Rozhovor

Postrehy z Afriky v podobe niekoľkých otázok položených pre Dr. ThLic. Gerharda Weaga, prezidenta združenia Live AID.


1. Povedzte nám o združení Live Aid a tiež o tom, ako a kedy ste sa rozhodli pomáhať Afrike.

Moja cesta k tejto misii mala viacero zastávok. Pred viac ako 15 rokmi som bol prvýkrát v Afrike. Veľa vecí, ktoré som tam vtedy videl, sa ma natoľko dotklo – že zmenili celý môj pohľad na svet a na situáciu na Slovensku i v Európe. Prvýkrát som putoval po stopách bl. Charlesa de Foucauld (zakladateľa malých bratov Ježišových) a neskôr som objavil aj komunitu Jeruzalém, ktorá sa venuje modlitbe v tichu púšte a v tichu veľkomesta. Pretože len v tichu môže človek nájsť pretrhnutý kontakt s Bohom, vidím veľkú nádej v posolstve tejto komunity. Po návrate z horúcej Afriky (vtedy 52 stupňové teplo) som bol pozvaný francúzskym priateľom Pascalom pracovať na medzinárodnom misijnom projekte Asociácie Maximiliána Kolbeho pre africké a ázijské krajiny a potom aj na projekte pre Latinskú Ameriku. Nečakala nás však prechádzka letnou záhradou, ale skôr tŕnistá cesta každodenného koordinovania projektu s bojom o každú dobrú vec. Potom sme začali organizovať aj Projekty pomoci a Ekumenické modlitby za Afriku v Čechách a na Slovensku v spolupráci s organizáciou INDE Portugalsko a Centre Lebret Paríž. Zapojili sme do tejto misie aj základné a stredné školy a tiež univerzity, na ktorých som v Trnave a Bratislave učil antropológiu a kresťanskú spiritualitu. Je však zarážajúce, že v Čechách ľudia prispeli na Afriku oveľa viac ako na Slovensku a pritom sa Slovensko považuje za celkom kresťanské oproti ateistickej Českej republike. V sociálnom cítení sa kresťanstvo na Slovensku neprejavuje dostatočne. K Asociácii Live AID môžem povedať toľko, že keď sme boli na prezentácii nášho afrického projektu pre pitnú vodu a pre školy v Bruseli, stretli sme sa s problémami zo strany Európskej komisie ohľadom typu projektov. Povedali sme si, že je potrebné hájiť nielen politické záujmy európskych štátov v Afrike, ale aj obyčajných afrických ľudí a tak sme založili Asociáciu Live AID. Nebolo a nie je to ľahké pracovať akoby z druhej strany, pretože my máme odlišnú mentalitu a kultúru tu v Európe oproti ľuďom v Afrike, ale s Božou pomocou sa dejú aj také veci, že príklad z evanjelia – hora sa presunie z miesta na nové miesto – môžeme zakúšať v našej životnej praxi. Pri tom všetkom nám pomáhajú aj antropologické základy človeka, ktoré platia na celom svete rovnako; a samozrejme aj modlitba ľudí, ktorí o nás vedia a pomáhajú nám.

2. Aká je vaša pomoc a ako ju pripravujete?

Oblasti pomoci, v ktorých uskutočňujeme naše aktivity sú tieto: – etika a ľudské práva, – pomoc pre nemocnice a stáže lekárov, – školy a vzdelávanie – projekty pre deti – adopcia na diaľku, – pitná voda – studne a potrubia, – pokoj a zmierenie pre krajiny vo vojnovom konflikte, – evanjelizácia a medzináboženský dialóg, napr. Deti Abrahámove, – dialóg kresťanov, židov a moslimov, Ekumenické projekty modlitieb za Afriku na Slovensku, projekty pre médiá a regionálne rádiá (TV dokumenty, diskusie o Afrike, stáže novinárov), – ekológia a poľnohospodárstvo. Príprava projektov prebieha vo viacerých fázach. Máme stretnutia s ľuďmi z Afriky, ktorých sa pýtame na situáciu v ich krajine a potom hľadáme spôsob, ako priamo alebo sprostredkovane môžeme pomôcť. Projekty zahŕňajú ľudské zdroje, finančné zdroje a mediálnu prezentáciu, pričom netreba zabúdať na Božiu pomoc zhora, ktorá nás často aj prekvapuje.

