Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete

Určite skoro všetci ste sa v živote stretli s tým, že vám pri rozprávaní o svojom živote váš priateľ z ničoho nič trikrát zaklopal na najbližšie „drevo“ s poznámkou: „Musím zaklopať, aby to ostalo tak!“ Alebo prídete niekam do rodiny, kde slovná kombinácia pri náhlej nevoľnosti niektorého člena ich rodiny znie: „Počkaj, uvarím ti uhlíkovú vodu!“ To všetko je mágia!

Táto mágia sa veľmi často praktizuje aj v našej farnosti a praktizujú ju mnohí naši „mladí“ farníci. Na podnet jednej našej farníčky sme sa rozhodli v našom farskom časopise uverejniť časť tejto problematiky z knihy „Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete, ktorej autorom je ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.


1.3 Prehľad okultných praktík Špiritizmus – vyvolávanie duchov zomrelých
Zaradujeme tu:

• špiritistické seanse,
• využívanie média, tranzu,
• sklenená guľa, fľaša,
• filipínski liečitelia – operácie rukami, nožničkami… jazva zmizne,
• psychokinéza, telekinéza – pohybovanie, miznutie, objavovanie sa predmetov,
• levitácia, sublevitácia – vznášanie sa predmetov, príp. ľudí,
• automatizmy, automatické písanie – bez predbežného cvičenia a mimo ľudskú vôľu,
• planžeta – srdcovitý alebo oválny kus dreva na dvoch kolieskach a ceruzka schopná písať bez pomoci ruky,
• pohybovanie stolom – osoby sú zhromaždené okolo stola a prstami sa ľahko dotýkajú stolnej dosky.
• Quija-Brett – na doštičke sú písmená abecedy a slová ÁNO a NIE
• zjavovanie hlasu – na magnetofónovej páske alebo cez rádio…
• fluidné alebo astrálne telo – vystupovanie Z tela, dívanie sa naň zhora.

Mágia

BIELA – odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravenie. ŠEDÁ – zabrániť uzdraveniu, sexuálnej žiadostivosti alebo plodnosti. ČIERNA – prenasledovanie (často i sexuálne) s cieľom spôsobiť chorobu alebo zabíjať.

Patria tu:
• amulety, talizmany pre šťastie, kamene, kryštály,
• zariekanie (aby sa odvrátil oheň, dobytok ochránil pred chorobou, zariekavanie bradavíc a iné),
• formulky a recepty pre zamilovaných,
• zaklínanie, kliatie,
• porobenie, odrobenie, hádzanie uhlíkov,
• liatie vosku,
• čarovanie,
• povery, poverčivé praktiky (čierna mačka, vedro, kukučka…),
• šťastné a nešťastné dni, šťastné a nešťastné čísla,
• satanizmus.

Paragnostika, telepatia,
veštenie – mantika

PARAGNOSTIKA – predvídanie budúcnosti, nešťastí. TELEPATIA – cítenie na diaľku, vnímanie duševných procesov iného človeka bez činnosti zmyslových orgánov. VEŠTENIE – mantika:

• z ruky – chiromantia,
• z kariet,
• z krištáľovej gule, zo zrkadla,
• z letu vtákov, z vnútorností zvierat,
• z tvaru mračien,
• z číselnej hodnoty mena,
• z čajových lístkov,
• z polohy naslepo vystrelených šípov,
• z figúr v piesku,
• zo snov – snáre, vykladanie snov,
• z očí – očná diagnóza – irimantia,
• pomocou prsteňa, vreckovky,
• pomocou fotografie, listu,
• prútikárstvo,
• virgula, špirála, kyvadlo,
• z hviezd, astromantia, astrológia,
• horoskopy,
• nosenie znamenia,
• kondiciogramy.

