Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Určite všetci túžime po šťastí v manželstve. A vieme, čo je šťastie v manželstve? Manželstvo – to nie je pojem, to je skutočnosť. Naše manželstvo – to nie je nehybná skutočnosť, je to zdroj úžasnej energie umožňujúcej našu premenu a rast zdokonaľovania. Naše manželstvo – to nie je problém, ktorý sa má riešiť. To je tajomstvo cesty dvoch do zasľúbenej zeme nazvanej „šťastie“. Preto zastavme sťažnosti na našu minulosť, tá patrí včerajšiemu dňu. Netrápme sa nad našou budúcnosťou, tá bude skutočnosťou zajtrajšieho dňa. Sústreďme sa na našu prítomnosť, na náš spoločný dnešok, na naše „spoločné teraz“. Lebo naše manželstvo je také, aké ho urobíme dnes. Náš život sa predsa skladá zo sumácie prítomných chvíľ.

Manželská láska – to nie je uprený pohľad jedného na druhého, ale je to spoločný pohľad tým istým smerom – na našu spoločnú večnosť. Mnohé skúsenosti manželov a manželiek, žijúcich hlboký vzájomný vzťah, často poukazujú na to, že obaja manželia sa uzatvárajú do svojho intímneho života. Stávajú si okolo seba kruhovú bariéru. Z toho kruhu vylučujú ostatný svet a vytvárajú si „vesmír pre seba“. Táto individualistická a hrdá póza je proti Božiemu plánu, proti Božej vízii a teda proti samotným manželom. Boh nestvoril muža a ženu preto, aby sa zadusili v uzavretom kruhu sebalásky, ale preto, aby odovzdávali zmysel života a lásku celému vesmíru.

Skutočne Boh stvoril muža a ženu – človeka – na svoj obraz (Gn 1,27). Boh nie je uzavretý do kruhu, prichádza medzi ľudí, je nositeľom a tvorcom Života a Lásky. A toto poslanie zveril aj manželom, keď hovoril: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju…“ (Gn 1,28). Láska je veľmi drahá energia. Rastie a rozmnožuje sa tým, že sa rozdáva. Manželská láska je ako oheň. Musí sa šíriť alebo zhasne. Preto je pre manželský pár dôležité, aby sa zamýšľali nad tým, ako sa môžu deliť o svoju energiu spoločného života a vzájomnej lásky s inými ľuďmi. Hľadanie šťastia v manželstve si vyžaduje, aby sme rozvinuli svoje predstavy a perspektívu za manželské vzťahy. Musíme sa dostať z našej „manželskej ulity“ a otvoriť sa iným.

Dnešnou spoločnosťou sú manželia vyzývaní, aby zastavili šíriaci sa individualizmus a izolovanosť manželských dvojíc a rodín. Stvoriteľom sú manželia pozvaní, aby prekročili kruh manželskej a rodinnej lásky a z preplneného kalicha povolania manželov a rodičov rozvíjali univerzálnu lásku vo svete. A nakoniec, ako manželia sme tu na to, aby sme sa stali živou špirálou lásky. Na tieto výzvy musíme všetci pozitívne reagovať.

Aký postoj máme zaujať k našim deťom?

Naše deti sú pre nás prioritou číslo jedna po Bohu a našich manželských vzťahoch. Oni majú prednosť pred akoukoľvek spoločenskou kariérou a ambíciami. Deti nie sú našim vlastníctvom, ale Božím darom zvereným do starostlivosti rodičov.

Aké majú byť atribúty rodičovskej lásky?

– Byť v osobnom, priamom kontakte s každým dieťaťom tak, že im venujeme pozornosť a najmä angažované počúvanie. To si vyžaduje venovať kvalitný čas, pozornosť a energiu rovnako každému z nich. Nerobiť rozdiely!

– Rešpektovanie detí tým, že nerozhodujeme o ich budúcnosti bez rozhovoru s nimi, ale dávame im príležitosť urobiť si vlastný a zodpovedný výber.

– Deti akceptujeme jednoducho preto, že ich máme a súčasne ich vedieme k zodpovednosti za svoje konanie. Ak v dome prevládajú negatívne postoje, tak sa v deťoch rozvíja neprimeraná túžba sebaúcty a zameranie sa na seba, ktoré sú dôsledkom chudobných vzťahov medzi rodičmi a s rodičmi. Majú väčšiu náklonnosť hľadať potom kontakty mimo domu k drogám, alkoholu, cigaretám, k predmanželskému sexu, k úteku z domu, delikvencii, ku kriminalite a v niektorých narušených vzťahoch až k samovražde.

– Prejavujeme dôveru a nádej voči deťom v každom veku, ale špeciálne, keď dorastajú a začína s nimi lomcovať puberta. Skúsenosť ukazuje, že kvalita ich zodpovednosti je priamo úmerná kvalite predávanej rodičovskej dôvery. Rodičia nemôžu požadovať dôveru a spoľahlivé správanie sa od ich detí len tak z úplnej samozrejmosti. Musia si ich získať a zaslúžiť si zo strany detí.

– Deti potrebujú uznanie a istotu, špeciálne každé z nich. Drahí rodičia, vo vašom milujúcom ocenení a láske je zakotvená jeho (jej) zdravá sebaúcta a budúce správanie sa v živote. Toto sa buduje už od útleho veku.

– Treba sa vedieť dôverne a otvorene porozprávať s deťmi – viesť s nimi dialóg o silných aj slabých stránkach ako rodičov, tak aj detí, o našich potrebách a hodnotách, o našich starostiach a očakávaniach, o našich námahách, o talentoch, o našich snoch a túžbach – v dôvernom vzťahu.

– Treba sa vedieť zmieriť s deťmi tým, že ich požiadame, aby zabudli na naše vzájomné nedorozumenia, nedostatky a chyby počas našej výchovy. Je potrebné dokázať zahojiť ich rany olejom rodičovskej pokory, čestnosti, srdečnosti a lásky. Deti si veľmi cenia, ak si rodičia priznajú chyby!

– Treba sa starať o deti s citlivosťou ako o krehkú zrenicu svojho oka!

– Hrajme sa a tešme sa s nimi. Deti to majú radi v každom veku. Pamätajme, že vtip a akákoľvek veselosť zbližuje a je kľúčom k opravdivému priateľstvu.

– Žiadajme ich o pomoc a povzbudenie. Ak dostaneme od nich to, čo majú oni a nemáme my, to je kľúč k úprimnému zlepšeniu vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Ak je možnosť, poskytnime našim deťom príležitosť dávania.

– Modlime sa spolu, najmä po rozhovore s nimi. Bez láskavej Božej sily porozumenia medzi deťmi a rodičmi bude iba neuskutočniteľným snom.

– Ak máte príležitosť, napíšte svojím synom a dcéram láskavý list. Je to najvhodnejšie vyjadrenie vášho ocenenia, rešpektu, porozumenia, dôvery, prijatia, podpory a lásky vašim deťom.

Aj keď dnes moderná doba ponúka iné možnosti komunikácie – telefón, SMS a iné – list vždy poteší a k jeho obsahu sa môžeme kedykoľvek vrátiť.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.