Slávnosť 250. výročia Nájdenia sv. kríža v Hrani


Každý má svoj kríž. Ale každý má zároveň svoje šťastie. Aj keby bol kríž veľký až po samé nebo a šťastie maličké ako zrnko piesku, je potrebné starať sa o neho … Lebo šťastie je takou úlohou ako kríž. A je možné premárniť ho takisto ako utrpenie.
Kríž je pre nás kresťanov znakom víťazstva Krista nad smrťou. Stačí, ak vykonáš na sebe znak kríža a už celé tvoje telo od stôp až po hlavu bude očistené … Snaž sa vždy nábožne vykonať znak kríža na svojom čele, ten viditeľný a vyskúšaný znak utrpenia Pána ťa ochráni pred diablom, keď ho budeš vykonávať nie preto, aby ťa videli ľudia, ale s vierou, používajúc ho vedome ako ochranný štít.

13. máj je pre každého kresťana veľkým sviatkom. Pred 90 rokmi sa vo Fatime zjavila trom malým deťom Františkovi, Hyacinte a Lucii Panna Mária. A práve 13. máj bol aj pre našu farnosť v Hrani veľkým sviatkom. V tento deň sa konala odpustová slávnosť spojená s nevšedným výročím. Náš starobylý kostol, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou oslávil 250. výročie svojho vzniku. Hranský kostol bol dominantou obce už v stredoveku. V polovici 18. storočia ostal pôvodný chrám opustený a postupne chátral. Nakoniec sa hranský zemepán Ján Okolicsányi rozhodol pôvodný kostol zbúrať a na jeho miesto dal v roku 1757 vystaviť nový rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. kríža, ktorý v Hrani stojí dodnes. Na jeho hlavnom oltári je obraz ukrižovaného Ježiša,ktorý nám dodáva silu, lásku a nádej. Jemu zverujeme svoje bolesti a kríže každodenného života a veríme, že naše prosby budú vyslyšané. V našom kostole pôsobilo viacero kňazov. Od roku 2004 je naším duchovným otcom vdp. Vladimír Čech, rodák z Víťaza.

V to nedeľné ráno nám prialo aj samé nebo. Z oblohy sa na nás krásne usmievalo slniečko a svojimi teplými lúčmi rozohrialo aj naše srdcia, aby sme sa v jednote a láske spojili a duchovne prežili spoločné chvíle pri slávení sv. omše. Pred sv. omšou sa veriaci zhromaždili pred oltárom, otvorili svoje srdcia a spoločne sa spojili s Pannou Máriou pri modlitbe večeradla. V našom kostole sme privítali kňazov gréckokatolíckej a reformovanej cirkvi so svojimi veriacimi. Tejto slávnosti sa zúčastnili aj kňazi trebišovského dekanátu. Za hlaholu zvonov vstúpil do nášho kostola vzácny hosť Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Jeho príchod vyvolal v našich srdciach nesmiernu radosť a dojatie. Jeho slová, ktoré odzneli v homílii sa nám hlboko vryli do našich sŕdc a myslí. S veľkou radosťou sme privítali našich priateľov z Víťaza – mamku nášho duchovného otca Františku Čechovú spolu s jej rodinou. Na sv. omši sa zúčastnili aj veriaci zo susedných obcí a blízkeho okolia. Obetné dary chlieb a víno prinášala pred oltár naša mládež v pekných, pestrých ľudových krojoch. Z evanjelia vieme, že Pán Ježiš mal veľmi rád deti: „Nechajte maličkých prísť ku mne“, preto obetné dary prinášali aj mladé rodiny – rodičia so svojimi deťmi ako poďakovanie Pánu Bohu za dar najvzácnejší – za ich zdravé a šťastné deti.

Celá sv. omša sa niesla v duchu lásky k Pánu Ježišovi, ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život. Bez cesty nemožno ísť, bez pravdy nemožno poznávať, bez života nemožno žiť. Ja som cesta, po ktorej máš kráčať, pravda, v ktorú máš veriť, život, v ktorý máš dúfať.“

V závere sv. omše sa náš duchovný otec poďakoval všetkým prítomným za účasť na tejto slávnosti. Naše dievčatá sa poďakovali otcu biskupovi a odovzdali mu kytičku kvetov a kríž ako symbol nášho kostola. Vrelá vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto nádhernej slávnosti. Spoločne so všetkými veriacimi ďakujeme Pánu Bohu, že sme v jednote a Božej láske prežili požehnanú nedeľu.


A čo dodať na záver? Drahí priatelia z Víťaza! Ďakujeme vám, že ste prišli medzi nás, aby sme spoločne v modlitbách a v Božom milosrdenstve oslávili 250-te „narodeniny“ nášho kostola. Veríme, že ste sa medzi nami dobre cítili a ďakujeme za krásne a povzbudivé slová, za modlitby za našu farnosť. Spoločne prosme nášho Nebeského Otca o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. Srdečne Pán Boh zaplať za duchovnú pomoc. Prajeme vám, aby Pán Boh vo svojej láske a všemohúcnosti ukázal, že stojí za vami a že ste jeho deti. Nech vás požehná Boh a nech splní túžby vašich sŕdc.

Vaši kresťanskí priatelia z Hrane

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.