Alternatívna medicína

• ľudoví liečitelia,
• bioenergerika, bioterapeutika,
• magnetizmus,
• psychotronika, biotronika, geopatogénne zóny a ich odrušovanie,
• paradiagnostika (napr. irisdiagnostika…),
• homeopatia,
• akupunktúra,
• akupresúra,
• holotropné dýchanie,
• aromaterapia (vonné lampy, tyčinky…),
• vegetariánstvo (spojené s jogou a východnými filozofiami),
• rozličné „zázračné“ rastliny (žen-šen,…),
• Golden Yacca, Švédske kvapky, Mušnio,
• iplikátor „ježko“, kosmodisk,
• makrobiotika,
• ionizačná terapia (ionizátor vzduchu),
• Bachove lieky z kvetov,
• antropozofická medicína,
• alexandrova metóda,
• drogy,
• rei-ki,
• Kašpirovský, J. Pravda, Vanga, Džúna.

Psychologické metódy

• autosugescia, autohypnóza,
• autogénny tréning,
• relaxačné a autorelaxačné techniky,
• transcendentálna meditácia,
• Silvova metóda,
• rei-ki,
• kurzy úspešnosti.

Falošná duchovnosť

• všetky druhy jogy a zenu,
• všetky druhy východných bojových umení (karate, aikido, taekwondo, wu-šu, judo…),
• obdiv k východným náboženstvám a ich vodcom (Gándhí, Dalajláma, guruovia…),
• obdiv pohanskej egyptskej a gréckej mytológie (sošky, amulety, nílsky kríž…),
• viera v reinkarnáciu,
• viera v mimozemšťanov,
• účasť v štruktúrach New Age.

Okultná literatúra a filmy

• o mágii, čarodejníkoch,
• sci-fi, ufo,
• horory, krváky,
• časopisy Mystery, Bosorka, Fiškál, neuveriteľné príbehy, listy zo záhrobia,
• D. Copperfield,
• Kafka, R. A. Moody, Souček, Daniken, Nostradamos, páter František Ferda, Chardin, De Melo, Henrich Heine, Freud (psychoanalýza).
• okultná hudba
• heavy metal, rock,
• ezoterická, relaxačná,
• hudba New Age.

Explózia okultizmu

Človek je bytosť, ktorá sa skladá z tela, duše a ducha. Preto už z jeho prirodzenosti vyplýva túžba po naplnení nielen telesných, ale i duchovných potrieb. Ľudia prirodzene pociťujú hlad po Bohu a keď ho nenachádzajú u nás kresťanov, vydajú sa na cesty, ktoré sú riskantné a človeka zotročujú. Je päť dôvodov, prečo sa ľudia vrhajú do náručia okultizmu:

1. Predovšetkým tak robia preto, že majú veľký strach z budúcnosti. Chcú ju teda spoznať.

2. Ďalším dôvodom je túžba po moci. Existujú dva zdroje – sila okultná a kresťanská. Nie je to však tá istá moc. Kresťan dostáva silu od Svätého Ducha z Eucharistie, od Cirkvi, od Panny Márie, z osobnej modlitby i modlitby príhovoru… To všetko sú sily, ktoré prijímam od Ježiša, aby som mohol slúžiť druhým. Táto moc ma oslobodzuje pre službu, zatiaľ čo okultná sila ma zotročuje. Snažím sa ju získať pre vlastný prospech. Hlavným objektom okultnej sily je vlastné „ja“.

3. Tretím dôvodom je fascinácia čímkoľvek nadprirodzeným. Ľudia si myslia, že v okultizme zažijú veci, ktoré nemôžu zažiť v bežnom živote.

4. Štvrtým dôvodom je duchovne slabá Cirkev. Veľa kresťanov žije v Cirkvi, v ktorej nachádzajú iba štruktúry. Žijú v Cirkvi, v ktorej nenachádzajú život. Nachádzajú Cirkev, ktorej členovia nevedia využívať silu, ktorú jej dal Boh a tak si povedia: „Ak mi nedokážu pomôcť sviatosti, skúsim nájsť pomoc v okultizme. Ak nenájdem kňaza, ktorý by sa za mňa pomodlil, prečo by som nešiel k liečiteľovi, ktorý ma s radosťou prijme a „pomôže mi?“

5. Piatym dôvodom je úpadok materializmu, ktorý nenaplnil túžby človeka. Moderný človek si začal opäť uvedomovať, že potrebuje duchovno. Začal teda túžiť po nadprirodzených zážitkoch. Celé hnutie New Age je dôsledkom úpadku materializmu, to nie je správne riešenie, ale je to túžba človeka, aby šiel a dotýkal sa nadprirodzených vecí.