3. Hovorili sme o histórii vašej cesty do Afriky. Bude zaujímavé povedať, kde všade projekty združenia robíte?

Krajinami nášho pôsobenia sú Togo, Senegal, Pobrežie Slonoviny, (frankofónne krajiny), Angola, Mozambik (portugalsky hovoriace krajiny), Keňa, Malawi a Juhoafrická republika (anglofónne krajiny), Maroko, Alžírsko, Egypt (arabsky hovoriace krajiny).

4. A aké projekty robíte na Slovensku?

Na Slovensku sú to hlavne workshopy, semináre, detská súťaž Deti deťom – školy školám, modlitbové akcie, finančné a materiálne zbierky, klubové premietanie filmov o Afrike. Robíme aj rozhovory v tlači a rádiách. Prípadne na Slovensku spolu s ďalšími organizáciami koordinujeme pre Afriku európske podporné aktivity za odstránenie hladu v krajinách ako Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Švédsko, Česko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Írsko, Anglicko, Belgicko či Fínsko, ktoré sú spoluorganizované našimi partnermi v Európe.

5. S akými problémami sa pri vašej činnosti v Afrike stretávate? A čo môžeme my Európania pre Afriku urobiť?

V krajinách Afriky je veľká chudoba. To, čo máme v Európe bežne dostupné – voda, vzdelanie alebo nemocnice – je tam skôr drahým luxusom. Život človeka je skôr každodenným bojom o prežitie, napríklad keď matka rodiny ide 20 – 30 km pešo po vodu a jej deti (8 – 9 detí) ostávajú doma samé, pretože otec je aj dva týždne v teréne, aby niečo ulovil. Takýto život je pre nás Európanov nepredstaviteľný. Nehovoriac o tom, že dnes už aj auto, mobil, práčka či počítač sa v Európe stávajú bežne dostupné, pričom v niektorých regiónoch Afriky ľudia o takýchto veciach ani nevedia, že existujú. I na nás však leží historická záťaž kolonialistov, či už v oblasti biznisu alebo politických vojen. V oblasti kresťanstva je to inkulturácia a dnes aj dialóg kresťanov a moslimov. To je dnes aj celosvetovým problémom, pričom si neuvedomujeme, ako rýchlo sa svet viery mení a my na to musíme adekvátne reagovať. Môžem povedať, že slová tolerancia a zmierenie sú stále aktuálne. Ako to medzi ľudí priniesť je našou každodennou prácou. Na tom sa môžu podieľať ľudia v Afrike i v Európe. Je dobré hovoriť o problémoch Afriky s deťmi a detí s rodičmi. Každá firma, škola, nemocnica či rodina môže pomôcť modlitbou, skúsenosťami či finančne. Pomoc sa však týka všetkých ľudí. Aj blahoslavená Matka Tereza pomáhala všetkým umierajúcim na ulici, bez rozdielu ich rasy či náboženstva. A spomeniem v tomto kontexte aj slová pápeža Benedikta, ktoré adresoval všetkým kresťanom vo svojej encyklike Boh je láska: ,,Cirkev ako Božia rodina musí byť dnes tak ako včera miestom vzájomnej pomoci a zároveň miestom ochoty slúžiť všetkým, ktorí potrebujú pomoc v núdzi, aj keď nepatria do Cirkvi.“

6. Ako možno charakterizovať Afriku?

Afrika bez chudoby pre nás znamená bezpečný svet. Keď sa dnes porovnáva Afrika včera a Afrika dnes, bola Afrika pred 20 rokmi na lepšom stupni vývoja ako dnes. Aj keď má Afrika nerastné bohatstvo a krásne pláže i prírodu, nie je dostatočne rozvinutá. Možno povedať, že jednou z príčin tejto situácie je aj korupcia v Afrike. Ak sa vláda krajiny nestará o svojich ľudí, ale len o seba a o „svojich“, obyvateľstvo krajiny bude trpieť aj v nasledujúcom období. A napr. učitelia budú aj ďalej učiť vonku pod stromom pár dní do roku a žiť len z toho, čo im dajú rodičia detí, tak ako je tomu doteraz.

