Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Rozpor medzi vedomosťou, čím má sex byť a prežívanou skutočnosťou je pomerne častý dokonca aj medzi tými, ktorí sa snažia žiť v pravde. Rozumové poznanie samo o sebe nezmení naše hlboko zakorenené a často podvedomé postoje k sexu. Musíme sa dostať k ich koreňom a s pomocou Božej milosti ich odstrániť. Často zistíme, že naše zmýšľanie a prežívanie sexu v dospelosti je ovplyvnené pohľadom na seba samých a na sex, pohľadom, ktorý bol formovaný v čase dospievania našimi rodičmi, súrodencami, kamarátmi, vplyvom pornografie, médií a našou sexuálnou skúsenosťou.

Keď mávam stretnutia s ôsmakmi, deviatakmi alebo stredoškolákmi, často sa ich pýtam: „Koľkí z prítomných prvý raz počuli niečo o sexe od svojich rodičov?“ Keď dvihne ruku päť percent opýtaných, to je ešte dosť dobre. Ale je to tragédia, ak vlastných rodičov predbehne ulica či médiá.

Už od útleho detstva je nám všetkým vlastná prirodzená zvedavosť dozvedieť sa čosi o svojom tele a sexe. Ak táto zvedavosť nie je správne usmerňovaná a doma sa jej nevenuje v otvorenom, čestnom a veku primeranom rozhovore správna a zdravá pozornosť, sex sa stáva veľkým, čiernym a skrytým „No, no, no!“ A deti zákonite hľadajú uspokojenie svojej zvedavosti tajne a na nesprávnom mieste.

Keď si sám spomínam, dodnes mám v očiach čiernobielu fotografiu odhalenej ženy a tento obraz sa mi nevymazal ani po 50 rokoch. Pamätám si oplzlé reči starších chlapcov o dievčatách a o častiach ich tela. Dodnes si pamätám prakticky všetko, čo som počul alebo zhliadol na vlastné očí. Okrem toho veľmi bujne a bohato pracovala aj moja detská fantázia. Prečo sa vám vyznávam? Lebo aj vy môžete mať podobné spomienky z detstva a neskoršie z puberty či adolescencie. Veď predsa aspoň niekto z nás musí vziať na seba riziko hovoriť o tom. Ak sa nikdy nepostavíme tvárou v tvár negatívnym skúsenostiam, ktoré nás ovplyvnili, nikdy nebudeme schopní žiť slobodne v pravde a zakúsiť sex taký, ako bol stvorený naším Nebeským Otcom.

Keď sa zosobášite, bolestivé spomienky a rany zo zvráteného myslenia a vzťahov jednoducho neodídu sami. Aj ľudia, ktorí naozaj chcú zakúsiť sex tak, ako ho stvoril Boh, sú nezriedka prenasledovaní zábleskami sexuálnej skúsenosti z minulosti práve vo chvíli pohlavného spojenia so svojím manželom(-kou). Ľuďom, ktorí prišli do styku s pornografiou, sa tie obrazy často premietajú v mysli v najnevhodnejšom okamihu, v čase modlitby, na svätej omši (dokonca cestou k svätému prijímaniu) alebo tiež pri prejavovaní pohlavnej lásky svojmu manželovi či manželke. Je potrebné hovoriť o vlastnej skúsenosti aj preto, aby som ukázal, že keď som písal o Kristovej moci premeniť nás, uzdraviť naše rany a zachrániť nás od hriechu, nehovorím iba o peknej teórii vo svojej predstave či v hlave. Osobne to zažívam každý deň.

Ježiš Kristus, Boží Syn, je skutočný. Naozaj sa stal jedným z nás. Naozaj zomrel a vstal z mŕtvych. Naozaj prišiel, aby obnovil pôvodný Boží plán života a lásky. Naozaj nás vykúpil a naozaj nás môže uzdraviť. Naozaj nám môže dať nový život …, ak mu uveríme a dovolíme mu to.

Veľmi vrelo by som vám odporúčal pozrieť sa na svoju minulosť! Ako ste sa prvýkrát dozvedeli o sexe? Ako ste vnímali svoje telo v puberte? Robili si z vás iní posmech? Mali ste do činenia s pornografiou? Boli ste niekedy sexuálne zneužití alebo týraní? Masturbovali ste? Ako vás tieto skúsenosti ovplyvnili?

Zmyslom reflexie nie je hrabanie sa v starej špine. Jej zmyslom je priniesť do temných miest svojho života Kristovo svetlo, aby nás uzdravil. Chváľme Boha, že nám odpúšťa, obnovuje nás a uzdravuje.

Nesnažme sa zmiesť zo stola minulosť, akoby sa nikdy nestala. Dajme ju celú Kristovi a dovoľme, aby s Ním zomrela na kríži. Ak sme svojmu manželskému partnerovi boli „neverní v predstihu“, prosme ho o odpustenie. Ak sa nám spomienky na minulosť stále vracajú, dajme ich Kristovi. Spomienky nám síce môžu ostať, ale Kristus môže odstrániť ich špinu a naučiť nás premieňať ich na modlitby za ľudí, ktorým sme ublížili alebo ktorí ublížili nám.

Toto je cesta uzdravenia. Keď ňou pôjdeme, spoznáme nielen dobro a svätosť sexu, ale budeme ich aj používať a hlboko prežívať. Pre mnohých, podobne ako pre mňa, je to dlhá cesta. A je aj bolestivá. Ale nie je o nič bolestnejšia ako jej alternatíva.
„Kam by sme šli, Pane? Ty máš slová večného života“ (Jn 6,68). Pane, Ty ma poznáš. Nič v mojom živote nie je pred Tebou skryté. Vieš o všetkom, čo som v živote vykonal(-a), čo ma vzdialilo od pravdy o Tvojom pláne s mojou sexualitou. Dávam Ti všetky moje neprávosti, ktoré som sám/sama spáchal(-a), aj tie, ktoré boli spáchané voči mne.

Svetlo Kristovo, svieť nám v temnote. Pravda Kristova, rozptýľ všetky lži. Smrť Kristova, vezmi všetky moje hriechy. Zmŕtvychvstanie Kristovo, obnov ma, aby som poznal(-a) a prežíval(-a) dobro svojej sexuality.
Amen.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.