Premigrovali sme!

L.I.CH.

Pozdravujeme všetkých návštevníkov našej web stránky rímskokatolíckej farnosti Víťaz.
Chceme Vám oznámiť, že dnešným dňom sme prešli na novú doménu:

www.farnostvitaz.sk

Na pôvodnej doméne www.vitaz.rimkat.sk bude dočasne nastavené presmerovanie.

Emailové adresy ostali nezmenené:

vitaz@rimkat.sk – osobná schránka duchovného otca

spektrum@rimkat.sk – redakcia časopisu Spektrum

Ďakujeme za pochopenie.

-re-