Mária s láskou bdie nad svetom

Počas mesiaca máj Boží ľud pociťuje potrebu zintenzívniť úctu k Panne Márii, ktorej materinská prítomnosť je oporou pre kresťanov a celý svet. Odkedy Mária z Nazareta vyslovila svoje Fiat, jej panenské a zároveň materské srdce zvláštnym pôsobením Ducha Svätého sleduje dielo svojho Syna a vychádza v ústrety všetkým, ktorých Kristus objal a stále objíma svojou milosrdnou láskou. Kiež by si všetci ľudia uvedomovali tento mimoriadny dar. O čo ľahšie by sa cítili byť bratmi a zriekali by sa nenávisti a násilia, aby si otvorili srdcia na odpustenie urážok a na bezvýhradnú úctu k dôstojnosti každej osoby.

13. mája si pripomenieme zjavenie Panny Márie vo Fatime a jej výzvu na obrátenie. Prosme, aby aj dnešní ľudia prijali stálu výzvu tej, ktorá s láskou bdie nad Cirkvou a nad celým svetom. Pomôžme našej vládkyni, Kráľovnej posvätného ruženca so zbraňou v ruke – sv. ružencom – zachraňovať duše a vyprosovať mier a pokoj na celom svete. Ruženec je modlitba, ktorá nás spája, ktorá nám pripomína Ježišov život. Modliť sa – to znamená sadnúť si k Márii a počúvať, ako nám rozpráva o Kristovi. Bratstvo posvätného ruženca je tu preto, aby sa mnohí členovia s bratskou láskou spájali chváliť Božiu rodičku, ospevovať ju v litániách loretánskych. Nehľadá zisk, prijíma ľudí akéhokoľvek spoločenského postavenia a jeho členom môže byť každý pokrstený katolík, ktorý má minimálne sedem rokov a ktorý sa slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena ružencového bratstva. Členovia ružencového bratstva sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach i prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi.
S láskou a otvoreným srdcom prijmime tieto výsady a prísľuby Panny Márie, ktoré sú bezpečným sprievodcom na ceste do večnosti; nás, členov ružencového bratstva, to stojí iba päť minút času venovanému jednému desiatku živého ruženca. V tomto mesiaci jej venujme aj viac času spievaním prekrásnych májových piesní súkromne alebo spoločne na pobožnostiach, ktoré isto-iste Pannu Máriu potešia.

E. U., Víťaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.