Naše Ružencové bratstvo

Vznik ľudovej adventnej pobožnosti – hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu – podnietila udalosť z Lukášovho evanjelia, kde sa o Ježišovom narodení hovorí ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Hoci pohostinstvo v Betleheme patrilo k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša.


Ľudia po deväť večerov pred Vianocami putovali s obrazom Sv. rodiny z domu do domu ako hľadajúci prístrešie a spoločne sa modlitbou pripravovali na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Pobožnosť má formu deviatnika, ktorá má tiež základ vo Sv. písme. Skutky apoštolov zachovali správu o tom, že Ježišovi učeníci s Pannou Máriou zotrvávali na modlitbách po deväť dní od Ježišovho nanebovstúpenia až po Turíce a tak vyprosovali dary Ducha Svätého. Deviatnik je aj odpoveďou na výzvy Sv. písma k vytrvalej modlitbe. Pri tejto pobožnosti sa vytvára spoločenstvo veriacich a je aj odpoveďou na Ježišovu požiadavku spoločnej modlitby: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi.“

Cieľom tejto pobožnosti je:
1. dať duchovnú vynáhradu za odmietnutie a urážky Sv. rodiny, ktoré sa jej dostali a dostávajú,
2. osobitne preukázať lásku a úctu Panne Márii,
3. pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc.


Začína sa 15. decembra a končí 23. decembra. Zapája sa do nej deväť rodín a môžu sa k nej pridať aj ľudia, ku ktorým sa nejde do domácnosti.

Vďaka naším predkom a rodičom sa táto ľudová pobožnosť „Hľadanie prístrešia pre Sv. rodinu“ zachovala v našej dedine dodnes. Počas komunistického režimu sa niektoré skupiny rozpadli. Nepretržite zostala iba skupina spoločenstva rodín pani Márie Vyhonskej. V roku 1991 pani Marta Galdunová oslovila na našej ulici rodiny a pozvala na spoločnú modlitbu deviatnika. S veľkou radosťou sme jej tento dobrý úmysel prijali a vďaka Sv. rodine sme vytrvali až doteraz. Pri každom stretnutí sme všetci prežívali veľkú radosť, najmä deti. Modlitbu začínal jeden člen z rodiny, u ktorej sme sa stretli. Všetci sme si na úvod vzbudili úmysel za čo sa budeme modliť. Nezabudli sme okrem vlastných úmyslov aj za kňazské a rehoľné povolania, za chudobné, rozvrátené rodiny, nenarodené deti, bezdomovcov, opustených a za šťastnú hodinu smrti. Počas 16 rokov čo sa stretávame, nás predišli do večnosti zaopatrení sviatosťami 4 členovia nášho spoločenstva. Veríme, že naše modlitby boli vypočuté, veď máme z našej skupiny dvoch rehoľných kňazov.

V našej dedine je doteraz sedem skupín. Každý rok túto pobožnosť sa jedná skupina modlí v kostole pred polnočnou sv. omšou. Tento zvyk zaviedol náš bývalý duchovný otec Juraj Riško, za čo mu úprimne ďakujeme. Záverečné zakončenie tejto ľudovej pobožnosti je 2. februára na sviatok Obetovania Pána – Hromnice, kde sa všetci členovia opäť spoločne stretnú na modlitbe sv. ruženca v rodine, u ktorej ostáva obraz Sv. rodiny po celý rok až do 15. decembra. Táto pobožnosť má mariánsky charakter. Zapojení sú do nej aj členovia Ružencového bratstva. Veríme, že ak Pán Boh dá, budeme pokračovať v hľadaní prístrešia pre Sv. rodinu rok čo rok a že sa vytvoria ešte ďalšie nové skupinky.

„Naša dobrotivá Matka, teraz prichádza chvíľa rozlúčky s Tebou. Vypros požehnanie a lásku pre naše domy a pre všetkých prítomných. Pomáhaj nám v našich zložitých životných situáciách. Spomeň si na nás v hodinu našej smrti. Vtedy nás sprevádzaj a priprav nám príbytok u Tvojho Syna v nebi. Amen.“

Emília Uličná, Víťaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.