Božské Srdce Ježišovo, daj, aby sme Ťa vždy viac a viac milovali


Úcta k Božskému Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii. Osobitná úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu sa začala javiť už v 12. storočí. Ježišovo Srdce si uctievali svätci ako sv. Anzelm, sv. Bernard, sv. Luitgarda, sv. Mechtilda. O Ježišovom Srdci obdivuhodné veci napísala sv. Gertrúda, sv. Katarína Sienská, sv. Bonaventúra, sv. Albert Veľký, sv. František Saleský.
Najväčším apoštolom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Srdca Panny Márie bol sv. Ján Eudes. Konal prvé liturgické slávenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v r. 1672. Tento veľký ctiteľ najsvätejších Sŕdc Ježišovho a Máriinho vyznal o sebe: „V srdci Máriinom našiel som Srdce Ježišovo. Obe srdcia tak úzko súvisia, akoby tvorili jedno jediné srdce. Preto nemôže uctievať Srdce Máriino, kto sa nepriblíži k Srdcu Ježišovmu a zas Srdce Ježišovo nemôže uctievať, kto sa nedá viesť Pannou Máriou. Skrz Máriu k Ježišovi.“

Druhou najväčšou osobnosťou, ktorú použila Božia prozreteľnosť na rozšírenie úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, bola sv. Margita Alacoque. Vo svojom životopise sa priznáva, že sa jej Spasiteľ zjavil skôr, ako vstúpila do kláštora a povedal jej: „Keď si mi sľúbila svoju panenskú čistotu, vyvolil som si ťa za snúbenicu a aby tvoje srdce ostalo čisté od svetského ducha, dal som ťa do opatery svojej Matke, aby ťa vychovala pre moje úmysly.“ Keď teda Spasiteľ chcel, aby sa Margita stala apoštolkou jeho Srdca, dal ju do Máriinej opatery. A Margita uctievala najsvätejšiu Pannu ako svoju matku. Dva roky po vstupe do kláštora r. 1673 mala zjavenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Božské Srdce sa jej ukázalo akoby na tróne z ohňa a plameňov. Ovíjala ho tŕňová koruna, nad ktorou bol kríž. Jedného dňa sa jej Ježiš ukázal v nádhere s piatimi ranami, ktoré žiarili jasnejšie ako slnko. Ukázal jej svoje milujúce Srdce a vyjavil jej tajomstvá čistej Božej lásky k ľuďom, ale aj odpoveď ľudí, ktorou je nevšímavosť, nevďak a urážky. A to ho bolí viac ako všetko, čo vytrpel pri svojom utrpení. To ho priviedlo k rozhodnutiu ukázať im svoje Srdce – poklad svojej lásky a milosrdenstva. Dal nám jasne poznať, že jeho veľkou túžbou je byť milovaný ľuďmi. Všetci, ktorí mu chcú preukázať svoju úctu a lásku, budú obohatení týmto božským pokladom, ktorého bohatým prameňom je jeho Božské Srdce. U sv. Margity sa stretávame nielen s poranením boku, účasťou na Kristových smrteľných úzkostiach na ukrižovaní, ale aj s korunovaním tŕňmi. Zomrela vo veku 43 rokov. Prostredníctvom nej a jej duchovného vodcu sv. Klaudia sa rozšírila úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Tak ako v minulosti, aj dnes je veľká úcta k Srdcu Ježišovmu a veriaci si s láskou a úctou zasväcujú svoje príbytky Božskému Srdcu. Na stenách nechýbajú krásne obrazy Pána Ježiša a Panny Márie, pri ktorých si vyprosujú potrebné milosti pre svoje rodiny aj pre celý svet. Je milé a pre nás mladých povzbudivé, keď povedia, že sa pred prvým piatkom modlia Deviatnik k Božskému Srdcu. Tretí rok sa u nás modlíme nepretržitú reťaz Deviatnika a obetujeme ju okrem vlastných úmyslov aj za kňazské a rehoľné povolania. Zoznam modliacich sa je vyvesený na nástenke.

Šíriteľom úcty k Božskému Srdcu v dnešnej modernej dobe je aj vdp. Imrich Kováč z Banskej Belej, ktorý sa stará o Bratstvo Božského Srdca a ktorý k nám zavítal v nedeľu Božieho milosrdenstva. Pripomenul nám slová Pána Ježiša sestre Faustíne, že jeho srdce je samé milosrdenstvo, z ktorého sa rozlievajú milosti pre celý svet. Svojou kázňou nás povzbudil k stálej úcte a láske a k šíreniu úcty k Ježišovmu Srdcu. Na záver sme sa spoločne pomodlili modlitbu pri vstupe do Bratstva Božského Srdca. Prihlásili sa aj noví členovia, ktorí chcú mať účasť na odpustkoch, udelených tomuto bratstvu.

Božské Srdce buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine, život viery rozvinie. Kiež nám v tom Srdce Máriino pomáha a Srdce Ježišovo nás vyslyší.

Mária Lutterová, Víťaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.