EXERCÍCIE (XVII. časť)

V rámci katechézy – nášho kresťanského vzdelávania – vám chceme v niekoľkých častiach na pokračovanie ponúknuť exercície podľa vzoru sv. Ignáca z Loyoly. Uvedomujme si navzájom potrebu takéhoto vzdelávania. Často sa stáva, či už doma, na ulici alebo aj v práci, že dostaneme otázku, týkajúcu sa našej viery. Nech sú tieto riadky duchovným pokrmom, ktorý v nás vzbudí radosť nad pôsobením Ducha Svätého. Nech Duch Svätý naplní myseľ, ale i naše srdcia.


Hovoríme o „tajomstvách“ Ježišovho života – o tajomstve zvestovania, narodenia, o tajomstve umučenia. Ide o jednotlivé spásne udalosti, ktoré tvoria jedno tajomstvo, tajomstvo Ježišovho života a poslania. Zahrnuté sú do toho Ježišove slová i jeho činy, náuka, zázraky a ostatné jeho skutky pokory, lásky a služby.

Tak ako celý Ježišov život bol ponukou milostí, sú touto ponukou aj jeho slová a jeho činy – z nich najviac jeho smrť a jeho vzkriesenie. Cirkev veľmi zavčasu vyjadrila vo Vyznaní viery hlavné tajomstvá Pánovho života: „počal sa z Ducha svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel, bol ukrižovaný, zomrel, tretieho dňa vstal zmŕtvych…“

V kresťanskom vyučovaní mali tieto skutočnosti prvoradé miesto. O nich hovoria evanjeliá. Cirkev si pripomína tieto tajomstvá slávením bohoslužobného roka, počnúc od adventu, cez Vianoce, pôst, Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu až po sviatok Krista Kráľa. Každých sedem dní slávi deň Ježišovho vzkriesenia, deň Pánov – nedeľu.

Keďže tajomstvá Pánovho života sú vyjadrené Božím slovom v evanjeliách, treba siahať v prvom rade k tomuto prameňu. Kedysi sa požadovalo od vzdelaných mníchov, a to v rámci liturgických nariadení, aby sa naučili naspamäť celý Nový zákon. Tým si mali udržiavať živú prítomnosť Kristových tajomstiev a mali stále porovnávať svoje správanie so živou osobou Pánovou. Tu už išlo o nasledovanie Krista. V tomto duchu písal svoje listy svätý Ignác z Antiochie pred svojim mučením a vyjadroval v nich túžbu nasledovať Pána vo všetkom a byť jeho opravdivým učeníkom (Rim 4,2). Tu sa už tajomstvá Pánovho života stávali vzorom, ale aj opravdivou silou života.

Tento postoj viery voči tajomstvám Ježišovho života zapustil v Cirkvi hlboké korene a poznačil kresťanský život mnohých národov. Začali sa utvárať jednotlivé prúdy duchovného života, poznačené jednotlivými tajomstvami. Na prvom mieste bola tu oddávna tradícia benediktínska – Pánov život sa odrážal v pravidlách rehoľného života. Okolo roku 1100 už jestvovali „rozjímania o detstve a utrpení Pánovom“. Okolo známeho kláštora v Cluny vznikali „meditácie o umučení a zmrtvychvstaní Kristovom“, o jeho siedmich slávach na kríži. Zdôrazňovali osobitne hĺbku a krásu tajomstva Vianoc. Iní povzbudzovali venovať jednotlivé hodiny dňa rozjímavej spomienke na udalosti umučenia, krížovej cesty a prebodnutého boku Pánovho. Tým sa neobyčajne zvrúcňovala nábožnosť veriacich.

Františkánske hnutie znamenalo novú jar nábožnosti voči tajomstvám Ježišovho života. Svätý František Beverello z Assisi celým svojím zjavom a kázňami oživoval Krista evanjelií. Jeho slávenie vianočného tajomstva v lese v Greccio roku 1223 dalo podnet k rozkvetu jasličiek po celom svete a obohatilo ľudovú nábožnosť. Keď františkánske hnutie preniklo do teológie, svätý Bonaventúra dal podnet k takzvanej „afektívnej nábožnosti“, ktorá sa obracala v kontemplácii na tajomstvá narodenia a umučenia Pána Ježiša. Jemu sa pripisovali oslavné „Meditstiomos vitae Christi – Rozjímania o živote Kristovom“. Tieto mystické Kristove životy boli predchodcami neskorších skutočných Ježišovych životopisov, napríklad od Rudolfa Saského. Rozjímaním nad Kristovým životom sa veriaci usilovali nasledovať Krista – človeka – imitatio humanitatio Christi. V tomto duchu vzniklo aj „Nasledovanie Krista“, i keď v ňom pohľad človeka Ježiša nie je na prvom mieste. „Nasledovanie Krista“ spolu so „Životom Kristovým“ od Rudolfa zapôsobilo veľmi hlboko na Ignáca z Loyoly – umožnilo vznik „Duchovných cvičení“, v ktorých sa venuje veľká pozornosť práve rozjímaniam nad Kristovým životom. „Tajomstvá života nášho Pána“ sú obsahom takzvaného druhého, tretieho a štvrtého týždňa exercicií.

Stretnutie s Pánom v tajomstvách jeho života oživuje aj dnes celý liturgický život Cirkvi. Veď tieto tajomstvá sú prítomné nielen v jeho slove, ktoré počúvame pri bohoslužbe, ešte výraznejšie sú prítomné vo viditeľných znakoch, vo sviatostiach, v ktorých pôsobí i dnes sám Pán.

Mgr. Ladislav Franc, výpomocný duchovný

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.