Posolstvá Malej Terezy

„Nedávala som Pánu Bohu nikdy nič, iba lásku. On mi odplatí tiež láskou. Po svojej smrti zošlem dážď ruží. Milovať, byť milovaná a vrátiť sa na zem učiť milovať Lásku.“ Toto posolstvo oznámila vtedy, keď ešte bola pripútaná na posteľ ťažkou chorobou tuberku­lózy pľúc.
V týchto pár riadkoch chcel by som naznačiť, ako to, čo sľúbila, splnila a dosiaľ plní. „Po svojej smrti zošlem dážď ruží“. Tento dážď začal hneď po jej smrti. Kľačiaca sestra pri smrteľnej posteli sv. Terezky bola uzdravená z mozgovej choroby tým, že položila hlavu na jej bosé nohy. To bol počiatok milostného dažďa, ktorý trvá až podnes. Uvediem len niekoľko z veľa tisíc zázrakov.

V Írsku, v dedinke Hoilymouthu, umierala pani Mac Nelisonová na otravu krvi. Jej štvorročná dcérka Katka položila na jej posteľ šesť voňavých snežienok. „Kde si vzala tie kvietky?“ „Jedna sestrička zostúpila z neba. Mala také krásne ruky. Dala mi ich so slovami: „Mamička sa uzdraví.“ A vskutku, na druhý deň bola mamička úplne zdravá.
V čínskom veľkomeste Šanghai bol malý Linz roztrhaný delovým graná­tom, ktorý vybuchol pred ním. Umie­rajúceho chlapca priviezli do nemocnice, ale neumrel, lebo, ako hovorí „akási sestrička, ktorá má iný oblek, prišla nad ním až niekoľkokrát bedliť.“ Bolo to už päťkrát. Po šiesty raz ju chla­pec prosí: „Ak si sv. Terezka, ukáž mi svoju tvár.“ A malý mučeník do­dáva: „Vtedy sa s úsmevom otočila; ó, aká bola biela! Potom zatvorenými dverami odišla.“ Chlapec sa čoskoro uzdravil.
Avšak sv. Terezka uzdravovala a hojila nielen rany tela, ale aj rany duše; týchto zázračných uzdravení bude azda viac ako predchádzajú­cich.
V Paríži žili mladí manželia. V druhom roku manželstva sa im narodilo dievčatko Marcelka. Žili šťastne. Ale za krátky čas sa aj nad ich rodinným kruhom roztiahlo tmavé mračno. Manžel sa dal zviesť falošným úsmevom filmovej herečky a opustil matku i dieťa. V prvých mesiacoch im posielal peniaze. Ver­ná manželka ich však vždy odmietla. Začala sa však vrúcne modliť za svoj­ho manžela.
Pri jednej návšteve chrámu Matky Bolestnej si všimol matku a malé dievčatko starší kňaz. Na tvári mladej ženy videl hlboký bôľ. Preto počkal na ňu pri dverách chrámu, aby ju potešil: „Majte dôveru v Boha a obráťte sa k našej Malej Svätej, ona istotne za­hojí váš bôľ.“ Od tej doby bolo vždy vidieť kľačať matku s malou Marcelkou pred oltárom sv. Terezky, ako sa vrúcne modlia za návrat zblúdilého. Konečne prišiel sviatok sv. Te­rezky. Matka s dieťaťom opäť išla do chrámu, ale s akýmsi čudným tuše­ním. Pokľakla s Marcelkou na svo­jom mieste pri oltári, ktorý bol dnes v záplave kvetov a svetla. Začala sa sv. omša. Matka sa začína modliť a modlí sa tak vrúcne, že nevníma okolie. Zrazu vidí, ako sa na ňu sv. Terezka usmiala. Tu si vedľa nej po­kľakol mladý muž a modlil sa s ľuď­mi a kňazom modlitbu k sv. Terezke za záchranu moderného sveta. Marcelka potiahla matku: „Mamička, pozri sa vedľa seba! Mamička, otecko sa vrátil.“ Naozaj sa vrátil, vidí ho na vlastné oči a slzy nesmierneho šťastia padajú na zlaté vlásky malého dievčatka. „Áno, vrátil sa, dcéruška, sv. Terezka nám ho priviedla.“ Tak plní sv. Terezka svoje posolstvo a neustále padajú z jej náručia ruže na boľavú zem. Tým ukazuje i nám, ako nás nesmierne miluje.
