Redakcia ako spoločenstvo

Asi každý bude so mnou súhlasiť, keď poviem, že pre človeka je dôležité to, v akom prostredí pracuje. Kvalita pracovného prostredia závisí od pracovných podmienok cez technické vybavenie až po medziľudské vzťahy. Aké by vlastne toto prostredie malo byť?

Redakcia ako spoločenstvo
Má byť redakcia spoločenstvom alebo stretaním sa ľudí? Redakcia môže byť miestom, kde každý člen skupiny príde, splní svoju úlohu a má s ostatnými len pracovný kontakt, vtedy je redakcia miestom stretania sa ľudí. Napriek tomu redakcia môže byť aj niečím viac, a to spoločenstvom. Človek je totiž bytosťou, ktorá sa potrebuje zdieľať s inými osobami, potrebuje rásť odborne aj ľudsky, prijímať aj dávať. Práve spoločenstvo je miestom, kde sa môže otvárať druhým a rásť. Je veľkým prínosom a obohatením, ak môžete s niekým spolupracovať na projekte alebo ak sa môžete s niekým poradiť. Napr. keď dvaja redaktori spolu píšu článok a skrze vzájomnú spoluprácu spoznávajú systém práce toho druhého. Redakcia, ktorá je miestom, kde si ľudia pomáhajú, radia si a vytvárajú jedno spoločenstvo je viac než len stretaním sa.
Redakcia ako práca pre určitý cieľ
Pre zápal človeka sú dôležité dva prvky. Pre prácu je dôležité, aby mala cieľ, pre ktorý je vykonávaná. Ak človek má tento cieľ, práca pre neho má zmysel. V médiách má tento cieľ dvojaký význam. Z pohľadu novinára je to prinášanie objektívnych informácií a z pohľadu médií je to zameranie média. Pre redaktora by malo byť dôležité, pre aké médium pracuje, či toto médium je pravdivé alebo nie. Druhým prvkom je šéfredaktor. On by mal byť tým, kto svojou charizmou a zápalom dokáže zapáliť ostatných pre cieľ a zároveň povedie redakciu ako spoločenstvo. Šéfredaktor je tým, kto je zodpovedný za to, aké prostredie v redakcii bude, či už po odbornej alebo ľudskej stránke.
Redakcia ako stretnutie ľudí
Pre budovanie vzťahov je dôležité, aby bol priestor a čas pre ich rast. Je len prínosom, ak ľudia z redakcie mimo pracovný čas spolu podniknú nejakú akciu, či už ide o spoločný výlet alebo návštevu kina. Ak chceme objaviť bohatstvo druhého človeka, musíme si dať tú námahu spoznávať ho. Je obohatením, ak ostatní členovia redakcie nie sú len spolupracovníkmi, ale i niekým, koho poznáme a komu dôverujeme. Práca v redakcii, ktorá je spoločenstvom, je pre človeka miestom, v ktorom sa mu príjemne pracuje a na ktoré sa teší. Vďaka rôznorodosti profesií (grafika, fotografia, korektúra …) a množstve ľudí je tiež bohatým zdrojom rôznych ľudských pohľadov a svetov.
Redakcia ako kresťanské spoločenstvo
Kresťanské spoločenstvo posúva úroveň spoločenstva vyššie. Už to nie je len stretnutie ľudí a budovanie vzťahov medzi nimi, ale i budovanie vzťahu k Bohu. Človek tak neostáva sám pri budovaní vzťahu s Bohom, ale buduje svoj vzťah aj skrze ostatných ľudí. V redakcii môže tento vzťah byť budovaný skrze spoločnú modlitbu, meditáciu či duchovné cvičenia. Takéto spoločenstvo je utvárané skrze Krista a od neho čerpá silu a požehnanie pre svoju prácu. Práca v takejto redakcii už nie je prácou pre „nejaký“ cieľ, ale účasťou na budovaní Božieho kráľovstva.
Redakcia ako priestor pre odborný rast
Pre odborné napredovanie členov redakcie je potrebné, aby boli vytvorené podmienky. Tým, že člen redakcie pracuje na určitej pozícii, získava skúsenosť. Ale to nestačí. Pre odborný rast je potrebné získavanie nových informácií a rozširovanie obzoru. Je niekoľko možností, ako riešiť tento problém, napr. stretnutím sa s členmi inej redakcie a vzájomnou výmenou skúseností alebo pozvanie človeka do redakcie, ktorý je odborníkom a urobí prednášku. Stretol som sa už aj s takým riešením, že vedenie časopisu občas kupuje pre svojich redaktorov odborné časopisy alebo knihy. Ak má byť médium kvalitné, musí investovať do svojich pracovníkov.

prevzaté z eNetwork

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.