7. Togo je nový projekt, ktorý prebieha práve na jeseň 2006 v školách a farnostiach na Slovensku. Povedzte nám v stručnosti príbeh tejto krajiny.

Togo je prvá nemecká kolónia v Afrike, malý štát na západe afrického pobrežia. Má 5 miliónov obyvateľov, teda podobne ako Slovensko. Krajina je široká približne 80 km a dlhá asi 800 km, nachádzajúca sa medzi Ghanou a Beninom. Na severe hraničí s Burkina Faso. Hlavným mestom je Lomé, leží pri pobreží a má približne 800 000 obyvateľov. V krajine žijú 2 etnické skupiny ľudí, na severe sú to Kwa – skupina obyvateľov a na severe Volta – skupina obyvateľov, ku ktorým patria aj obyvatelia Kabyé. Hlavným hospodárskym faktorom, ktorý prevláda v krajine, je poľnohospodárstvo a ťažba fosfátov. V roku 1884 bola uzavretá zmluva medzi africkým bádateľom Gustavom Nachtigalom a kráľom Mlapa III. Bagida, v ktorej sa dohodli, že Togo bude patriť k chránenej oblasti Nemecka. V roku 1905 sa z tejto chránenej oblasti stala nemecká kolónia. Po porážke proti Alliierten v roku 1914 sa Togo dostalo pod nadvládu Francúzov a Angličanov. Neskôr bola spravovaním tejto oblasti poverená OSN. Časť tohto územia, ktorá bola spravovaná Angličanmi, sa spojila s Ghanou a zvyšné časti krajiny vytvorili v roku 1960 samostatnú republiku Togo, ktoré bolo nezávislé od Francúzska. Roku 1892 prišli do krajiny nemeckí katolícki misionári. V Roku 1914 ju museli opustiť. Ich miesta v krajine obsadili iní misionári, ktorí prišli po nich hlavne na juhu krajiny. Približne 1,2 mil. obyvateľstva tvoria katolíci. Vzťah medzi štátnou mocou a Cirkvou bol vždy plný problémov, pretože Cirkev nechcela, aby ju niekto kontroloval. Keď v roku 1976 biskup Atakpamé verejne kritizoval režim v štáte, musel štát neskôr aj opustiť. Žiadny z jeho následníkov nemohol byť zvolený do funkcie biskupa, pretože vláda už viac o obnove Cirkvi s Cirkvou nekomunikovala. Pobúrení občania však na protest podpálili viacero kostolov a katedrál. Neskôr, v čase vysviacky nového biskupa v Lomé, vnikli ozbrojení policajti do katedrály, kde ohrozovali 400 prítomných veriacich. Hoci mala katolícka cirkev veľký vplyv na pomerne veľkú časť ľudí v Togu, predsa len polovica z nich naďalej praktizuje a vyznáva náboženstvo Voodoo. Na severe krajiny vynaložili moslimovia spolu s arabskými investormi veľké úsilie na založenie a postavenie mešít. Väčšina ľudí v dnešnom Togu nikdy nezažila iných vládcov okrem Eydama Gnassingbé, ktorý sa roku 1963 dostal k moci. V poslednom období sa v Togu udiali veľké zmeny. Z iniciatívy Cirkvi sa vláda a opozícia dohodli na rokovaniach začiatkom roka 2005 v Ríme, na novom usporiadaní moci v štáte a žiadali aj návrat utečencov späť do krajiny. Chceme týmto ľuďom pomôcť a preto sme zorganizovali zbierku pre Togo a tiež projekt Deti kreslia Afriku. Do neho sa môžu zapojiť všetci prostredníctvom svojej školy, farnosti alebo aj cez web stránku www.liveaid.cz. Dnes je potrebné hovoriť o problémoch v Afrike a riešiť ich, pretože veľa Afričanov imigruje každý rok do Európy a veľakrát sa stáva, že v člnoch na mori nájdu vlastnú smrť a nie lepší život v Európe.

8. Aké sú ďalšie možnosti ako podporiť projekty v Afrike?

Podporiť misie môžete aj objednaním a zakúpením knihy Prorok za mestom na adrese Združenie Live AID, Lazaretská 29, 811 09 Bratislava alebo priamo finančným príspevkom do združenia LIVE AID na č. účtu 0523221793/0900 SLSP.

za rozhovor ďakuje M. T.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.