Rok s Bohom


Mesiac september je bohatý na sviatky, ktoré v cirkvi slávime. Je to napríklad najznámejší a u nás na Slovensku zvlášť uctievaný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, alebo sviatok Povýšenia svätého kríža, ktorý sa nám spája so septembrom.

Ja som si vybrala sviatok možno menej známy, ktorý chcem vyzdvihnúť v tomto danom mesiaci. Je to sviatok svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Skúsme si povedať, čo hovorí biblia a vôbec katechizmus katolíckej cirkvi o anjeloch ako takých. Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré majú inteligenciu, emócie a vôľu, ale bez skutočného fyzického tela. Poznanie, ktoré anjeli vlastnia, je ohraničené tým, že sú to stvorené bytosti, nevedia však všetko to, čo Boh, len majú väčšie poznanie od ľudí. Sú podriadení Božej vôli.

Biblia pripisuje anjelom tieto úlohy:
– slávia Boha
– uctievajú Boha
– radujú sa z vecí, ktoré činí Boh
– slúžia Bohu
– zjavujú sa pred Bohom
– sú nástrojmi Božieho súdu
– prinášajú odpovede na modlitbu
– pomáhajú pri získavaní ľudí pre Krista
– pozorujú kresťanské usporiadanie, prácu a utrpenie
– povzbudzujú v nebezpečných časoch
– starajú sa o spravodlivých v čase smrti

Toľko biblia. Ale čo my ľudia? Máme v úcte tieto nebeské bytosti? Modlíme sa napríklad denne k svojmu anjelovi strážcovi? Uvedomíme si niekedy ich veľkú pomoc, ktorá je nám ustavične nablízku? Nie? Tak v deň tohto sviatku je na to tá pravá chvíľa. Bohatým zdrojom informácií o týchto nebeských bytostiach je množstvo kníh na túto tématiku, napríklad knižka od Billy Graham: Anjeli – tajomní Boží služobníci, alebo kniha V spoločenstve s anjelmi od Márie Stefánie della Corte Celeste, či iste mnohým známa kniha súčasnej írskej mystičky Lorny Byrneovej: Anjeli v mojich vlasoch a veľa iných titulov.

Zvlášť deti veľmi radi počúvajú o anjeloch. Skúste si na to urobiť napríklad v predvečer tohto sviatku čas a porozprávajte svojim deťom o svätom Michalovi (ktorý je zvlášť populárny u chlapcov, to viem z vlastnej skúsenosti so svojím synom. Žiadny iný obrázok sa mu tak nepáči ako ten, kde je svätý Michal.) Porozprávajte im príbeh o svätom archanjelovi Michalovi, ktorý je často vyobrazovaný s modrým ohnivým mečom, štítom, alebo kópiou. Je najbližšie stojaci k Bohu. Bol to práve on, ktorý vyhnal z neba archanjela Satanaela, ktorý sa vzbúril proti Bohu, pretože nechcel pomáhať ľuďom. Tomuto padlému archanjelovi bola odňatá koncovka el, čo v preklade znamená „Božie svetlo“ a zostalo len dobre známe Satan. Je považovaný za symbol zla a všetkého, čo nás ohrozuje. Alebo si prečítajte pasáže zo Svätého písma, v ktorých sa hovorí o Gabrielovi a Rafaelovi.

Archanjel Gabriel býva často vyobrazený ako drží v ruke ľaliu ako symbol čistoty a pravdy, ale kreslia ho tiež ako Božieho posla, ktorý drží v ruke brko a atrament. Týmto poslom v skutočnosti aj je. V Novom zákone sa uvádza ako ten, ktorý sa zjavil Zachariášovi a povedal mu o narodení jeho syna Jána Krstiteľa, taktiež oznámil Panne Márii, že počne a porodí Syna, ktorý bude Spasiteľom sveta.
Zvestuje pred narodením každému človeku jeho poslanie, ktoré mu Boh zveril v tom živote, ktorý ide prežiť. Vedie dúfajúcich rodičov k počatiu dieťaťa a pomáha rodičom s výchovou detí. Je tým, ktorý prináša dobré správy, zdravý rozum a božský súcit.

Archanjel Rafael je patrónom lekárov a cestovateľov, je vyobrazovaný v smaragdovozelenom oblečení s palicou a cestovnou flašou, ktorá sa neskoršie stala symbolom lekárnikov. Jeho meno sa skladá z dvoch slov: Rapha – doktor, liečiteľ a el – Božie svetlo. Je považovaný za archanjela uzdravovateľa, pretože práve on uzdravil na Boží príkaz Sáru a Tobiáša zo Starého zákona. Je sprostredkovateľom lásky od Boha, ktorá nás uzdravuje a lieči. Pomáha rodičom, keď sa boja o svoje dieťa. Učí vzájomnej láske medzi partnermi, aby milovali jeden druhého bez ovládania a obmedzovania. Archanjel Rafael nás učí, ako si nenechať zatemniť rozum a ako nepodľahnúť netolerancii a agresivite. Dodáva nám veľkorysosť a ukazuje nám, ako s láskou prijímať veci také, aké sú.

Skutočnosť, že anjeli sú duchovné bytosti, ktoré stvoril Boh, je neodškriepiteľná. Mali by sme veriť v ich pomoc a silu. Nemyslime si, že anjelíci patria iba k malým deťom, aby ich ochraňovali pri ich nemotorných pádoch a uchránili ich pred nebezpečným úrazom. Áno, je to tak a častokrát to vidíme, že sa tak aj deje. Ale aj my dospelí potrebujeme anjelov a možno ešte viac ako malé deti. Či už v boji s hriechom a pokušeniami, alebo v poslednej hodine nášho života. Veď nie nadarmo hovoríme pri zosnulom: „Anjeli Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety, vezmite túto dušu a zaneste ju pred tvár Najvyšieho.“

Pamätajme, že najväčšia vec, ktorú sa môžeme učiť od anjelov, je ich okamžitá, oddaná poslušnosť Božím príkazom.

Nabudúce mesiac október.

Martina Gondová, Víťaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.