MáriaVšetkým tvorom niečo chýba …
Telesným chýba to, aby boli čistí.
My to vieme.
Ale tým čistým
chýba práve to, aby boli telesní.
Jej naopak nechýba nič …
Ona, pretože je telesná, je čistá.
Ale i keď je čistá, je tiež telesná.
Takto nie je len jedinečná žena
medzi všetkými ženami.
Ale je to i jedinečný tvor medzi všetkými tvormi.
Doslova prvý po Bohu. Po Stvoriteľovi.
Hneď po ňom!

Ch. Péguy

Tajomná ruža Mária


Po Veľkej noci je každý deň krajší a krajší. Oslávili sme zmŕtvychvstalého Krista, ktorý nám priniesol život a chuť do života. Po pôste, prípravnom čase, celá príroda ožila. Preniká nás vôňa kvetov, rozkvitnutých stromov, orchester vtákov, ako aj radosť z nového života. Spievame radostné Aleluja. Máme chuť žiť. Máme radosť. Máme máj. Máme najkrajší mesiac, ktorý je v Cirkvi venovaný Matke Božej.

Mária má najvznešenejšie postavenie medzi ľudským pokolením. Je vzorom viery, nádeje a lásky. Je veľkodušná v starostlivosti o blaho ľudí. Preto sa k nej mnohí znova a znova utiekajú, aby s jej pomocou vedeli kresťansky naplno žiť. S ňou sa chceme modliť.

Mária je najkrajším kvetom – ružou. Na Vianoce spievame: „Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa.“ Mária ako ružový ker odovzdala tomuto svetu Ježiša – ružu. V loretánskych litániách sa môžeme dozvedieť, že Mária je ruža duchovná. Aj pri modlitbe ruženca pokračujeme od perly k perle, od ruže k ruži. Na Veľkú noc pozeráme viac na tŕnie ako na ružu: Mária musela znášať utrpenie a bolesti. Okolo Turíc rastú pivónie, kvety podobné ruži, ale bez tŕňov. Na Márii „bez bolesti“ vidieť, čo sa nám a Cirkvi dostáva: vykúpenie a radosť, spoločenstvo a dary Ducha. Na Turíce vidíme Máriu ešte medzi učeníkmi. Potom dostáva plody vernosti. Je s telom a dušou vzatá do neba, prijíma odmenu nebeskej radosti.


Ruža je najkrajším kvetom, aj keď má tŕnie. A vlastne už by to nebola ruža. Som rád, že Mária je najkrajším kvetom, ružou. Mária ako ruža s tŕním nám ukázala, ako máme byť spojení s Kristom, a to v utrpení a bolesti. Ak sa chceme páčiť Bohu, potrebujeme plniť Jeho vôľu, niesť svoje kríže, nechať sa prepichnúť kopijami bolesti ako Mária a premýšľať vo svojom srdci o utrpení, zle, ktoré nám svet uštedruje a, samozrejme, veľmi milovať ako Mária. Pri tom všetkom nezabudnite, že na nás neustále svieti slnko a zohrievajú nás jeho teplé lúče. Boh bol s Máriou vždy. S nami je dokonca aj s ňou. Mária za nás oroduje.

Ďakujem ti, Bože, že si nám podaroval najkrajší kvet – tajomnú ružu Máriu.

duchovný otec