Diabol je „Božia opica“. Snaží sa napodobňovať Boha. Vytvoril paródiu pravého náboženstva a drží človeka v klame, že ide o náboženstvo pravé, a tak v dôsledku drží človeka v otroctve. Okultizmus nie je nič nové. Veď už v dávnych dobách sa ľudia venovali praktikám, ktoré Boh zakázal. Spravil tak preto, lebo vie, kto je za tým všetkým a svojou prozreteľnosťou už dopredu vie, aké budú následky, keď sa človek vydá na cestu bez Neho. Božie slovo nás varuje pred takýmto konaním, keď hovorí: „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“ (porov. Dt 18, 10-12).

Božie slovo nám ďalej hovorí o ľuďoch, ktorí si nedali povedať a vedome sa uchýlili k týmto zakázaným praktikám. Spomeňme si napríklad na príbeh Šaula, ktorý išiel k veštici, aby mu vyvolala ducha proroka Samuela: „Nato Šaul povedal svojim sluhom: »Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov, pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať.« Jeho sluhovia mu odpovedali: »Hľa, v Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov!« Nato sa Saul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel ta s dvoma mužmi, k žene prišli v noci. I povedal: »Vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem“ (porov. 1 Sam 28, 7-8) Narodenie znetvorených detí, rôzne nešťastné udalosti pri pôrode alebo aj mnohopočetné pôrody mali mantický význam.

Oldŕich Eliáš sa vo svojom diele Mágie a demonologie ve staré Babylonii venuje tejto problematike podrobne. Medzi hlavné typy praktického babylonského okultizmu zaradzuje: mantiku (veštecká mágia), očarovanie {maleficium, súhrn ciest a prostriedkov používajúcich média, okrem inteligencie božského alebo démonického pôvodu, k ovládnutiu živého človeka alebo zvieraťa za akýmkoľvek cieľom) a theurgiu (súhrn ciest a prostriedkov, vedúcich používaním síl nehmotných inteligencií – démonov v najširšom slova zmysle – k dosiahnutiu, t.j. k ovládnutiu akéhokoľvek cieľa).

Podľa Eliáša patria medzi charakteristické črty babylonského okultizmu čarodejníci a čarodejnice a takisto viera v démonov. Už oddávna bolo čarodejníctvo chápané ako niečo, čo sa vymyká normálnym zákonom ľudskej bytosti, ktoré boli určené samou prírodou. Preto boli za čarodejníkov pokladaní najmä ľudia, ktorí sa niečím líšili od ostatných. Aj u Babylončanov boli z čarodejníctva najčastejšie podozrievaní jednotlivci s nápadným telesným zjavom. Medzi takéto telesné odlišnosti patrili napr. príliš nízky alebo vysoký telesný vzrast, neobvyklá farba pleti, rôzni mrzáci, najmä šialenci. Za znak čarodejníctva boli považované aj inak dobré vlastnosti, ktoré sa ale u konkrétneho človeka prejavili vo väčšej miere, napr. umelci, obchodníci alebo bojovníci. Takisto ženy boli považované za schopnejšie čarodejníctva ako muži, pretože žena bola vtedy chápaná ako pasívny princíp, ktorí je vo vyššej miere vystavený posadnutosti, mediumite a pod.

