Mária zjavuje Božiu vôľu

Už viac než dvetisíc rokov sa ľudstvo stretáva s Máriou – matkou Syna najvyššieho Boha. Nenápadná žena, ktorej Boh zveril veľkú úlohu. „Staneš sa Matkou Božieho Syna“ (porov. Lk 1,3-33). Čo asi v tej chvíli preblesklo Márii v jej mysli? To, žiaľ, nevieme.

Sv. Ambróz a sv. Hieronym vo svojich listoch píšu: hanblivá Panna sa nezľakla, keď uvidela pred sebou muža. Veď čisté duše nevnímajú hriech tam, kde ho niet. Sv. Gregor Divotvorca a sv. Bernard tvrdili, že sa Mária bála diablovho podvodu, ktorý sa vie premeniť na anjela svetla. Sväté evanjelium hovorí jasne: „Panna Mária sa zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav“ (porov. Lk 1,29). Máriino poslanie, narodiť sa na tento svet pre Krista, splnila do bodky. Každému z nás ukázala smer cesty. Celé dlhé roky Boh zjavuje Márii svoju vôľu skrze Ježišov život. Božiu vôľu plnila a žila s Kristom.
Božie zjavenie je do istej miery závislé na rozhodnutí ľudí, ktorým dal slobodnú vôľu. Koniec koncov máme veriť, nie vidieť. Zjavenie je teda Božím darom. Iniciatíva vychádza od Boha a smeruje ku človekovi. Tento dar Boh nevnucuje, musí byť dobrovoľne prijatý. Doba plynula a ľud Boží začal vnímať a oboznamovať sa so zjaveniami samotnej Panny Márie, matky Božieho Syna. Kedy a kde bolo prvé zjavenie, nevieme. Vieme len, že ich bolo veľa a mnohé z nich Cirkev dodnes nepotvrdila pre ich nevierohodnosť alebo pre nedostatok dôkazov, či už formou zázrakov, uzdravení, varovaní a podobne.
Čo však určite vieme, ľudstvo sa k tejto nositeľke pokoja a pomoci utieka už od nepamäti. Najviac v dobách vojen, katastróf, prenasledovaní. Je asi namieste domnievať sa, že sa táto „Veľká“ žena starala o svoj ľud a teda sa mu „zjavovala“, aby mu radila, napomínala, varovala, posilňovala.
Boh si vždy nájde prostriedok, aby svoje stvorenie varoval prostredníctvom ním poslaného posla. Už v Starom zákone sa stretávame s prorokmi, ktorých si Boh vyvolil k určenému plánu. Použil ich namiesto seba ako prostriedok jeho vôle pre ľudstvo. Či to už boli anjeli, proroci alebo iní posli Božej zvesti. V každej dobe boli ľudia, ktorí nechceli prijať Božie prikázania a páchali hriechy, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou a priečia sa svojmu Stvoriteľovi.
Boh však nás ani po mnohých udalostiach neopustil a posiela nám na pomoc Pannu Máriu, o ktorej v dnešnej dobe počúvame čoraz viac ako varuje, napomína a smeruje svoj milovaný ľud.
Okrem Fatimy, Lúrd a iných pútnických miest aj Medžugorie rezonuje v srdciach veriacich, ale aj tých, ktorí neveria, či tápu vo svojej viere. Keď sa nebohého pápeža Jána Pavla II. pýtali, čo hovorí na Medžugorie, odpovedal diplomaticky: „Keď by som mal možnosť, šiel by som tam navštíviť Pannu Máriu.“ Zjavenia Panny Márie v Medžugorí, ktoré sa vraj začali v roku 1981, majú ohlas nielen u veriacich, ale aj neveriacich.
Ivan, Marija, Ivanka, Miriana, Jakov a Vicka – vizionári, ktorí vraj nielen vidia a počujú Pannu Máriu, ale sa s ňou aj rozprávali. Všetko to začalo 24. júna 1981 na deň sv. Jána. Pri jednej z prechádzok Ivanka a Miriana zbadali na vrchu Podbrdo mladú ženu ožiarenú veľkým jasom. Deti nesmelo kráčali k miestu zjavenia. Spočiatku to bola veľká zvedavosť, ale potom presvedčenie a nakoniec silná viera. Opakovalo sa to častejšie a do Medžugoria sa začali zhromažďovať davy ľudí z celého sveta.
Niekoľko posolstiev z Medžugoria: O posmrtnom živote: „Do raja sa kráča pri terajšom vedomí. Zomierajúci si uvedomuje, že sa telo oddeľuje od duše. Názor, že ľudia sa viackrát rodia a slúžia im rôzne telá, je falošný. Telo, ktoré vzniklo z pozemských prvkov, sa po smrti rozkladá. Už viac neožije. Dostáva duchovné telo, s ktorým odchádza do raja. Dokonca aj ten, kto v živote veľa hrešil, keď sa pred smrťou ešte vyspovedá, oľutuje svoje hriechy a prijme sväté prijímanie.“
O chorých: „Za uzdravenie sa treba modliť: Verím v Boha, 7 Otčenášov, Zdravas Mária, Sláva Otcu a postiť sa o chlebe a vode. Je treba držať ruky nad chorými a modliť sa za nich. Dobre je ich pomazať svätým olejom. No nie všetci kňazi majú dar uzdravovania. Aby sa dar v nich prebudil, musia sa vytrvalo modliť a pevne veriť. Zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Chcem vás mať vždy pod svojou osobnou ochranou.“
O pokoji: „Pozývajte ľudí, aby sa raz mesačne spovedali. Nech sv. spoveď nie je pre ľudí ani pre spovedajúceho príťažou, lebo každomesačná spoveď zachráni cirkev na Západe. Usilujte sa, aby sa celý západ dozvedel o tomto mojom posolstve.“
Aj z našej farnosti sa chystá púť do Medžugoria. Nech každého návštevníka tohto pútnického miesta osvieti Boh, aby pocítil prítomnosť nielen Matky Božej, ale samého Boha, ktorý nám dal túto čistú Pannu, aby nás sprevádzala strasťami a nástrahami tohto sveta k Večnému cieľu.

spracoval Ján Jenča

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.