Kto je pravým dobrodincom pre svet

John Henry Newman (* 21. február 1801, Londýn – † 11. august 1890, Edgbaston) bol anglikánsky a katolícky teológ a filozof, roku 1879 ho Lev XIII. vymenoval za kardinála. Za Božieho služobníka bol vyhlásený 21. januára 1991. Za blahoslaveného ho vyhlásil Benedikt XVI. 19. septembra 2010 počas oficialnej návštevy Anglicka.


Pozrime sa teraz, ako pôsobí táto zákonitosť Božieho riadenia vo svete vzhľadom na objavy časných dobier, ktoré majú prvotný význam v prinášaní blahobytu a pohodlia v tomto živote. Kto napríklad ako prvý dopestoval jačmeň? Kto skrotil a zdomácnil zvieratá, na ktorých silu sa spoliehame a ktoré sú pre nás jedlom? Alebo kto ako prvý objavil v prírode liečivé bylinky, ktoré sú od najstarších čias naším liekom proti chorobám? Ak to bol nejaký smrteľný človek, kto takto preskúmal rastlinný a živočíšny svet a rozlíšil v ňom užitočné od bezcenného, jeho meno je neznáme pre milióny, ktorým vykonal dobrodenie. Je takmer pravidlom, že tých, ktorí navrhujú najšťastnejšie vynálezy, ktorí otvárajú cestu k skrytým tajomstvám prírody, ktorí sa vysiľujú v hľadaní pravdy, ktorí formujú veľkolepé princípy činností, ktorí sa namáhavo obetujú v presadzovaní nejakých dobrých opatrení pre svojich súčasníkov, alebo sú vskutku prvou príčinou hlavných udalostí v histórii svojho národa, že týchto všetkých obvykle preskočia slávou a ocenením ľudia, ktorí nedosahujú ich úroveň. Ich diela nie sú pomenované podľa nich; ani metódy a systémy, ktoré poskytli svetu. Ich školy obsadzujú cudzí ľudia. Východiská ich múdrosti sa stanú spoločným majetkom pre deti ich ľudu, možno dokonca formujú aj charakter národa, ale v nesmrteľnosti ich ideí nezostanú zabalzamované mená ich pôvodných tvorcov.

Takéto sú sociálne a politické dejiny sveta a pravidlo, ktoré sa z nich vynára, možno vidieť ešte zreteľnejšie vo svete morálky a náboženstva. Kto bol učiteľom otcov a svätcov Cirkvi, ktorí v svojom čase alebo neskoršom prezentovali príkazy dobra a zla a skutkom a príkladom nám pomáhajú žiť správne? Prehovorila Božia všemohúca múdrosť prostredníctvom ich vlastnej mysle, alebo ich skôr nepodriadila vychovávateľom, ktorí nepoznali slávu a pritom boli od nich možno múdrejší? Ondrej nasledoval Jána Krstiteľa, kým Šimon zostal pri rybárskej sieti. Ondrej ako prvý spoznal Mesiáša zo všetkých obyvateľov Nazareta a priviedol k Nemu svojho brata. A predsa Ondrejovi Pán Ježiš nevenoval slová uznania, ktoré by mohli zostať zaznačené, kým Šimonovi áno, hneď pri prvom stretnutí. Dal mu vznešené meno, ktorým sa označuje dodnes a predstavil ho potom ako typický základ Cirkvi. Tak či onak nedokážeme posúdiť, kto bol z bratov výnimočnejší muž. Z toho, čo vieme, môžeme iba povedať, že cestami Božej prozreteľnosti jeden sa stal skrytým pôvodcom a ten druhý verejne známym nástrojom veľkolepého Božieho diela. Takisto Sv. Pavol, bol to človek poctený milosťou zázračného obrátenia a povolaný za hlavného ohlasovateľa evanjelia pohanom. Pritom Ananiáš, ináč neznámy svätec bývajúci v Damasku, dostal vysoké poverenie odovzdať apoštolovi národov odpustenie a dary Svätého Ducha.

