“Prišli sme sa mu pokloniť”

Dobre poznáme stať z evanjelia o mudr-coch. Odišli, lebo uvideli hviezdu na východe až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Nesmierne sa zaradovali, keď uvideli dieťa s Máriou, „padli na zem a klaňali sa mu“. A potom „inou cestou sa vrátili do svojej krajiny“ (porov. Mt. 2, 1-12).

„Prišli sme sa mu pokloniť“ je témou 20. Svetového dňa mladých v Kolíne nad Rýnom (august 2005).
Čo to znamená pre nás všetkých? Mudrci boli tí, čo skúmali chod nebies. Túžili nájsť pravdu. A našli ju v Betleheme, čo značí „dom chleba“. V skromnej betlehemskej maštali mrzlo na troche slamy „pšeničné zrno“, ktoré prinesie veľkú úrodu.
Aj my hľadáme pravdu, študujeme, chceme poznať čo najviac. Ale hľadajme dobre, študujme usilovne a nájdeme v človekovi, v sebe Boží obraz, nájdeme veľkú pravdu: jednorodený Syn Boží sa zriekol svojej prirodzenosti a prišiel na zem, aby zomrel na kríži. On, hoci bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili. To je úžasné tajomstvo!
Pápež Ján Pavol II. nás vyzýva s vierou kráčať po Spasiteľovej ceste, od chudoby jasličiek až po otupenosť kríža a vtedy lepšie pochopíme tajomstvo jeho lásky, ktorá vykupuje ľudstvo. Neostane nám nič, len klaňať sa mu ako mudrci. Keď ho nájdeme, máme sa mu klaňať. Ten istý Ježiš je prítomný aj v Eucharistii svojím telom, krvou, dušou a božstvom ako pokrm do večnosti. Neváhajme a pristupujme k svätému prijímaniu v Roku Eucharistie. Svätá omša s prijímaním sa stá-va skutočným stretnutím lásky.
Buďme ctiteľmi pravého Boha a priznajme mu prvé miesto vo svojom živote. Nepod-ľahnime módam, ktoré zanechávajú vnútri človeka duchovné prázdno. Milujme Krista! On je skalou, na ktorej si budumte svoju budúcnosť i solidárnejší a spravodlivejší svet. Aj my prinesme Bohu zlato – život a nasle-dujme ho s láskou. Kadidlo – to sú naše modlitby každý deň. Myrhu ako cit plný vďačnosti za jeho obetu na kríži.
Ako mudrci aj my odchádzajme po spoznaní Krista a prijatí pod spôsobom chleba inou cestou. „Iná cesta“ naznačuje konverziu – obrátenie. Stretnutie s Kristom a prijatie jeho evanjelia mení náš život k väčšej kvalite a vedie k odovzdávaniu vlastnej skú-senosti ostatným. Je ešte mnoho mladých, ktorí nepoznajú Krista. Je to úloha všetkých nás, mladších aj starších.

duchovný otec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.