Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Aby sme sa zodpovedne postavili k tejto otázke, musime sa pozrieť na každý aspekt manželského záväzku. Platné manželstvo musí byť slobodné, úplné, verné, otvorené pre deti. Tieto záväzky musia manželia obnovovať pri pohlavnom styku. Teraz sa na každý z nich pozrime osobitne.

1. Slobodné – Akýkoľvek spôsob, ktorým manžel alebo manželka so svojím partnerom manipuluje alebo ho núti k sexuálnemu vzťahu, je porušením slobody ich spojenia. Jasným príkladom je napríklad znásilnenie v manželstve. Nemáme na mysli iba tieto extrémy. Manželia narušujú skutočnú slobodu lásky aj vtedy, keď používajú sex ako prostriedok k nejakému inému cieľu. Sex sa dá použiť na získanie moci alebo kontroly vo vzťahu. Alebo môže byť ponúkaný ako odmena za niečo či odopieraný ako trest. Ani jeden z týchto postojov nehovorí: „Chcem sa ti vydať slobodne ako prejav tvojej dobroty a nášho manželského záväzku.“

Sloboda je porušovaná, môžeme aj povedať, že neexistuje, keď je sex iba odpoveďou na nutkavú „potrebu“ sebauspokojenia. Sloboda znamená mať možnosť súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ak nemôže povedať nie, tvoje áno stráca svoj význam. Sme povolaní rásť v sebaovládaní, aby nás naše žiadosti neovládali, ale aby sme ich ovládali my.

2. Úplné – Vyvrcholenie sexuálneho styku kričí hlasne a jasne: „Vezmi si ma. Som celý tvoj. Nič si neponechávam pre seba.“ Tento moment extázy vyjadruje bezvýhradné odovzdanie sa jeden druhému a bezvýhradné prijatie druhého. Ak vedome a zámerne nejakú časť seba pri pohlavnom styku nevydávame manželskému partnerovi, nemôžeme hovoriť o úplnom odovzdaní sa. Možno sa jeden z manželov cíti od druhého citovo vzdialený alebo chladný. Možno obaja partneri cielene odmietajú byť pre druhého otvorení a zraniteľní. Možno sa jeden druhému pri vyvrcholení nedávajú vôbec. K tomu dochádza, ak jeden z manželov hľadá orgazmus mimo normálneho pohlavného styku.

Prejavy, ktorými sa manželia pripravujú na pohlavné spojenie /predohra/, pokiaľ prebiehajú v láske a nie v žiadostivosti, sú počestné a dobré. Ale stimulácia pohlavných orgánov toho druhého až po vyvrcholenie mimo normálneho pohlavného aktu nie je ničím iným ako vzájomnou masturbáciou. Nejde o dar jeden druhému, manželský záväzok tam nemá svoje miesto. Také počínanie nie je ani počatiu otvorené.

Musíme si vyjasniť niektoré dôležité veci. Mužský orgazmus je neodmysliteľne spojený s možnosťou nového života a preto muž nesmie nikdy zámerne ejakulovať mimo pošvy svojej ženy. Neúmyselná ejakulácia so sebou nenesie morálnu vinu. Ženský orgazmus však nie je nevyhnutne spojený s možnosťou počatia a preto k nemu nemusí dôjsť bezpodmienečne počas samotného preniknutia, pokiaľ sa však deje v rámci pohlavného aktu ako takého.

Ideálne by k ženinmu orgazmu malo dôjsť súčasne s mužovým. Ján Pavol II. vo svojich predpápežských úvahách o tejto téme vyzýva mužov, aby sa svoj orgazmus naučili ovládať do tej miery, aby vedeli svoje ženy priviesť k orgazmu súčasne so sebou. Hovorí, že robiť to z altruistických dôvodov je manželovou čnosťou a slúži to manželskému súladu. Ak však žena aj napriek svojej najlepšej snahe nevie dosiahnuť vyvrcholenie počas preniknutia, môže byť pre muža prejavom lásky – stimulovať ju k vyvrcholeniu potom (ak si to sama želá). V takom prípade nejde o stimuláciu a teda masturbáciu, pretože sa to deje v kontexte úplného pohlavného aktu a žena je manželovi vďačná.

3. Verné – Manželia si musia byť navzájom verní nielen skutkami, ale aj myšlienkami. Napríklad snívanie o niekom inom počas pohlavného styku so svojím manželským partnerom je nehoráznym porušením vernosti. Práve v momente, keď majú manželia prežívať najdokonalejšiu vernosť jeden druhému, sa v skutočnosti dopúšťajú „vo svojom srdci cudzoložstva“ (pozri Mt 5,28) s niekým iným. Toto je jeden z dôvodov, prečo pornografia ničí manželstvo! Nerobí nič iné ako to, že živí a pestuje tento typ nevery!

4. Otvorené pre deti – Pápež Pavol VI. v encyklike Humanae Vitae vydanej v r. 1968 znovu zdôraznil učenie katolíckej cirkvi, že „každý manželský skutok musí ostať otvorený počatiu života“. Povedané inými slovami, manželia nesmú v žiadnom pohlavnom styku nikdy cielene brániť možnosti počatia života.

Áno, to znamená, že použitie akejkoľvek metódy antikoncepcie je priamym porušením manželských sľubov. Toto je pravdepodobne najnapádanejším a najnepochopenejším učením katolíckej cirkvi. Tejto téme sa ešte bude treba venovať. Pri tomto postoji učenia katolíckej cirkvi si mnohí veľmi rýchlo kladú otázku: Môžem mať pohlavný styk s manželkou iba vtedy, keď chceme mať dieťatko? Nie. Mám pohlavný styk so svojou manželkou iba vtedy, keď si chceme obnoviť manželské sľuby. To, že Cirkev učí, že sex je iba kvôli deťom alebo že jediným správnym dôvodom sexu je túžba po deťoch, je mýtus. Tento dojem nechtiac vzbudili niektorí myslitelia Cirkvi (ako napr. sv. Augustín). Navyše, dlhodobo opakované tvrdenie, že plodenie je základným cieľom sexuálneho spojenia, bolo často nesprávne chápané tak, že plodenie je jediným cieľom alebo jediným dobrým cieľom pohlavného aktu. To však Cirkev nikdy oficiálne neučila. Ján Pavol II. v skutočnosti hovorí, že ak je túžba po dieťati jediným dôvodom pohlavného styku s manželom (manželkou), hrozí, že (manžela) manželku použijete ako prostriedok k cieľu namiesto toho, aby sto ho milovali ako človeka.

Ale ak chceme ostať verní svojím sľubom, nesmieme nikdy, keď sa rozhodneme vyjadriť svoje sľuby pohlavným stykom, zámerne brániť možnosti otehotnenia. Môžeme teda povedať: „Tým, že máme pohlavný styk, vieme, že môžeme mať aj deti a sme ochotní ich s láskou od Boha prijať.“ Ako uzavrel Ján Pavol II.: „Tento postoj je v súlade s láskou a umožňuje zdieľať skúsenosť lásky.“ V ďalších témach si to priblížime podrobnejšie.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.