Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Ježišovo umývanie nôh učeníkom sa môže niektorým manželom zdať jednoduchým, obyčajným gestom – pre mnohých to môže byť pohoršujúce. Bezmocný a bezbranný človek prebúdza tie najkrajšie a najpozitívnejšie vlastnosti silnejších, mocnejších: vyzýva ich k súcitu, k „inteligentnej“ láske, a nie iba k citom. Tí, ktorí sú slabí, pomáhajú tým schopnejším objaviť ich ľudskosť, zanechať súperiaci svet a svoju energiu venovať službe lásky, porozumenia, spravodlivosti a pokoja. Slabí učia silných vnútorne prijať slabosti a prehry života, ktoré často skrývame za maskou.

Jedným z nebezpečenstiev dnešnej spoločnosti je fakt, že sa neprimerane zdôrazňuje potreba byť nezávislým, autonómnym a úspešným, ktoré sa dosahujú súťažením a silou. Na druhej strane existuje nebezpečie podceňovania najvnútornejšej potreby každého z nás – budovať plnohodnotné a trvalé vzťahy. Tie by sme mali pestovať nielen k Bohu, ale aj k ľuďom.

Ľudskú zrelosť dosiahneme vtedy, ak budeme svoje vzťahy prežívať hlbšie a budeme otvorenejší voči ostatným – vždy pripravení im slúžiť. Či nie sme všetci – muži aj ženy – zodpovední za budovanie sveta, v ktorom bude viac solidarity a priateľstva? Uzatváraním sa do seba udusíme svoje srdci a silu lásky, ktorá v nás drieme. Stávame sa ľahostajnými k okoliu.

To všetko vedie k obrovskej nerovnosti medzi slabými a silnými a v konečnom dôsledku k žiarlivosti, závisti a nenávisti, ba aj k vojnám. Správny a dobrý vzťah vedie k jednote, ktorá pramení z lásky a pre lásku, kde každý človek dáva a zároveň prijíma.

Rodina a manželstvo je miestom prirodzenej dôvery a rešpektu. Prináša to so sebou pokoru, otvorenosť, ale aj bezbrannosť.
Delíme sa spoločne nielen o dary a zdravie, ale aj o chudobu a svoje obmedzenia. Komunikácia medzi manželmi je živou súčasťou jednoty. Potrebujeme zdieľať svoje myšlienky, vieru, nádeje i svoje ťažkosti a obmedzenia. Ľudia sa môžu za slová, myšlienky, teórie, postavenie a moc skryť. Ale ich skutočná osobnosť vychádza na povrch skrze ich gestá, výraz tváre a spôsob, akým sú schopní otvoriť sa voči iným, voči ich potrebám a tak budovať priateľstvá.

Milovať svojho partnera neznamená v prvom rade pre neho niečo robiť; znamená to pomáhať mu objavovať vlastnú krásu jeho duše, jedinečnosť, svetlo skryté v jeho srdci a ukrytý zmysel jeho života.
Láska milovanému človekovi prináša nádej a tá zas túžbu žiť a rásť. Táto komunikácia lásky si niekedy vyžaduje slová, ale láska je skôr sprostredkovaná neverbálnymi prostriedkami – naším postojom, pohľadom, našimi gestami a úsmevom. Pamätajme, že náš partner si oveľa skôr všimne naše ochotné srdce a pocíti veľmi príjemne prejavy srdca, ako iba sľubné a prázdne slová.

Evanjelium nám odhaľuje, že Ježiš prišiel zmeniť naše srdcia. Umývanie nôh odhaľuje, ako Ježiš vedie svojich učeníkov k tomu, aby ich služba a láska vychádzali zvnútra. Priateľstvo a vzťah, ktorý v sebe ukrýva – umývanie nôh – spôsob, ktorým sa vyjadruje láska a úcta voči inému človekovi – je prejavom tej najkrajšej lásky oboch manželov. Pri „umývaní nôh“ prebieha najdôležitejšia a základná komunikácia na úrovni dotyku, prítomnosti a neverbálnej komunikácie. Pri „umývaní nôh“, keď je láska prijímaná a dávaná, dôvera a pokoj otvárajú srdce, ktoré prežiari tvár i celé telo. Ak je naše telo naozaj miestom, kde prebýva Boh, ak je svätou zemou, malo by to ovplyvniť všetky naše vzťahy. Keď sa stretávame s ľuďmi, keď sa ich dotýkame, mali by sme to robiť s omnoho väčšou úctou, veď ich život je posvätný, teda aj život môjho partnera!!! Uvedomujeme si to ?!

Keď Ježiš umýval učeníkom nohy a prikázal im, aby robili podobne, ukázal nám, aké je dôležité stretávať blížnych, dotýkať sa navzájom jednoducho, s citom a nesmiernou úctou, pretože každý človek je vzácny, a o to viac náš životný partner!!!

ODPUSTENIE DÁVA ŽIVOT OBOM PARTNEROM:

Vo Svätom písme voda symbolizuje život a odpustenie. Voda čistí, umýva, osviežuje a dáva život. Bez vody niet života. Zem sa mení na púšť a život na smrť.

ODPUSTIŤ znamená darovať život, odstrániť prekážky, ktoré stoja v ceste nášmu priateľstvu a jednote – sú to vnútorné a psychické múry, ktoré nám v manželstve bránia vzájomnému dialógu, úprimnej a otvorenej komunikácii.

Odpustiť znamená už viac druhých nesúdiť a neposudzovať. Odpustenie láme komunikačné bariéry a dovoľuje nám povedať: „Vážim si ťa takého, aký si, milujem ťa a chcem, aby si žil po mojom boku.“ Uvažujme teda: nie je umývanie nôh prototypom sviatosti zmierenia, v ktorej Ježiš dal kňazom moc odpúšťať hriechy? Nohy sú symbolom postavenia a niekedy aj moci. V niektorých kultúrach si ľudia navzájom bozkávajú nohy na znak úcty a poslušnosti. Ježiš umyl nohy učeníkom, aby očistil ich túžbu po moci a sláve a aby ich obmyl od sklonu zneužívať moc. Bez nôh sa sami nepohneme. Sv. Bernard hovorí, že „chodidlá predstavujú túžby a želania našej duše“, ktorými sú nežnosť a láska. To potvrdzuje, že „sviatosť“ umývania nôh nám naznačuje odpustenie našich každodenných hriechov.

Všetci sme hlboko zranení v našej schopnosti vytvárať vzťahy a milovať. Bojíme sa iných ľudí a zvlášť sme vystrašení z inakosti. Usilujeme sa skôr druhých ovládať, čím ich zraňujeme, šliapeme po ich slobode. Preto Ježiš svojím skutkom – umývania nôh – odpúšťa svojim priateľom nedostatok súcitu, láskavosti a lásky k ostatným ľuďom; a to isté ukazuje aj nám, manželom. Týmto gestom chce povedať: „Milujem ťa takého, aký si.“ Ježiš nás chce úkonom umývania nôh vyzvať, aby sme moc uplatňovali s pokorou ako službu.

Niekedy autorita partnera predstavuje iba silu. Ak máme v rukách moc, začneme všetko a všetkých organizovať a prestávame byť citliví k najbližším. Preto sa učme od Ježiša – navzájom si umývať nohy.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.