Stalo sa v roku 2008


6. 1. – posviacka domov vo Víťaze

19. 1. – zimný farský deň strávený v Levočskej doline

24. 1. – celodenná poklona pred naším Spasiteľom

25. – 26. 1. – do farnosti zavítal tím (kňaz a tri rehoľné sestry), ktorí majú na starosti pastoráciu povolaní v našej arcidiecéze; rozprávali o duchovnom povolaní, strávili sme s nimi príjemne celý deň

15. 2. – spoločenstvo Kruciáta s vdp. Jozefom Heskem, farárom v Sedliciach, viedlo krížovú cestu a po sv. omši bola možnosť stretnutia

17. 2. – valentínska púť birmovancov do Krížovan, kde Koinónia Jána Krstiteľa zo Zlatej Idky pripravila, ako vždy, pútavý program

2. 3. – stretnutie s vedúcimi ruží našej farnosti v katechetickej miestnosti

29. 3. – púť mladých a birmovancov na Arcidiecézne stretnutie mladých do Humenného s heslom: „Ak prijmete Ducha Svätého, stanete sa mojimi svedkami“

19. 4. – putovanie do svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove

20. 4. – 84 birmovancov prijalo z rúk biskupa Bernarda Bobera sviatosť dospelosti

4. 5. – odpustová slávnosť k úcte sv. Jozefa, robotníka; kazateľom bol farár-dekan v Sabinove Ladislav Cichý

10. 5. – 6. misijná púť detí na Mariánskej hore v Levoči

11. 5. – prvé sv. prijímanie v Ovčí – 5 detí

18. 5. – vo Víťaze 29 detí prijalo prvýkrát Pána Ježiša do svojho srdca

20. 5. – celodenná poklona v rámci ustavičnej poklony v Košickej arcidiecéze

22. 5. – procesia Božieho tela od kostola sv. Jozefa ku kostolu sv. Ondreja

30. 5. – odpustová slávnosť Božského Srdca v Krížovanoch

5. a 6. 7. – putovanie k Levočskej Panne Márii

26. – 27. 7. – odpustová slávnosť k sv. Anne v Kluknave

29. 6. – začal Jubilejný rok sv. Pavla, apoštola, mučeníka

15. 8. – sv. omša v Doline k Nanebovzatiu Panny Márie, kazateľ Miroslav Foriš, SVD

• zistili sme, že zvony v kaplnke ktosi ukradol

17. 8. – putovanie na Staré hory k našej nebeskej Matke

30. 8. – dokončená generálna oprava sakrestie

2. 9. – začiatok nového školského roka

• ukončená oprava vitráží

1. 9. – farský časopis Spektrum slávil 10. výročie existencie

8. 9. – odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Doline, kazateľ vdp. Peter Čorba, farár v Krížovanoch

15. 9. – svätá omša v Doline k úcte Sedembolestnej Panny Márie

20. 9. – zúčastnili sme sa modlitby svätého ruženca za náš dekanát v rádiu Lumen v Košiciach

5. 10. – sv. omša v Doline; poľovníci prosili dobrotivého Boha, aby naďalej požehnával ich rodiny, ich námahu a celú prírodu.

• V ten deň sme otvorili srdcia a finančne sme pomohli veriacim z farnosti Koprivnica, filiálka Stuľany, k dostavbe ich nového kostola

6. 10. – zúčastnili sme sa na sv. omši v Širokom, kde sme si pripomenuli 40 rokov od posviacky fary

9. 10. – uskutočnilo sa prvé stretnutie mamičiek so svojimi ratolesťami v katechetickej miestnosti na fare; vzniklo materské centrum Mamulienka

18. 10. – vystúpili sme na Sľubicu, kde sme v lone prírody slúžili sv. omšu

19. 10. – navštívil nás prefekt kňazs. seminára v Košiciach Bartolomej Salanci spolu s dvoma bohoslovcami

1. 11. – pobožnosť za zosnulé duše na cintoríne

21.11. – začali sme čítať jednotlivé listy sv. Pavla, apoštola v rámci jeho Jubilejného roka

28. 11. – 8. a 16. výročie konsekrácie kostolov sv. Ondreja a sv. Jozefa vo Víťaze

29. 11. – 16. výročie posvätenia kostola sv. Barbory v Ovčí

30. 11. – na Vyšnom konci odpust k úcte sv. Ondreja, apoštola, mučeníka; sv. omšu slúžil výpomocný duchovný L. Franc

7. 12. – odpustovú sv. omšu k úcte sv. Barbory, patrónky kostola vo filiálnej obci v Ovčí slúžil vdp. ThLic. Juraj Riško, farár v Hanušovciach nad Topľou

14. 12. – 40 detí z Dobrej noviny sa stretlo s otcom arcibiskupom A. Tkáčom pri sv. omši na sídlisku Terasa v Košiciach

31. 12. – Te Deum – poďakovanie na konci roka 2008

-rkfú-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.