Stretnutie členov Ružencového bratstvaV túto sobotu sa konalo 1. stretnutie členov Ružencového bratstva, ktorým sa začína 9-ročná príprava na oslavu 800-ého výročia schválenia dominikánskej rehole a šírenia modlitby posvätného ruženca.

V krásnom dominikánskom kostole nás privítal promótor Fr. Šimon Tyrol. Redaktor časopisu Svätý ruženec nám porozprával, ako sa tento časopis tvorí. O práci svojej i celého redakčného tímu rozprával s láskou a nadšením. Nás, prítomných, prosil o modlitbu a povzbudzoval nás, aby sme aj my pomáhali pri jeho tvorbe svojimi svedectvami, ako sme cez modlitbu pocítili Božiu lásku, jeho milosť a pomoc. Pani Tóthová nám vo svojom príhovore priblížila históriu vzniku dominikánskeho rádu a modlitby svätého ruženca.

Fr. Tyrol svojim príhovorom otvoril tému o sile modlitby otázkou na nás prítomných. Spýtal sa: „Ako a koľko sa modlíme…?“ Keď nikto neodpovedal, po chvíľke ticha nám oznámil, že ak sa nemodlíme 24 hodín denne, modlíme sa málo a zle! Po tomto zvláštnom úvode nám začal rozprávať a vysvetľovať, v čom je krása modlitby a zvlášť modlitby posvätného ruženca. Zdôraznil, aby sme nikdy neposudzovali, kto sa modlí dobre, pekne a kto zle, lebo nie slová, nie krásny prednes, nie počet Otčenášov a Zdravasov, ale úprimný rozhovor s Bohom ako Otcom, s pokorným a milujúcim srdcom dieťaťa. V tom spočíva krása modlitby. Svojimi slovami nás pozýval k modlitbe posvätného ruženca, lebo cez túto modlitbu Panna Mária vyprosuje pre nás všetkých milosti, aby sme život prežívali ako Božie deti. Vyzýval nás ku spoločnej modlitbe v rodinách, lebo sila modlitby spája všetkých členov, aj keď sú mimo domova. V týchto rodinách vládne láska a vzájomná úcta. Modlitba posvätného ruženca je najlepším prostriedkom na dosiahnutie dvojakého cieľa: naučíme sa dobre modliť a správne žiť. Pri modlitbe však nesmieme zabúdať prosiť Ducha Svätého, aby nás on viedol a posväcoval. Spoločnou modlitbou posvätného ruženca svetla a loretánskymi litániami sme pozdravili Kráľovnú mája. Nasledoval najkrajší a najslávnostnejší bod nášho stretnutia – sv. omša. Tu sme s Pannou Máriou ďakovali, prosili, oslavovali drahého Vykupiteľa Ježiša Krista, jej Syna, nášho brata a učiteľa.

Po skončení sv. omše nás organizátori srdečne pozvali na malé agapé do reštaurácie Veritas. Nech týmto stretnutím je oslávená Najsvätejšia Trojica a nám nech prispeje k večnému spaseniu. Bože, vďaka Ti za tento krásny deň a za toto spoločenstvo.

Žofia, Víťaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.