Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Ak sa manželia nebudú pridržiavať čistoty myslenia, zmetie nás to do záhuby a rozkladu. Muži i ženy majú často vnútorný pocit nehodnosti. Ich problém spočíva v nemorálnom myšlienkovom svete a živote. To vyciciava a odčerpáva silu pre duchovný život. Očistou myšlienok však otvárame dvere mnohým veciam, ktoré chce Duch Svätý robiť v našom živote.

Ak manžel mentálne pácha cudzoložstvo s Claudiou Schifferovou, ako vôbec môže jeho manželka naplniť jeho očakávania? Ak sa manželka denne kŕmi seriálmi, ktoré sú plné oslavy nedovoleného sexu, v mysli si vytvára túžbu po amorálnosti. Čoskoro sa mentálna túžba premení na túžbu jej srdca. Bez toho, aby si uvedomila, čo sa deje, chytí sa túžob postáv, ktoré sleduje v televízii. Pozerá sa na to, čo chce vidieť. Niektoré ženy chcú iného muža takého, ktorý by naplnil ich citové potreby.

Muži i ženy si musia uvedomiť vážnosť problému. Nemorálne myslenie sa príliš často považuje za nekontrolovateľné. Muž ospravedlňuje svoje myšlienky prenesením viny na tvrdenie, že robí len to, čo robí každý iný muž. Len čo si uvedomíme, čo o tom hovorí Písmo, spoznáme, aká je dôležitá naša myseľ pre Boha. Vtedy dovolíme preniknúť Jeho slovu do našich sŕdc a môžeme byť oslobodení. Sme časťou Boha! Obliekol nás do svojho obrazu. Boh môže, ak my chceme, vyprázdniť našu myseľ od všetkých zmyselných myšlienok. Nemožno však očakávať, že to očistenie bude trvalé. Musíme sa starať o obnovovanie svojej mysle duchovnými zdrojmi, ktoré nám Boh poskytuje vo svojom Slove.

Tajomstvo učenia sa, ako mať čisté srdce, si vyžaduje dve veci:

1. naučiť sa, čo Písmo hovorí o mysli,

2. nechať prejsť Božie slovo z našej mysle do srdca. Srdce znamená centrum osoby, ktorou som ja. To „centrum“ musí byť presvedčené skôr, ako urobím nejaké dôležité zmeny vo svojom živote. Ježiš šiel až tak ďaleko, že už len chcieť cudzoložiť je v Božích očiach skutkom cudzolož­stva. Je to také mocné, že vnímaví kresťanskí manželia sú natoľko šoko­vaní, že urobia záväzok a vzdajú sa nemorálnych a nečistých myšlienok.

Keď muž a žena prijmú Ježiša ako Spasiteľa, povie sa im: „Prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23). Ak muž pohliadne na ženu, v ktorej prebýva Boh a má cudzoložné myšlienky, chce spáchať cudzoložstvo s Božím chrámom! Chápanie tohto faktu nám pomáha porozumieť, prečo biblia tak často hovorí o cudzoložstve, nemorálnosti a zlých myšlienkach. Satan chce, aby človek chlípnil po Bohu!!! On nás neustále pokúša.

Ak chce byť človek oslobodený od nečistých myšlienok, má na to mnohé zdroje. Písmo hovorí o Božej vôli s našimi myšlienkami veľmi veľa. Ak denne rozjímame nad úryvkami v biblii, naše rozhodnutie sa veľmi posilní. Kresťanskí manželia si neuvedomujú, akú dôležitosť Boh kladie na morálku v skutkoch a čistotu v myšlienkach. Len málo mužov chápe, koľko biblia o tom hovorí. Slová Písma však musia byť prijaté do srdca a treba o nich rozjímať pravidelne. Ak človek odmietne venovať pozornosť zdrojom, ktoré Boh dal, zrejme bude opäť vlákaný do temnoty a beznádejnosti nemorálnosti. Ak bude často a pravidelne rozjímať nad týmito slovami, Duch Svätý mu poskytne všetku potrebnú silu, aby mohol uniknúť tomuto hriechu, proti ktorému Boh tak veľmi silno hovorí. On povedal: „Vy ste už čistí pre Slovo, ktoré som vám povedal“ (1Jn 15, 3).

Prijatie Ducha Svätého za Pána našich myšlienkových návykov je viac ako mentálne rozhodnutie. Toto rozhodnutie nás zaväzuje na trvalý postoj proti nečistým myšlienkam
. Len čo toto úplné rozhodnutie urobíme, Duch Svätý sa podujme pomáhať nám vo všetkom, čo nedokážeme urobiť sami. Keď zaviažeme svoje mysle na sväté myšlienky, podriaďujeme myšlienky kontrole Ducha Svätého. To otvorí cestu k životu služby Bohu a zatvorí dvere nevýslovnému utrpeniu, ktoré prichádza, ak sme neposlušní.

Možno sa budete zamýšľať: „Čo sa stane, ak urobím záväzok Bohu, že budem uvažovať iba čisto a potom zasa upadnem do starých myšlienok?“ Odpoveď nájdeme vo veľmi povzbudivom prísľube: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti“ (1Jn 1, 9). Ján nás tiež uisťuje, že keď nás Ježiš oslobodí, budeme skutočne oslobodení! A kto sa chce vzdať slobody preto, aby sa vrátil do pút? Duch Svätý nikoho nenúti. On chce aby sme prijali Jeho vedenie. Potom nás chce viesť tak, aby sme mali sväté myšlienky, nech sme hocijako ďaleko od dosiahnutia tohto cieľa.

Vieme, že zlé sily podnecujú nemorálnosť po celom svete. Výsledky sú ničivé. Nemožno zmerať bolesť a utrpenie zapríčinené nemorálnosťou. Pomyslime si len na rozvody, deti zbavené úplnej rodiny, chudobu, citové zrútenia, pohlavné choroby … Nemorálnosť myslenia a zmyselnosť vychádza zo srdca a je hriechom srdca! Človek má najprv „niečo“ vo svojom srdci a až potom sa tým môže zaoberať a konať.

Biblia často zdôrazňuje, že našim prvým záujmom by mal byť duchovný stav našich sŕdc. Každý Boží prísľub ide s podmienkou, že budeme poslušní. Pokúsme sa o to. Aby sme ho od Boha dostali, musíme splniť Jeho požiadavku – byť v Kristovi. V tejto generácii sa veľmi málo písalo a učilo o potrebe byť čistým v srdci, v myslení i predstavivosti. Sväté písmo je plné Božích výziev byť čistým v túžbach a myšlienkach. Sú to oblasti, v ktorých vyhrávame skutočné víťazstvá. Mužov i ženy svet vťahuje do bahna náruživého, cudzoložného a chlípneho myslenia. Nemáme konať také skutky, a nemáme sa nimi zapodievať ani v mysli!!! Nemorálne myslenie nás oberá o duchovnú moc, ktorú by sme mali mať. Satan to vie a navádza nás na neposlušnosť voči Bohu.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.