Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Cirkev nie je proti umelej kontrole počatia preto, že je umelá, ako panuje všeobecne rozšírený názor. Je proti nej preto, že je antikoncepčná. Antikoncepcia je voľba ľubovoľnej metódy, ktorou rušíme prokreatívny potenciál daného pohlavného styku. Inak povedané – pár používajúci antikoncepciu sa rozhodol mať styk, a pretože predpokladá možnosť otehotnenia, cielene a vedome potláča svoju plodnosť. To sa dá dosiahnuť veľkým množstvom umelých mechanických prostriedkov, hormónov a tiež chirurgickou sterilizáciou. Dá sa to však dosiahnuť aj bez použitia čohokoľvek umelého, napr. pri prerušovanej súloži (coitus interruptus).

Cirkev schvaľuje PPR (prirodzené plánovanie rodičovstva) – v prípade oprávneného dôvodu neotehotnieť – nie preto, že je „prirodzené“, ale preto, že v nijakom prípade nie je antikoncepčné. Manželský pár praktizujúci PPR nikdy neruší prokreatívny potenciál daného pohlavného styku. PPR nie je „prirodzenou antikoncepciou“. Nie je to vôbec žiadna antikoncepcia.

Pápež Pavol VI. v encyklike Humanae vitae povedal: „Cirkev je zo všetkých prvá, ktorá chváli a odporúča používanie ľudského rozumu v diele, ktoré človeka, obdareného rozumom, tak úzko spája so svojím Stvoriteľom.“ Tvrdí však, že sa to má diať pri zachovaní poriadku, ktorý stanovil Boh.

Boh nám dal múdrosť a schopnosť regulovať našu plodnosť a mali by sme ju používať. Ale použitie týchto schopností na konanie proti tomu, ako Boh stvoril našu plodnosť, nie je vôbec múdre. Ak je niekto plodný, znamená to, že jeho telo funguje tak, ako má fungovať. Lieky užívame vtedy, keď sme chorí. Chirurgický zákrok podstupujeme na odstránenie neduhov a chorôb. Nikdy to nerobíme z rozmaru a len tak. Plodnosť však nie je choroba. Naopak neplodnosť je choroba, ktorá si vyžaduje liečbu.

Keď máme oprávnený dôvod regulovať plodnosť, jedinou múdrou vecou, ktorú môžeme urobiť, je snažiť sa pochopiť, ako ju Boh stvoril a využívať toto poznanie. To je celá podstata PPR. Je veľmi veľa ľudí, ktorí stále nevidia a nechcú vidieť zásadný rozdiel medzi antikoncepciou a PPR. Je to tak. Veľa ľudí nechce, lebo nejako intuitívne tušia, že by to vyžadovalo nielen zmenu ich zmýšľania a správania sa v spálni, ale aj zmenu celého ich pohľadu na svet. Ak to tušíte aj vy, máte pravdu!
Vychádzajme z poznania: buď je pre mňa Boh Bohom a dôverujem jeho usporiadaniu vesmíru, alebo sa snažím veci kontrolovať sám, teda chcem byť akoby bohom. Moja rada znie: nechajme Boha byť Bohom. Nemáme sa čoho báť. Dôverovať mu by bolo riskantné len v prípade, keby bol tyran. Ale my vieme, že je dokonalá láska. Dôverujme mu, dovoľme mu vstúpiť do našich životov. Prijmime ho.

Manželia sú Bohom pozvaní a volaní, aby boli prokreatívni. Ak majú pádny a dobrý dôvod neotehotnieť, majú slobodu byť neprokreatívnymi. Bolo by však popieraním najhlbšej „esencie“ sviatosti manželstva, ak by boli antiprokreatívni. Pre lepšie pochopenie rozdielu medzi antikoncepciou a PPR vezmime si analógiu: snúbenci pri plánovaní svadby si uvedomia, že síce existujú ľudia, ktorých obaja poznajú, ale majú dobrý dôvod ich na svadbu nepozvať. Správnou vecou by bolo neposlať im pozvánku. Viete si však predstaviť, žeby im poslali anti-pozvánku? „Berieme sa 17. júla ale vás tam nechceme, prosíme vás, nepríďte!“ Bolo by to jednoznačným rozbitím vzťahu a urážkou až po hrob.

To isté robia Bohu manželské páry, keď používajú antikoncepciu. Pohlavným stykom posielajú Bohu pozvánku, aby sa s nimi spojil a priniesol svoj najtvorivejší akt. Keď však Boh pozvánku otvorí, vidí napísané tučným písmom: „Nechoď sem! Nechceme ťa tu!“

Na druhej strane manželské páry, ktoré sexuálne abstinujú, aby sa vyhli počatiu, jednoducho, Bohu pozvánku neposielajú. Ak má manželský pár dobrý dôvod neotehotnieť, Boh ako milujúci otec to pochopí. Nie je to rozbitím vzťahu s Bohom. Musíme veľmi presne rozlišovať medzi prítomným a budúcim úmyslom (spôsobom a cieľom). Oba páry (používajúce PPR a tie, ktoré používajú antikoncepciu), môžu mať z nejakého oprávneného dôvodu ten istý budúci úmysel vyhnúť sa počatiu. Avšak ich prítomný úmysel (spôsob, akým plánujú dosiahnuť spoločný cieľ) je veľmi odlišný. Pár oužívajúci PPR má v úmysle zdržať sa plodného pohlavného styku. Pár používajúci antikoncepciu má v úmysle sterilizovať svoj plodný styk. To sú dva úplne odlišné úmysly.

Vezmime si ako príklad dvoch študentov. Obaja majú budúci úmysel získať dobré vysvedčenie. Vedomí si tohto cieľa sa jeden rozhodne tvrdo študovať, zatiaľ čo druhý sa rozhodne podvádzať pri každom teste. Účel nikdy nesvätí prostriedky.

Biblia nikde nepíše: „Nepoužiješ antikoncepciu!“, ale zato hovorí, že sme boli stvorení na Boží obraz ako muž a žena (Gn 1, 27). Hovorí: „Ploďte a množte sa!“ (Gn 1, 28). Biblia hovorí, že Boh usmrtil Onana, lebo „vylieval semeno na zem“ (Gn 39, 9-10). Sám Kristus určil vo vzťahu k dvom, ktorí sa stávajú „jedným telom“, že nikdy nesmieme rozlúčiť, čo spojil Boh (Mt 19,6). A ten, kto spojil sex a deti je Boh, či nie? Piata kapitola listu Efezanom veľmi jasne vyzýva manželov, aby milovali svoje manželky tak ako Kristus miluje Cirkev. Sterilizoval by Kristus úmyselne svoju lásku?
Písmo nás od začiatku až do konca vyzýva k prijímaniu Božej lásky, k tomu, aby sme milovali tak, ako miluje Boh, aby sme si zvolili život.

Pohlavné spojenie je pravdepodobne najjasnejšou príležitosťou toto volanie prijať alebo odmietnuť. Práve prostredníctvom pohlavného spojenia preniká nestvorená Božia láska do stvoreného sveta, aby splynula s láskou manželov a priniesla najúžasnejšiu udalosť vo vesmíre – stvorenie novej ľudskej bytosti.

Sex s antikoncepciou hovorí: „Nechceme prijať Božiu lásku. Nechceme milovať tak, ako miluje Boh. Nechceme si zvoliť život.“

Čo myslíte, je toto biblické? Veríme, že po prečítaní daného textu naozaj dokážeme vidieť zásadný rozdiel medzi PPR a antikoncepciou. Je už len na nás, čo si zvolíme.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.