Rok s Bohom

15. august: Nanebovzatie Panny Márie


Výnimočnosť Panny Márie bola teológmi, pápežmi a svätými zdôrazňovaná už od čias ranného kresťanstva. Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie ustanovil v Ríme pápež Sergius I. a oslavuje sa 15. augusta. Je to najstarší mariánsky sviatok. Táto dogma je špecifická pre katolícku cirkev. Nehovorí však nič o tom, či Panna Mária zomrela a bola hneď vzkriesená, alebo bola vzatá do nebeskej slávy bez porušenia smrti. Chápe sa ako príklad vzkriesenia ľudského tela po smrti, tvrdenia, ktoré tvorí základ kresťanskej viery a nachádza sa v kréde. Aj gréckokatolícka a pravoslávna cikrev oslavuje tento sviatok pod názvom Zosnutie presvätej Bohorodičky.

Keď sa budete doma v rodine o tomto sviatku rozprávať a vysvetľovať deťom jeho význam, možno by stálo za zmienku povedať im, že o mieste a čase smrti Panny Márie nie je vo Svätom písme nič určité zaznamenané. Traduje sa však, že Panna Mária zomrela v meste Efez, kde pôsobil svätý Ján, apoštol a ktorému Kristus z kríža zveril svoju matku. Zomrela vraj za prítomnosti apoštolov, ale keď neskôr na žiadosť svätého Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli dospeli k názoru, že jej telo bolo vzaté do neba.

V niektorých častiach kresťanskej Európy a aj u nás na Slovensku a konkrétne aj v našej farnosti sa dodnes zachoval starobylý zvyk prinášať v tento deň do kostola čerstvé byliny a kvetiny, aby ich kňaz požehnal.

Keď si budete spolu s deťmi takúto kytičku chystať, vysvetlite im aj prečo to robíme. Jedným z vysvetlení je to, že to robíme na pamiatku toho, že keď apoštoli otvorili Máriin prázdny hrob, vyšla z neho ľúbezna vôňa kvetín a bylín. Iné vysvetlenie nám hovorí o tom, že nám to má pripomínať plodnosť Panny Márie, pretože ona bola prvým Božím dieťaťom, ktoré prinieslo „úrodu“ v nebi, keď bola doň vzatá s telom i dušou.

Odovzdajme svojim deťom tento zvyk, aby sa zachoval aj pre budúce generácie, veď to Boh nám dal všetky tieto liečivé byliny a kvetiny, aby nám slúžili či už k zdraviu alebo potešeniu. A keď ich prinášame na požehnanie, určite je to Bohu milé.
Pre naše deti je veľmi dôležité, aby sme im odkaz všetkých cirkevných sviatkov vysvetlovali a poúčali ich o tom. Dnešným vnímavým a nadaným deťom nestačí iba povedať, že zajtra je taký a taký sviatok a že pôjdeme do kostola, ale veľmi dôležité je im povedať, aký je to sviatok, čo sa bude v kostole požehnávať počas neho.

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie má pre nás veriacich veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu, aby sme prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý každému z nás pripravil miesto v nebi.
Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych chrámov, skúste sa celá rodinka do jedného takého cez prázdniny vybrať.

Nabudúce mesiac september.

Martina Gondová, Víťaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.