Ó, Mária …

Ó, sladká Panna Mária, bez hriechu počatá, Matička všetkých kresťanov, pros za nás u Najsvätejšej Trojice – u Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Veď nás s Jozefom, svojím najsvätejším ženíchom a neopúšťaj nás, aby sme v ustavičnom velebení a chválení, uzmierení a vďakyčiniaci nadovšetko milovali nášho večného Boha a na Tvoju a Jozefovu prosbu boli prijatí na milosť a dosiahli večnú blaženosť. Skrze neoceniteľné zásluhy nášho Pána Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým, Boh po všetky veky vekov. Amen.
Predobrotivá Matička naša, Panna Mária, k Tebe voláme: koľko bolesti, sĺz a smútku pretrpelo Tvoje Nepoškvrnené srdce. Ó, Mária, pros za nás a za celé ľudské pokolenie, ktoré toľko uráža Božiu spravodlivosť, Boha Otca, Ducha Svätého a Tvojho najmilšieho a najmilosrdnejšieho Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, prítomného v Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, kde ustavične žije a kraľuje. Ó, Mária, stánok a zdroj milostí, pre Tvoje prehorké slzy chceme Ťa toľkokrát prosiť a všetkým hriešnikom vyprosovať milosť pokánia. Naša drahá Matička, Ty si kráľovná všetkých duší, v ktorých prebýva Tvoja láska, Tvoj Syn – On prebýva vo všetkých živých svätostánkoch pastierov – kňazov a veriacich duší, ktoré Ho dnes prijali v najsvätejšej obete a budú Ho denne prijímať až do konca sveta. Amen.
Ó, sladká Panna Mária, Matka naša a Matka svätej Cirkvi, ochraňuj živý svätostánok najvyššieho veľkňaza, viditeľnú hlavu svätej Cirkvi, Svätého Otca Benedikta XVI. a všetky živé svätostánky cirkevných hodnostárov a kňazov po všetky časy až do konca sveta. Vypros im ó, Mária, nech sú ochránení a posilňovaní ustavičnou modlitbou veriaceho ľudu, aby osvietení Duchom Svätým im zverené stáda priviedli do večnej blaženosti.

-re-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.