Démoni zastávali v babylonskej mágii významné miesto, aj keď ich pôvod je sumerský. Rozlišovanie medzi bohmi a démonmi je v babylonskom náboženstve problematické, pretože aj pred menami démonov sa na klinopisných tabuľkách objavuje hviezdicovitá značka, ktorá je typická pre bohov. No na rozdiel od bohov sú démoni voči človeku zlí a krutí a nemajú svoju stabilnú ríšu. Voči bohom sú v služobnom stave ako ich poslovia a vyslanci.

Mágia v Babylonii je témou veľmi obsiahlou. Rozsiahlosť problematiky nedovoľuje venovať sa tomuto javu do hĺbky. Aspoň v obmedzenom rozsahu podávame historický pohľad na tento jav a jeho prejavy v dvoch najvýznamnejších civilizáciách, z ktorých čerpá aj súčasná západná kultúra – Egypt a Babylónia.

Čierna mágia

Čierna farba symbolizuje a vyvoláva v človeku pocit negativity a zla. Pod pojmom čierna mágia rozumieme privodenie zla človeku pomocou démonických síl. Čiže v čiernej mágii ide o priame a chcené zlo. Exorcisti používajú slovo maleficium (privodenie zla, zlorobenie). V tomto prípade ide o také skutky alebo slová, pomocou ktorých sa niekto obracia na diabla a prosí ho, aby uškodil inému človeku. Pri malefíciu sa môžu použiť vopred pripravené predmety (špendlíky, bylinky, kadidlo a pod.) spolu s rituálmi, ktoré sa k nám prenášali z pokolenia na pokolenie s patričnými zmenami, aby sa maleficium prispôsobilo kultúre doby, v ktorej sa vykonávalo. Súčasťou rituálu môžu byť magické slová, ktoré vyjadrujú vôľu čarodejníka a sú vyslovené v mene osoby, ktorá určitému človeku želá zlo. Keď Pán Ježiš ustanovil sviatosti, spojil milosti so sviatostnými znakmi, čiže symbolické znaky s matériou. Podobne koná aj diabol, ktorý sa snaží Pána Ježiša napodobňovať a spájať „zlo“ so znakmi a rituálmi, ktoré samy o sebe nie sú škodlivé. Stávajú sa škodlivými, keď sa vykonávajú z úcty k Satanovi, ktorého človek prosí o žiadaný výsledok?

Pri čiernej mágii sa vo väčšine prípadov zvoláva na človeka, ktorému sa chce poškodiť, kliatba. Najrozšírenejšie je predmetové prekliatie.

Predmetové prekliatie – factura

Ide o najrozšírenejší prostriedok ako spôsobiť zlo. Názov je odvodený od slovesa ‚facto‘ (lat. urobiť) a znamená zhotoviť predmet zo zvláštneho a rôznorodého materiálu, ktorý má takmer symbolický význam. Je to viditeľné znamenie vyjadrujúce vôľu škodiť a je prostriedkom ponúkaným Satanovi, aby mu vtlačil svoju silu spôsobujúcu zlo. Ide o napodobeninu sviatosti, ktoré majú viditeľnú matériu, (napr. voda pri krste) ako prostriedok milosti. Tu sa používa určitý predmet prekliatia s cieľom škodiť.

Rozlišujeme dva spôsoby, ako nechať pôsobiť predmetové prekliatie na určenú osobu.
Priamy spôsob: spočíva v tom, že sa určenej obeti dá nápoj, alebo jedlo, v ktorom je zamiešaný prekliaty predmet, pripravený z najrôznejších zložiek: z menštruačnej krvi, z kostí mŕtvych, zo spáleného prachu, z častí zvierat – predovšetkým zo srdca, zo zvláštnych rastlín a tiež zo spermií. Pôsobenie zla ani tak nie je určené použitým predmetom, ako skôr vôľou škodiť skrze zásah diabla. A táto vôľa je vyjadrená v okultných formulách pri príprave zmesí.210 Na tomto mieste treba poznamenať, že práve z tohto dôvodu vzniklo požehnanie pokrmov pred jedlom, lebo kresťania už od vzniku kresťanstva žili v prostredí, kde sa robili okultné praktiky. Preto sa naši predkovia pred každým jedlom a pitím nápoja modlili slovami: „Požehnaj, Pane, tento pokrm a nápoj…“, čím poďakovali Pánovi za dary, ktoré im doprial, a zároveň mocou Pánovho požehnania sa zbavilo jedlo a nápoj prípadného prekliatia, ktoré s ním bolo spojené.

