určený. Až v roku 1958, teraz už nebohý kňaz Peter Adamčák, to zmenil tak, že sa začala výmena tajomstiev v kostole oferou okolo oltára. Zvolil sa hlavný horliteľ – pani Helena Iskrová a nebohý Daniel Baloga ako dozorca. V roku 1996 pozvala hlavná horliteľka do našej farnosti rehoľníkov z rehole dominikánov z Košíc, ktorí prišli s pani Martou Uchalovou a upravili výmenu tajomstiev tak, ako je to teraz. Pani Helena Iskrová to viedla až do roku 2003, kedy odovzdala vedenie ružencového bratstva pani Kataríne Pacovskej. V decembri sa v kostole za prítomnosti dekanátneho horliteľa pána Petra Hatalu, duchovného otca O. Székelyho a horliteľov ružencových bratstiev konali voľby hlavného horliteľa. Stala sa ním pani Emília Uličná. Každý horliteľ dostal stanovy Ružencového bratstva, ktoré boli podrobne popísané aj v Spektre č. 9/2004 duchovným otcom Oliverom Székelym.
Naše ružencové bratstvo patrí do Sabinovského dekanátu, v ktorom je 31 ružencových bratstiev, z toho jedno rómske v Jarovniciach. Počet všetkých členov ružencového bratstva v sabinovskom dekanáte je 4 400. Od roku 1997 sú zaevidované v Dominikánskom mariánskom centre Salve v Košiciach. Raz v roku sa horlitelia ružencových bratstiev stretávajú na spoločnom stretnutí, aby si navzájom vymieňali skúsenosti a riešili problémy v jednotlivých bratstvách.

V našom ružencovom bratstve máme 47 ruží. Patríme medzi najväčšie ružencové bratstvá na Slovensku. Členmi sú deti od 7 rokov až po najstarších. Ruženec je u nás veľmi obľúbenou modlitbou azda preto, že je jednoduchý, má hlbokú a múdru jednoduchosť, po ktorej hladujeme a v ktorej nachádzame pokoj. Naši predkovia nám zanechali tradíciu hlbokých modlitieb rozlúčky so zosnulým členom ružencového bratstva a s prekrásnou ľudovou duchovnou piesňou „RUŽENCOVÉ BRATERSTVO VYSLALO K NÁM POSOLSTVO …“, v ktorej skrze ružencovú Pannu Máriu veriaci ľud prosí o záchranu duše zomrelého. Všetci, čo sa radi a úprimne modlia sv. ruženec alebo aspoň jeden desiatok, mohli by svedčiť o vyslyšaní prosieb. Modlíme sa ho denne s láskou. Veď to nevyžaduje veľa času, jeden desiatok trvá asi 5 minút a môžeme ho vsunúť do rannej alebo večernej modlitby. Máme pár ruží neúplných a preto, kto by cítil v duši a chcel sa stať členom ružencového bratstva, prijať záväzok denne pomodliť sa jeden desiatok ruženca, nech sa k nám pripojí a obetuje to za spásu svojej duše a duší celého sveta.

My starší vyzývame vás mladých ako aj našich birmovancov, ktorí počas krížovej cesty pri trinástom zastavení meditovali o bolestnej Božej Matke, ktorá ich vyzývala modliť sa sv. ruženec. Nevzdávajte sa toho jedného desiatku z ruženca. Hovoríte, že nemáte čas, že sa ho zabúdate modliť. To je len výhovorka. Tak ako je vašou povinnosťou učiť sa, aby ste boli užitoční pre spoločnosť, tak je aj našou kresťanskou povinnosťou milovať Pannu Máriu a pomáhať jej v duchovnom boji s ružencom v ruke za obrátenie hriešnikov a zachraňovať duše. Ona vám to v živote stonásobne vynahradí. Veď ruženec je bezpečným sprievodcom na cestách, len skúste si zaspievať pieseň „PO MATKE ZDEDENÝ RUŽENEC VZÁCNY MÁM“ a pochopíte jeho silu a pomoc.

4. apríla na sviatok Zvestovania Pána bude hodinu pred sv. omšou sv. ruženec formou večeradla s Pannou Máriou. Budeme sa ho modliť spolu so spoločenstvom z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z Košíc. 8., 9. a 10. apríla 2005 bude sa u nás konať duchovná obnova vedená pátrom Šimonom Tyrolom, promótorom pre ružencové bratstvá na Slovensku. Ctitelia Panny Márie a sv. ruženca, využime tento milostivý čas na svoju vnútornú duchovnú obnovu.

„S ružencom v ruke prichádzame k Tebe Mária ako k bráne neba: „Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás! V požehnanom čase Veľkej noci prajem všetkým členom Ružencového bratstva hojnosť Božích milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a plnosť radosti veľkonočného tajomstva.“ Týmto veľkonočným pozdravom sa nám prihovoril náš dekanátny horliteľ Peter Hatala a zároveň udelil pamätné poďakovanie horliteľke ružencového bratstva Helene Iskrovej za dlhodobú prácu v bratstve. K tomuto poďakovaniu sa pripája aj duchovný otec spolu s členmi ružencového bratstva vo Víťaze.
Náš e-mail: ruza@rimkat.sk

spracovala Emília Uličná a Helena Iskrová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.