Zádušné sv. omše a pohrebné obrady o. Juraja Riška

10:00 Zádušná svätá omša za kňaza, Kostol sv. Štefana Uhorského, Košické Olšany

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. apríla 2021 o 10.00 hodine v Košických Oľšanoch.

Vzhľadom k aktuálnym bezpečnostným a hygienickým opatreniam bude možné si pohreb pozrieť v spomínanom čase na tejto stránke. www.jurajrisko.sk

14:00 Zádušná sv. omša a pohrebné obrady o. Juraja Riška, Kostol Všetkých svätých, Humenné

Po svätej omši budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne

o. Marek Hnat oznamuje, aktualizácia 01.01.2021

Od 1. januára do 24. januára 2021 sú POZASTAVENÉ VEREJNÉ BOHOSLUŽBY

  • Úmysly sv. omši budeme sláviť súkromne tak ako boli prijaté a vyhlásene
  • Vysielať online sv. omšu z nášho farského kostola budeme aj naďalej v nedeľu o 10.30   a sviatky podľa programu. (www.farnostvitaz.sk)
  • Platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky
  • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza
  • V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu
  • Farský kostol je otvorený iba pre súkromnu modlitbu