Nepriamy spôsob: druhý spôsob, ktorým môžeme spôsobiť zlo cez predmety, je tzv. nepriamy spôsob. Robí sa to tak, že dotyčný človek preklína predmety patriace človeku, ktorého chceme zasiahnuť (jeho fotografie, šaty, alebo veci, ktoré mu patria) alebo preklínať predmety, ktoré ho predstavujú: panáčikov, bábiky, zvieratá a niekedy dokonca ľudí toho istého pohlavia a veku. Ide o predmety prenosu zasiahnuté tým istým zlom, ktoré chceme spôsobiť určenej osobe. Napríklad sa postavičke, ktorá predstavuje danú osobu, vrazia špendlíky, klince a nože do častí tela, ktoré majú byť zasiahnuté u danej obete. Osoba potom pociťuje prenikavé a trýznivé bolesti v týchto miestach.

Ďalším spôsobom, ako spôsobiť zlo druhému človeku, je nechať bábiku alebo ovocie zničiť, v niektorých prípadoch zhniť. Človek praktizujúci čiernu mágiu vysloví nad predmetom magickú formulu a potom ho zahrabe do zeme s prianím, aby podobný osud postihol aj obeť. Tiež sa to deje spôsobom pálenia, že predmet, ktorý kedysi patril obeti, sa spáli so želaním a vzývaním zlého ducha, aby obeť trpela. Takto sa privodzuje utrpenie, ktoré môže viesť až k smrti.

Mnohokrát sa stáva, že prekliatie sa deje cez namotávanie rôznych nití, špagátov, vlasov, stúh a drôtov, pri ktorých, keď sa zväzujú a vytvárajú uzly, zvoláva sa kliatba a démonické sily, aby dotyčný človek bol zviazaný v konkrétnych oblastiach života. Či už ide o štúdium, medziľudské vzťahy, vzťahy v práci, v rodine atď. Rímskokatolícky exorcista Gabrielle Amorth hovorí, čoho všetkého bol svedkom počas svojej služby exorcistu: „Bolo by nekonečné rozprávať, čoho všetkého som bol svedkom a čomu by som neveril, keby som to nevidel na vlastné oči. Nájde sa všetko možné: farebné a zauzlené stuhy, pevne zauzlené chumáče vlasov, povrazy plné uzlov, geometrické obrazce nadľudskou silou husto upletené z vlny, zrazeniny krvi, kusy dreva, alebo železa, stočené železné drôty, bábiky plné rán alebo prebodnuté. Niekedy sa tiež stáva, že sa predmety neobjavia hneď po otvorení matracu, alebo vankúša, ale objavia sa až po pokropení exorcizovanou vodou.“

Pri týchto veciach môže človek upadnúť ľahko do strachu pred mágiou. Diabol je mocný a ľudí, ktorí praktizujú tieto praktiky, je tiež mnoho. No človek, ktorý žije sviatostne pod Božou ochranou, nemá dôvod báť sa. Tak vzniká otázka: Môže mi teda niekto takto uškodiť bez toho, aby som sa mohol brániť? Exorcista otec Elias Vella na túto otázku odpovedá: „Nemusíme sa ničoho báť, pokiaľ sme chránení Bohom skrze opravdivú modlitbu a sviatosti. Ak nie som pod Božou ochranou, diabol mi môže uškodiť, pretože to robí veľmi rád. Ale nemá žiadnu moc nad Božími synmi a dcérami, ktorí sú odovzdaní Ježišovi Kristovi.“