A takto koná prozreteľnosť každý deň. Život za mlada je pri všetkých ľuďoch skrytý; ich charakter sa obyčajne formuje k dobrému alebo zlému v detstve. Tí, ktorí ich formujú k dobrému, ich skutoční a najväčší dobrodinci, sú svetu neznámi. Tvrdí sa, že niektorí z najväčších kresťanov mali dar nábožných matiek a v neskoršom živote prisudzovali vlastné milosti dôležitosti ich výchovy. Augustín zachoval pre Cirkev históriu svojej matky Moniky, ale v prípade ostatných nepoznáme ani samotné meno osoby, ktorej treba najviac vďačiť za dobrodenia, či okolnosti jej služby.

Pri pohľade na dejiny inšpirácie platí to isté pravidlo. Pozrime sa na Starý zákon, ktorý „dáva poučenie na spásu“ (porov. 2 Tim 3,15). Akú veľkú časť spísali neznámi autori! Kniha Sudcov, Druhá kniha Samuelova, knihy Kráľov, Kroník, Ester, Jób, veľká časť knihy Žalmov. Posledný príklad je najpozoruhodnejší. „Užitočné“ je bezpochyby každé slovo Svätého písma, avšak Žalmy sú jedinečným spôsobom významnou časťou Biblie – stali sa modlitebnou knihou Cirkvi od samého vzniku. Dokázali viac (nakoľko to môžeme posúdiť) pripraviť duše pre spásu ako hociktorá iná z inšpirovaných spisov, s výnimkou evanjelií. A predsa, autori veľkej časti z nich sú úplne neznámi. A to isté platí o liturgických textoch vo vlastníctve Cirkvi od počiatku; kto boli tí vyzretí a úctyhodní svätci, ktorí nám ich zanechali? Vlastne v celom systéme našej oslavy Boha, kto bol pôvodcom jednotlivých foriem a zvykov, ktoré pestujú našu nábožnosť? Kto zložil melódie, v ktorých sa dvíha naša chvála k Bohu, a ktoré nás tak účinne pobádajú: „klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril“ (porov Ž 95, 6)? Kto boli tí nábožní ľudia, naši duchovní otcovia v „katolíckej viere,“ ktorí postavili v celej našej krajine úžasné stavby, v ktorých sa zúčastňujeme na bohoslužbách aj s menšou úctou k ich pamiatke, než môžeme nábožne zo seba vydať? Po najväčších z nich v každom období „nezostala ani pamiatka,“ „pominuli sa, akoby ich ani nebolo bývalo, a hoci sa zrodili, ako keby sa neboli narodili“ (Sir 44,9).

Som si dobre vedomý, že podobné úvahy nás môžu skľúčiť a spraviť mrzutými; zvlášť tých z nás obdarených horlivou mysľou a schopnosťou nadchnúť sa, ktorí majú veľkú zásobu lásky k tomu, čo je veľké a dobré a šľachetnú nenávisť k nespravodlivosti. Takíto ľudia majú často problém zmieriť sa so skutočnosťou, že víťazstvo Pravdy v každej z jej foriem je odložené až na budúci svet. Radi by očakávali príchod Spravodlivého Sudcu, možno sú však trochu príliš priaznivo naklonení tomuto svetu, než aby ľahko prijali článok viery, ktorý svedčí o skazenosti v rozhodnutiach sveta a bezcennosti jeho slávy. Ale na to, že je to tak, sme mohli vidieť skoro dôkaz aj bez svedectva Svätého písma. A ak taká je pravda, bude našou múdrosťou, tak ako je to našou výsadou, prijať ju nie iba slovami, ale v celej vážnosti.

(pokračovanie v budúcom čísle)

preklad: Ján Dolný 24. 11. 2012

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.