Všimnime si však ďalších slov po­solstva „byť milovaná a vrátiť sa na zem.“ Sláva sv. Terezky sa roz­šírila po celom svete rýchlosťou blesku. A azda najväčší zázrak je to, ako toto panenské dieťa dobylo v krátkom čase celý svet. Francúz­sko ju vyhlásilo za národnú patrón­ku. Ale neostala len svätou francúz­skou. Stala sa medzinárodnou sväticou. Získala si srdcia všetkých Európanov, aj ostatné svetadiely sa pretekali v prejavoch lásky k „Malej Svätej“. Tak sa v Amerike objavuje tereziánska ruža v dvadsiatich biskup­ských znakoch. V Mexiku je patrón­kou dvoch diecéz. V Brazílii si získala celý národ od ministrov až po chu­dobných pastierov. V Afrike ju ctia od západného pobrežia až do Abesínie. V Egypte ju volajú „malou kráľovnou“. Na Filipínach konajú jej spolubratia pod jej ochranou nad­ľudské práce. Je oficiálne najvyššou prefektkou Cookových ostrovov. V Indii sú takmer všetky školy pod ochranou sv. Terezky, ba aj rôzne obchodné spoločnosti, podniky a priemysel. V Číne šíria misionári svätú vieru pod jej ochranou. Obra­zy sv. Terezky prenikajú aj do sta­rých pohanských chrámov a pagôd. Z týchto pár riadkov vidíme, ako si táto Malá Svätá za krátku dobu dobyla celý svet, je milovaná celým svetom.
Konečne posledná, najdôležitejšia časť posolstva „učiť milovať Lásku“. Tieto posledné slová si dnes opakujú mnohí a mnohí ľudia. Lenže o svo­jom milovaní a láske majú úplne inú predstavu, ako mala sv. Terezka. Predmetom jej lásky bol nekonečný Boh, ktorý je Láska sama. A milovať tohto dobrotivého Otca, čo je povin­nosťou každého človeka, zvlášť kres­ťana, nás učí sv. Terezka spôsobom najjednoduchším. Tento spôsob je prístupný pre všetky duše. Je to, ako hovorievala sama, „malá cestička“ alebo „duchovné detinstvo“. Preto robila skutky celkom jednoduché, aby ju mohli nasledovať všetci ľudia bez rozdielu vzdelania, veku a spo­ločenského postavenia.
Mnohí z vás by sa azda spýtali, čo je to tá malá cestička alebo to duchovné detinstvo? Odpoviem vám slovami sv. Terezky: „Byť duchovne malým znamená byť v náručí nášho Nebeského Otca a nestarať sa o nič, len o to, ako mu pôsobiť radosť.“ Byť malým znamená tiež to, že sme si vedomí svojej slabosti a úbohosti. Konečne to ešte znamená nezúfať, keď sa dopúšťame chýb. Predsa malé deti často padajú, ale keďže sú maličké, mnoho si neublížia. Niekomu napadne, ale ako to mám uskutočniť v dennom živote, ja matka pri mnohých deťoch, ja ro­botník pri každodennej práci? Celkom jednoducho: svedomito a s radosťou plniť povinnosti svojho stavu a obetovať svoje denné námahy Pá­nu Bohu. Tak bude tvoja práca zá­služná nie menej, ako práca misio­nára v pohanských krajoch alebo re­hoľnej sestry, ktorá z lásky k Bohu a k nesmrteľným dušiam ošetruje chorých v nemocnici.

František Jurík, CSsR, prevzaté z Vestníka Združenia sv. Jozefa 6.11.1947, upravené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.