Ďalšia otázka, ktorá sa vynorí, je: Čo mám spraviť, ak je viac než isté, že to, čo mi spôsobuje problémy, je prekliatie? V žiadnom prípade sa nesmie ísť k nejakému „čarodejníkovi“, ale k služobníkom Cirkvi, ktorí už budú vedieť, čo s tým. Otec Giovanni Battista Proja sa k tomu vyjadril: „Akonáhle sa objavia prvé príznaky súženia zapríčineného démonom, je rozhodne veľkou chybou vyhľadať pomoc u mágov a spoliehať sa na ich praktiky. Keď niekto jedná týmto spôsobom, potom vlastne otvára démonovi vstupnú bránu. Preto je nevyhnutné, keď sa objavia príznaky sužovania spôsobeného démonom, vyhľadať kňaza. K náprave nevedie žiadna iná cesta.

Biela mágia

Môže sa zdať, že je to niečo prijateľné a dobré, zvlášť, keď sa tým „prinavráti zdravie“, „odvráti zlo“, nájde ukradnutá vec a pod. Na prvý pohľad to vyzerá lákavo a príťažlivo. No za týmto fenoménom je ukrytý diabol a démonické sily. Biela mágia je často omnoho nebezpečnejšia ako čierna mágia, lebo ňou môžeme byť veľmi ľahko oklamaní. Diabol tu prichádza a chce, aby sme si mysleli, že zlá vec je dobrá. Prídete k takému mágovi, alebo liečiteľovi a na stenách uvidíte sväté obrazy alebo kríž, takže sa necháte oklamať a myslíte si, že stojíte pred svätým mužom alebo ženou, ktorej cieľom je iba služba ľuďom. Zaiste, nemôžeme týchto ľudí odsudzovať, ale nemôžeme ani schvaľovať to, čo robia. Niekedy nestačí len dobrý úmysel, ale je potrebné poslúchať Boha: „Samuel odpovedal: »Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!«„ (1 Sam 15, 22-23).

Človek sa môže veľmi ľahko zapliesť do pasce bielej mágie vedome i nevedome. Neustále je treba zdôrazňovať, ako je dôležité utiekať sa k Božím prostriedkom (a nie k čarodejníkom), aj keď máme pocit, že tieto prostriedky pôsobia pomaly. Pán nám dal moc svojho mena, moc modlitby (osobnej i spoločnej) a príhovor celej Cirkvi. Utiekať sa k tým, ktorí maskujú svoju činnosť dvojzmyselným názvom biela mágia (čo je vždy útek k diablovi), alebo ku komukoľvek, kto odstráni prekliatie ďalším prekliatím, môže zlo len zväčšovať.

Božie slovo hovorí o démonovi, ktorý vyjde z duše, aby sa tam opäť vrátil so siedmimi ďalšími, horšími ako je sám (porov. Mt 12, 43-45). To sa stáva práve vtedy, keď sa utiekame k mágii.216 Do oblasti bielej mágie patrí i tzv. zariekavanie. Magickým spôsobom sa zariekavaním a posunkami „zariekavajú“ nielen bradavice, ale aj rôzne iné choroby. Na severovýchode Slovenska sa používa výraz „začitávanie“. Môže sa to diať tak, že dotyčný chorý človek príde sám alebo stačí, ak niektorý príbuzný prinesie niečo, čo mu patrí. „Mágia uzdravovania“ pozná mnoho spôsobov, ako prenášať chorobu človeka na zviera alebo strom, či prípadne do hrobu zomrelého, aby sa pacient uzdravil.

„Šedá mágia“ – tento typ mágie je známy všade vo svete, aj na našom slovenskom vidieku (niektorí ju volajú „mágia lásky“). Ide o to, že milujúci sa snaží k sebe pripútať milovaného. Všelijaké čarovné formuly a recepty majú zvýšiť vášeň. Veľkú úlohu pritom majú tzv. „mummis“. Ide o zmiešané blato s menštruačnou krvou alebo spermie s hlinou. Samozrejme aj tu sa pri magických úkonoch vzývajú na pomoc démonické sily.

pokračovanie v budúcom čísle

pripravil: Martin Magda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.