Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Tak ako bolo povedané v predchádzajúcich častiach, ostať otvorený pre život znamená nikdy vedome nespôsobiť sterilitu pohlavného styku alebo sa nesnažiť dosiahnuť vyvrcholenie (orgazmus) spôsobom, ktorý nebol určený na vytvorenie života.Dokonca aj keď manželský pár vie, že je neplodný bez vlastného zavinenia, jeho pohlavné spojenie je stále genitálnym (pohlavným) spojením. Jeho pohlavné spojenie stále ostáva tým spojením, ktoré Boh zamýšľal na prokreáciu detí.

Na druhej strane je však fyzicky nemožné pre dve osoby rovnakého pohlavia dosiahnuť genitálne spojenie. Je fyzicky nemožné pre dve osoby rovnakého pohlavia spojiť sa do takého aktu, ktorý Boh stvoril na plodenie života. I keď z morálneho hľadiska nie je takmer nijaký rozdiel medzi genitálnym stykom, ktorý samotní manželia sterilizujú, alebo stykom, ktorý nie je v súlade s tým, čo stvoril Boh na plodenie života (tu patrí masturbácia, či orálny alebo análny sex s mužovou ejakuláciou) a homosexuálnym správaním.

Mnoho ľudí, ktorí na verejnosti oponujú homosexuálnemu správaniu, má zrejme problém vyjadriť svoj názor, lebo sa boja, že by zavrhli aj správanie väčšiny heterosexuálov. Toto je dilema kultúry, ktorá prijala antikoncepciu. Aj keď mienka niektorých ľudí je iná, musíme jasne konštatovať, že Boh nestvoril ani jedného človeka s homosexuálnymi túžbami rovnako ako nestvoril ani jedného heterosexuála s chlípnymi sklonmi. Obidve skupiny sú výsledkom padnutého sveta, v ktorom žijeme. V tomto zmysle potrebujeme všetci preorientovať svoje sexuálne túžby na pravdu o pôvodnom Božom pláne.

Mohli by sme polemizovať, že chlípnosť vo vzťahu k opačnému pohlaviu nie je až takou drastickou odchýlkou, ako túžba po rovnakom pohlaví. Aj tak by nám to však nemalo skryť fakt, že všetci potrebujeme uzdravenie svojej sexuality. A to uzdravenie je rovnaké pre všetkých – nájsť v Kristovi našu pravú identitu muža a ženy. Nechcem tým naznačiť, že keby sme mali dostatočnú vieru, všetky naše problémy, zmätenosť a zranenia by zmizli ako mávnutím čarovného prútika. Je to stály a dlhodobý proces a mali by sme pri ňom použiť všetko dobré, čo sa dá nájsť v psychologickom poradenstve, v duchovnom vedení, v duchovnom čítaní a v čomkoľvek inom, čo nám môže byť na tejto ceste poznania a uzdravenia nápomocné. Nie je nemožné žiť Božie volanie pre náš život. Je to síce ťažké, niekedy extrémne ťažké. Boh však nikdy nežiada nemožné. To by pre nás ľudí bolo veľmi kruté. Ak si myslíme, že naša slabosť je silnejšia ako Božia sila, zbavili sme kríž jeho moci.

Často používané slová – homosexuál a heterosexuál – sú na rozlíšenie tých, ktorí sú priťahovaní k rovnakému pohlaviu, od tých, ktorí sú priťahovaní k opačnému pohlaviu. V určitom kontexte sú tieto slová užitočné, no naša vnútorná tendencia pomenovávať veci vedie často k tomu, že ich považujeme za konkrétnu realitu, aj keď ňou v skutočnosti nie sú. Napríklad zlo je tiež užitočné slovo. Zlo ale samo o sebe neexistuje! Zlo je jednoducho neprítomnosť dobra; podobne ako je chlad neprítomnosťou tepla a tma neprítomnosťou svetla.

Možno tým povedať, že homosexualita neexistuje sama o sebe. A rovnako neexistuje vec ako heterosexualita. Jedine, čo existuje, je naša sexualita (pohlavnosť): – volanie mužov a žien milovať na Boží obraz či už v manželstve alebo v celibáte. Akákoľvek iná túžba alebo náklonnosť (či už smerovaná k rovnakému, alebo opačnému pohlaviu) je nedostatkom tohto dobra.

Akákoľvek iná túžba alebo náklonnosť je ako chlad v neprítomnosti tepla alebo ako tma v neprítomnosti svetla. Chlad sa nemôže zmeniť na teplo. Prítomnosť tepla potláča chlad. Tma sa nezmení na svetlo. Prítomnosť svetla potláča tmu. Podobne ani homosexuáli sa „nemenia“ na heterosexuálov. Muži a ženy sa stávajú tým, čím sú. To znamená, že tak ako slnko vychádza v chlade a tme, tak aj muži a ženy, ktorí bojujú s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu, môžu a aj zažívajú teplo a svetlo. Pravda o sexualite môže a aj potláča deformovanú sexualitu.

Ak by sme pokračovali s analógiou východu Slnka, iba niektorí v tomto živote zažijú pravé poludnie, kde je všetok chlad a všetka tma potlačená. Možno povedať, že žijeme na úsvite: v kombinácii svetla a tmy, tepla a chladu. Každý z nás môže prostredníctvom vytrvalého prijímania Kristovho vykúpenia zažívať viac a viac pravdy o takej sexualite, akú chcel Boh na samom počiatku. A ak aj nie v tomto živote, tak v tom budúcom Kristus dokončí dielo, ktoré v každom z nás začal (pozri Flp 1, 6).

Veď práve z kríža čerpáme silu „stať sa tým, kým máme byť – Božím obrazom“. A to znamená i trpieť. Znamená to zomierať životu nesprávnych spôsobov myslenia a správania sa. Znamená to vzdať sa nejakej dôležitej veci, možno veci, na ktorej človek stavia svoju identitu, a prestavať ju na smrti a zmŕtvychvstaní Krista. A to nie je ľahké. Nemožno získať dojem, že človek s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu sa jej môže zbaviť len tým, že sa bude silno modliť, alebo bude mať silnú vieru. Väčšina tých, ktorí túto premenu zažili svedčí, že prišla pomaly a bolestne. Premena prichádza len vtedy, keď je človek ochotný zdvihnúť svoj kríž každý deň. A niekedy ten kríž predtým ako sa stane ľahkým, ešte väčšmi oťažie.

Ako dosvedčuje množstvo bývalých homosexuálov, ak človek s predominantnou náklonnosťou k rovnakému pohlaviu chce a dostane sa mu správne poradenstvo, môže zažiť správnu pohlavnú náklonnosť. Neznamená to, že sa to stane vždy. Ani to neznamená, že by človeka, ktorý takúto zmenu neprežil, Boh menej miloval.

Je to však možné a malo by byť toto zdrojom veľkej nádeje pre tých, čo sa snažia prekonať problémy s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu. Podľa klinických experimentov je zrejmé, že čím viac človek aktívne žil ako homosexuál, tým ťažšie je zažiť správne orientovanú sexuálnu túžbu. A naopak, tí ktorí túto náklonnosť pocítili, ale podľa nej nekonali, zvyčajne zažijú premenu svojich pohlavných túžob omnoho ľahšie. Nech všetkým pomáha všemohúci Boh.

MUDr. Blažej Vaščák, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.