EXERCÍCIE (XXX. časť)

Aj keď si Pán autora týchto exercícií povolal k sebe, chceme dokončiť túto katechézu, ktorá určite slúži ako vodítko nášho duchovného života.


Ježiš vstal po smrteľnom zápase v Getsemanoch od modlitby. Bol pripravený postaviť sa zoči-voči tým, ktorí ho prídu zatknúť a uväzniť. Učeníci spali, hovorí evanjelista. Nemodlili sa. Ukáže sa, že nie sú pripravení na to, čo príde. Sú v tejto chvíli duchovne odzbrojení. Rozpŕchnu sa v zmätku na všetky strany.

Ich Učiteľ sa však nemodlil nadarmo. Znova našiel pokoj. Teraz, keď prijal všetko z Otcových rúk, zvládol slabosť tela i krehkosť človeka, ktorý sa hrozí bolesti. Je znova silný. S neotrasiteľnou pevnosťou pozrie do očí všetkému, čo príde. Od tejto chvíle bude znášať všetko oddane až po posledný výdych.

Vo chvíli zatýkania je Ježiš celkom iný, než bol v agónii. Nechveje sa v neistote, ani nepadá ne zem. Aj keď sa vydáva do rúk nepriateľov, ostáva pánom situácie. Dá sa zviazať, ale robí to dobrovoľne. Nejde tu len o obnovené sebavedomie. Nejde o to, že Ježiš našiel znova sám seba, že zvíťazila sila jeho vôle. Zdá sa, že sa predsa v ňom nerozplynul všetok smútok a všetka ľudská úzkosť. Veď na kríži vyjadrí znova čosi z tejto bolesti vnútra. No po modlitbe v Getsemanoch znova našiel pokoj, ktorý ho sprevádzal cez celý verejný život, uprostred zápasov, sporov a útokov nepriateľov. Tento niekdajší pokoj akoby znova zalial celú jeho osobnosť vo chvíli zatýkania.

Ježišu, aký si opravdivo ľudský! Nie hrdina za každú cenu. Niet v tebe nič siláckeho a násilného, nijaký kŕčovitý vzdor. Si naozaj človek. Si jeden z nás. Ako sa chvejeme, keď sme sa ocitli vo vážnom nebezpečenstve! Aj najsilnejší z nás priznávajú, že sa v istých chvíľach života báli, že im búrlivo tĺklo srdce a že boli bezradní.

Aj ty si poznal túto premenlivosť človeka. Poznal si sám na sebe nestálosť ľudských citov a silu ľudských pocitov. V Getsemanoch sa ťa zmocnila kríza, ktorá vyčerpávala tvoje ľudské sily a otriasla celou tvojou bytosťou. Zdalo sa, že sa strácaš sám sebe. Po modlitbe si však vstal s prekvapujúcim pokojom, s pohľadom, ktorý ovláda znova všetko a s pevnosťou, ktorá sa netrasie ani pred vytasenými mečmi.
Aj v nás sa niekedy takto striedajú rozličné vnútorné stavy. Táto premenlivosť nášho vnútra patrí k nášmu ľudskému životu. Dal si nám vedieť, že si to všetko prežil – krehkosť človeka zoči-voči utrpeniu.

Toto všetko nebolo len výsledkom náhody. To nebola len náhodná úzkosť a samota. Nič z toho nebolo proti Božej vôli, nič sa nevymklo Bohu z rúk. Ježiš v modlitbe našiel znova pokoj a odvahu. Nik z nás nie je skúšaný nad svoje sily. Každý z nás smie nájsť novú silu v modlitbe. Takto i úzkosť i pokoj môžu byť príležitosťou pre našu úplnú oddanosť Bohu.

