Kvetná nedeľa – Deň mladých


Témou 22. Svetového dňa mládeže, ktorý sa slávi v diecézach po celom svete na Kvetnú nedeľu, sú Ježišove slová: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34).

Cieľom tohto môjho posolstva je prispieť k tomu, aby som v každom z vás, oživil dôveru v pravú, vernú a silnú lásku; lásku, ktorá plodí pokoj a radosť; lásku, ktorá spája ľudí a umožňuje im, aby sa cítili slobodnými. Dovoľte teda, aby som spolu s vami prešiel „objavnou“ cestou za láskou, ktorá bude mať tri zastavenia.

Prvé zastavenie. Je iba jeden prameň pravej lásky, a tým je Boh. Jasne to vyhlasuje svätý Ján: „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8.16). Tým nechce povedať len to, že Boh nás miluje, ale že sám Boh je láskou. Tu sa nachádzame pred najoslňujúcejším zjavením prameňa lásky, ktorým je trojičné tajomstvo: v Bohu, jednom a trojjedinom, prebieha večná výmena lásky medzi osobou Syna a Otca, pričom táto láska nie je nejakou energiou alebo citom, ale je osobou; je to Duch Svätý.

Druhé zastavenie. I keď znaky Božej lásky sú jasne prítomné už vo stvorení, plné zjavenie najvnútornejšieho tajomstva Boha sa uskutočnilo až pri vtelení, keď sa sám Boh stal človekom. V Kristovi, pravom Bohu a pravom človekovi, sme spoznali lásku v celom jej rozmere. Úplne a dokonale sa Božia láska zjavila na kríži, kde, ako píše apoštol Pavol, „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim 5, 8). Žiaden ľudský život, vykúpený jeho krvou, teda nie je neužitočný alebo nehodnotný, pretože každého z nás osobne miluje vrúcnou a vernou láskou, láskou bez hraníc.

Tretie zastavenie. Kristus na kríži volá: „Žíznim“ (Jn 19, 28). Tým prejavuje svoj spaľujúci smäd po tom, aby mohol milovať a byť milovaný každým z nás. Iba ak pochopíme hĺbku a intenzitu tohto tajomstva, uvedomíme si, že je nutné a naliehavé milovať ho tak, ako nás on miloval.

Milí mladí, pozývam vás, aby ste „mali odvahu milovať“ a aby ste si pre svoj život neželali nič menšie ako silnú a nádhernú lásku, schopnú urobiť z celého vášho života radostnú úlohu, spočívajúcu v darovaní seba samých Bohu a blížnym. Láska je jediná sila schopná premeniť srdce človeka i celé ľudstvo tým, že robí plodnými vzťahy medzi mužmi a ženami, bohatými a chudobnými, kultúrami a civilizáciami. O tom svedčia životy svätých, ktorí sú ako verní Boží priatelia kanálom a odbleskom tejto pôvodnej lásky. Usilujte sa lepšie ich poznať, zverte sa ich príhovoru, snažte sa žiť ako oni.

„Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy“ (1 Jn 3, 18 – 19).

z posolstva Svätého Otca Benedikta XVI. pre mladých na Kvetnú nedeľu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.