Prečo je manželstvo dôležité


Všetci chceme žiť v spravodlivej a prosperujúcej spoločnosti, v ktorej budeme môcť viesť zmysluplný život a vzájomne si pomáhať v priateľskej zhode a rešpekte. Takáto spoločnosť však nevzniká náhodne, ale sa formuje cez dobré zákony, politiku, aktívny občiansky život, cirkvi a náboženstvo, školy, ale najmä výchovou v rodinách. Rodina založená manželstvom je inštitúciou, bez ktorej by spoločnosť nebola: v nej sa z generácie na generáciu odovzdáva život, v nej sa rodičia starajú o svoje deti: o ich potreby, ukazujú im hodnoty nevyhnutné pre zdravé medziľudské vzťahy a vychovávajú ich.

Výnimočnosť manželstva muža a ženy tkvie v tom, že iba ono je vo svojej podstate nasmerované k odovzdávaniu života a preto je ideálnym prostredím pre starostlivosť a výchovu detí.

Vďaka tejto výnimočnej úlohe si rodina založená manželstvom ako základné ľudské dobro zaslúži výnimočné postavenie a ochranu od spoločnosti. Výnimočnosť manželstva muža a ženy tkvie v tom, že iba ono je vo svojej podstate nasmerované k odovzdávaniu života a preto je ideálnym prostredím pre starostlivosť a výchovu detí. Všetci uznáme, že deti najlepšie prospievajú, ak cítia a zažívajú láskyplnú starostlivosť a bezpečie od svojich rodičov, od mamy a otca.

A rovnako si tiež musíme priznať, že pre svoje pracovné povinnosti a iné záujmy, ostávame svojim deťom často veľa dlžní. Sami potrebujeme podporu z vonka, od priateľov, od spoločnosti, aby sme vedeli byť dobrými rodičmi. Tým viac dnes, keď význam a dôležitosť manželstva si mnohí z mladších generácií, ktorí nevyrastali vo funkčných rodinách, prestávajú uvedomovať.

Politické zákony majú v spoločnosti okrem iných aj symbolický a formačný význam. Ukazujú, kde spoločnosť stojí a zároveň formujú jej členov tým, že im predkladajú legitímne vzorce správania. Podopierajú naše individuálne rozhodnutia. Týmto všetkým spoluvytvárajú kultúru danej spoločnosti. Preto veľmi záleží na tom, ako zákony pristupujú k rodine založenej manželstvom muža a ženy. Či ju chápu ako ideál výchovy, alebo iba ako jednu z mnohých rovnako dobrých možností.

Keďže manželstvo muža a ženy je ideálnym prostredím pre prijatie nového života a výchovu detí, iné zväzky (priateľstvá, partnerstvá, rehoľné spoločenstvá, občianskej združenia atď.), hoci tiež prispievajú k dobru spoločnosti výchovou mladých generácii, ale nedosahujú kvalitu manželstva, by preto nemali byť postavené na jeho úroveň. Zavedenie „manželstiev“ homosexuálov a registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia by však spoločnosti vyslalo signál, že manželstvo muža a ženy nie je svojím postavením výnimočné a zároveň by zahmlilo jeho skutočnú podstatu.

Na záver ešte raz, v čom teda spočíva výnimočnosť manželstva?

V tom, že je prirodzeným a ideálnym prostredím pre budovanie naozajstných spoločenstiev: priateľská láska medzi manželmi je prirodzeným vzorom lásky, priateľstva, obetavosti a spravodlivosti pre ich deti a okolie. To sú hodnoty, bez ktorých spravodlivá a prosperujúca spoločnosť nemôže existovať. A to je dôvod, prečo treba odmietnuť vytváranie nových rodinných inštitútov, ktoré chcú byť alternatívou manželstvu muža a ženy. A naopak, je veľmi dôležité, aby zákony komunikovali jasne a jednoznačne, že rodina založená manželstvom muža a ženy je pre spoločnosť podstatná a nenahraditeľná.

Juraj Šúst je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Prejav bol prednesený na zhromaždení na podporu manželstva a rodiny v Bratislave, 11. septembra 2012.

J. Šust

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.