Keď príde tretí raz k učeníkom, už im nehovorí, aby bedlili a modlili sa s ním. Naopak, hovorí im: „Spite už len a odpočívajte!“ Je to slovo, v ktorom sa úsmev mieša s ľútosťou. Ježiš vie dobre, že teraz nie je už čas na spánok. Vie, že jeho učeníci idú prežiť jeden z najväčších otrasov svojho života. Jeho rada, aby len odpočívali, kontrastuje s jeho predošlou naliehavou prosbou, aby sa pripojili k nemu v modlitbe. On už prekonal krízu. Hľadí už s úsmevom na ospanlivosť svojich priateľov, ktorej nevedia odolať v najkrutejšej chvíli jeho života. Tragické pohnutie agónie je prekonané. Učiteľ pozerá uvoľnenejšie na nebezpečenstvo, ktoré sa blíži.

U svätého Marka nasleduje záhadné slovo: „Dosť už!“ Čo asi znamená toto slovo? Akoby Ježiš dával učeníkom uistenie, že isté veci sa už nebudú opakovať, že sa čosi skončilo, a že sa čosi mení. Od chvíle, keď ho zaistia, už nebude žiadať učeníkov, aby ostali s ním spojení. Naopak, bude ich chrániť, aby mohli ujsť. Obdobie verejného života, v ktorom boli učeníci s ním, aby si osvojili jeho náuku a jeho zmýšľanie, sa skončilo. Začína utrpenie. Ježiš vie, že podľa Otcových úmyslov má toto utrpenie znášať sám.

Už prišla „hodina“. Hodina zajatia v Getsemanoch nie je ako ostatné hodiny dňa a života. Je to zvláštnym spôsobom mimoriadna hodina, hodina, v ktorej sa začína uskutočňovať spása. Ježiš sa ešte pred chvíľou modlil, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. Teraz hovorí sám, že táto hodina uderila. Ale teraz sa už Ježiš nechveje ako pred chvíľou pri samotnej myšlienke na ňu. Oznamuje jej príchod, akoby oznamoval šťastný výsledok svojej modlitby. Teraz má už silu prijať Hodinu, ktorej sa chcel vyhnúť a v tomto bol vyslyšaný.

Ježišu, koľkí budú po tebe prosiť, aby boli ušetrení nejakej ťažkej chvíle skúšky a budú vyslyšaní takým istým podobným spôsobom: skúška im nebude odňatá, ale dostanú silu a odvahu, aby ju pevne zniesli.

Ježiš sa v tejto chvíli spriatelil so svojou Hodinou. Pred agóniou ho táto hodina dlhý čas sprevádzala v mysli cez jeho verejný život. Viackrát predpovedal, že sa blíži. Videl v nej okrem chvíle veľkého utrpenia aj chvíľu svojej slávy – hodinu, v ktorej „Syn človeka bude oslávený“. Tento výhľad sa na chvíľu v agónii zatemnil. Ježiš videl na chvíľu len ukrutné utrpenie. Teraz vidí znova všetko. Hodina utrpenia je i hodina slávy, hodina kráľovstva nad živým i mŕtvymi. Ježiš hovorí s novou odvahou, ba až s akýmsi nadšením: „Hľa, už prišla hodina!“ Ježiš má všetko plne vo svojej moci.

„Syna človeka vydajú do rúk hriešnikom.“ Na prvý pohľad pri týchto slovách myslíme, že Ježiš bude zradený, že sa dostane do rúk tých, ktorí mu siahnu na život a dopustia sa najotrasnejšieho hriechu. No výraz „do rúk hriešnikom“ môže ešte mať aj iný širší a hlbší zmysel. Syn človeka bude vydaný do rúk hriešneho ľudstva, ktoré budú Židia len reprezentovať… A viditeľnou Judášovou zradou je hlbšia a neviditeľná zrada všetkých nás. A Ježiš bude prosiť za všetko a za nás všetkých: „Odpusť im!“

Takto sa uskutoční záchrana v Kristovi. Hriech pribije Ježiša na kríž ako zločinca. A Ježiš vezme na seba všetko – všetko odpustí, všetko pretrpí, všetko premôže. Zostane len láska. Láska k Otcovi a láska k ľuďom. Táto láska je posledné slovo vykúpenia. Posledné slovo a posledný čin našej záchrany.

+Ladislav Franc, duchovný otec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.